Komunikat Burmistrza w sprawie budowy ciągów pieszo-rowerowych

Prezentujemy komunikat zamieszczony na stronie Gminy Skawina: Szanowni Państwo, od wielu tygodni, temat budowy ciągów pieszo-rowerowych a w zasadzie zastój i brak kontynuacji prowadzonych prac jest dla nas jednym z większych wyzwań przed jakimi z formalnego punktu widzenia gmina stanęła. Poniżej publikujemy informację przedstawiającą aktualną sytuację w związku z tą inwestycją.

Zdajemy sobie sprawę, że brak postępów wzbudza w Państwu złość, zwężenia wymagają wolniejszej jazdy a miasto w wielu miejscach jest po prostu rozkopane. Taki jest stan faktyczny na koniec 2018 r. Czy te inwestycje są Skawinie potrzebne? Zdecydowanie TAK! Plan mobilności to przyszłość Skawiny, która bez inwestycji w zintegrowany transport, a w tym przede wszystkim w bezpieczną infrastrukturę pieszą i rowerową zawsze będzie stała w korkach!

Dziś chcielibyśmy poinformować, że Gmina Skawina, po wielu trudnościach z dotychczasowym Wykonawcą, w końcu skutecznie przejęła dokumentację projektową oraz plac budowy. Pozwoliło to na wznowienie prac na ulicach, na których sytuacja w Skawinie jest najtrudniejsza, czyli na:

  • ul. Radziszowskiej, obecnie trwają prac związane z ułożeniem krawężnika, położeniem warstw stabilizacyjnych oraz uzupełnieniem masą bitumiczną ubytków pomiędzy krawężnikiem, a drogą. Prace powinny zostać zakończone w ciągu 3 tygodni;
  • ul. Żeromskiego w kierunku ul. Witosa – trwają prace związane z budową połączenia  pieszo-rowerowego  tych dwóch ulic. Wykonawca na czas budowy umożliwia ruch pieszy po tymczasowym chodniku. 
  • ul. Batorego – w najbliższym tygodniu rozpoczną się prace związane z zabezpieczeniem i uporządkowaniem terenu oraz ułożeniem warstw stabilizacyjnych.  Jeśli pogoda w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy będzie sprzyjająca to ul. Batorego zostanie wykonana, zgodnie z założeniami projektu, czyli zostanie wykonany na niej woonerf. Jeśli natomiast zima a zwłaszcza mróz nie pozwolą na prowadzenie prac, wówczas przewidujemy kontynuację na wiosnę 2019 r, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą .

Przepraszamy Państwa za  niedogodności jakie napotkaliście na swojej drodze do domu, pracy, szkoły. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. 

Tomasz Ożóg
Drugi Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *