Komitet ds. Budowy Sali Gimnastycznej w Jaśkowicach – pierwsza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w gminie Skawina

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska poinformowała, że zgodnie z § 2 pkt 3 i 4 uchwały XVI/203/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, w dniu 13 marca 2020 r. wpłynęło zawiadomienie o powołaniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w Jaśkowicach pn. Komitet ds. Budowy Sali Gimnastycznej w Jaśkowicach. Weryfikacja formalna składu Komitetu przeszła ocenę pozytywną, w związku z czym Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie poinformowała o przyjęciu ww. zawiadomienia o powołaniu Komitetu. Jednocześnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zaprezentowano projekt uchwały Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w Jaśkowicach pn. Komitet ds. Budowy Sali Gimnastycznej w Jaśkowicach oraz negatywne stanowisko Burmistrza i opinię prawną, która również jest negatywna… Z jakich powodów?

Projekt uchwały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina:Opinia burmistrza – negatywna:

Opinia prawna – negatywna:

 

 

Komentarz redakcyjny:

Według naszej opinii, przedstawiona opinia prawna jest całkowicie ogólna, nie zawiera konkretów, wskazań, które w szczególności zapisy uchwały są nieprawidłowe. Zacytowane zostały tezy z wyroków, ale niestety nie za bardzo wiadomo, które konkretnie ich fragmenty odnoszą się do meritum, czyli projektu uchwały. 

Patrząc na ostatni akapit uzasadnienia projektu uchwały można wyczytać, że inicjatorzy uchwały PROSZĄ O PODJĘCIE DZIAŁAŃ i STARAŃ ABY W MOŻLIWIE SZYBKIM TEMPIE MOŻNA BYŁO OTRZYMAĆ GRANT, DOFINANSOWANIE (z PROGRAMÓW MINISTERSTWA i INNYCH…), KTÓRE PRZYZNAJĄ ŚRODKI NA TO ZADANIE, O KTÓRE ZWRACAJĄ SIĘ MIESZKAŃCY w SWOIM PROJEKCIE.

Co jednoznacznie jest w samym projekcie nielegalne, co jest niewłaściwe?

   • Że mieszkańcy pragną sali gimnastycznej,
   • że w Jaśkowicach,
   • że jak najszybciej,
   • że aby Gmina się za podjęcie prac wzięła najpóźniej za 3 lata?

(tu nie ma się co dziwić mieszkańcom; minęło 10 lat odkąd zakończono remont szkoły, a następny etap rozbudowy obejmujący dobudowanie sali gimnastycznej nie został zrealizowany)

Zatem według nas, z tej niejednoznacznej opinii nie bardzo wiadomo, co jest wyraźnie i precyzyjnie sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, czy innymi regulacjami. I powstaje pytanie, kto ma się tego domyślać: radni, burmistrz, mieszkańcy? Przypomnijmy, że za opinie prawne płacimy my wszyscy.

Poniżej wyciąg z rejestru umów, w którym w poz. 98 wartość obsługi prawnej UMiG w Skawinie, świadczona przez radcę prawnego, który wydał tę opinię, wynosi 6 tys. zł brutto miesięcznie:
Źródło: BIP Gminy Skawina

A jakie jest Wasze zdanie na temat opinii burmistrza, prawnika i samej inicjatywy?

Plik źródłowy tekstu inicjatywy, opinii burmistrza oraz opinii prawnej do pobrania TUTAJ.

Źródło fotografii w miniaturce – nowa sala gimnastyczna w Głuszynie.

2 response to "Komitet ds. Budowy Sali Gimnastycznej w Jaśkowicach – pierwsza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w gminie Skawina"

 1. Przez: Józef Tomczak Zamieszczono: 4 września 2020

  Inwestycje planowane, których realizacja będzie możliwa, po rozpoczęciu realizacji przedsięwzięć: nr 1,2,3 zawartych w celu: ” Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych” oraz przedsięwzięć nr 1, 2, 3 i 4 ujętych w celu: „Budowa i rozbudowa oraz remonty istniejących obiektów oświatowych”.
  4.
  Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2
  w Skawinie – projekt.
  2013-2018 budżet gminy ew. środki zewnętrzne Burmistrz
  5.
  Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaśkowicach – projekt. 2013-2018 budżet gminy ew. środki zewnętrzne
  Burmistrz
  6.
  Budowa sali gimnastycznej przy SP w Wielkich Drogach – projekt. 2013-2018 budżet gminy ew. środki zewnętrzne
  Burmistrz
  To jest zapis w Programie Rozwoju Oswiaty na lata 2013-2018.
  Sala gimnastyczna w Jaśkowicach. Przewidziana nawet przez Wielkimi Drogami. Niestety nie została zrealizowana, wielka determinacja Wielkich Dróg spowodała, że mają swoją uchwałe i wielkie brawa za to. A my? walczymy o godne warunki dla dzieci jeżeli chodzi o zajęcia z wychowania fizycznego.

 2. Przez: Józef Tomczak Zamieszczono: 4 września 2020

  No cóż. To jest opinia rady prawnego i tylko opinia. Możemy się z nią nie zgadzać. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie inicjatyw obywatelskich miała pobudzić mieszkańców do działania, miała nie być sformalizowana. A tu jak widać cały aparat gminy , biuro prawne zostało postawione na nogi, po to, aby pokazać, że jakiś artykuł został błędnie wpisany. Pan Burmistrz także negatywnie odniósł się do naszej inicjatywy. Poczekamy, pożyjemy , zobaczymy. Są jeszcze radni. My spokojnie poczekamy na decyzję Rady Miejskiej na najbliższej Sesji. Liczymy, że mieszkańcy Gminy Skawina będą nas wspierac. Bo walczymy nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *