Komunikat firmy Grana Sp. z o.o. – Pyły kawy zbożowej zredukowane o 90%…

Jak informuje nas w komunikacie rzecznik prasowy firmy Grana, nowe inwestycje środowiskowe Grany wyeliminowały pyły kawy zbożowej i zredukowała jej zapachy. We wrześniu 2020 r. w Granie zainstalowano nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż wytwarzane i emitowane na wieży suszarniczej. Z nowym filtrem suszarnia emituje kilkunastokrotnie mniej pyłu, niż dotychczas. Koszt inwestycji wyniósł 3,4 mln zł.

Nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż.

Zgodnie z naszymi deklaracjami przeprowadziliśmy jedną z największych w historii Grany inwestycję środowiskową – podkreśla Jacek Hyla, Członek Zarządu Grana Sp. z o.o.  –  Urządzenie filtrujące waży około 30 ton, projektowane było na specjalne zamówienie, a jego instalacja wymagała demontażu części dachu budynku i włożenia poszczególnych elementów filtra – których waga dochodziła do 10 ton – przez dach, na wysokości 40 m z użyciem dźwigu. Cieszymy się, że pomimo ograniczeń związanych z pandemią udało nam się zamknąć inwestycję w terminie.

Redukcja emisji zapachów ponad 90%.

Drugą, kluczową inwestycją przedsiębiorstwa jest zrealizowana w październiku 2019 roku instalacja kolejnego urządzenia eliminującego lotne związki organiczne (LZO), które powstają podczas produkcji kawy zbożowej. Tego typu nowoczesne i skutecznie działające urządzenia, tzw. dopalacze spalin, są już teraz zainstalowane na wszystkich trzech piecach prażalniczych. Nowe dopalacze ograniczyły emisje LZO o ponad 90% w porównaniu do poprzednio działających urządzeń. 

Instalacja nowego urządzenia dopalającego to istotna, z punktu widzenia redukcji zapachów, inwestycja Grany w ostatnich latach – wskazuje Jacek Hyla. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie brak jest krajowych regulacji dotyczących zapachów emitowanych przez zakłady produkcyjne. Dlatego, jako przedsiębiorstwo należące do Grupy Cafea, zdecydowaliśmy się na przyjęcie norm niemieckich do oceny pracy urządzenia. Jego skuteczność potwierdzona została badaniami emisji przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium. Możemy potwierdzić, że emisje na wszystkich naszych piecach prażących surowce są niższe, niż minimalne dopuszczalne wartości niemieckiego standardu.

Obie instalacje – filtr oraz dopalacz spalin – oznaczają znaczącą redukcję emitowanych do atmosfery pyłów i zapachów przez zakład Grana.

Zamknięty został ważny etap inwestycji środowiskowych w Granie, który jest zgodny z polityką naszej firmy, ale również jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Skawiny i okolic – zaznacza Hyla.

Źródło:

Grana Sp. z o.o. / Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *