Komunikat urzędowy: Sesje, komisje, dyżury, czyli jak pracuje Rada Miejska w czasie epidemii

Cytujemy opublikowany komunikat urzędowy: Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego Rada Miejska w Skawinie prowadzi sesje i posiedzenia Komisji w trybie zdalnym. Biuro Rady Miejskiej pracuje stacjonarnie w reżimie sanitarnym na zasadach określonych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

W czasie obrad sesji Rady Miejskiej, jak i w trakcie posiedzeń Komisji zapewniona jest możliwość uczestniczenia i zabrania głosu przez mieszkańców Gminy Skawina. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w przeddzień posiedzenia do Biura Rady Miejskiej w Skawinie drogą e-mailową na adres:  rada@gminaskawina.pl  w celu weryfikacji i ustalenia, którego punktu obrad Sesji, czy Komisji będzie dotyczyć zgłoszenie. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Istnieje również możliwość spotkania w ramach dyżurów z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Skawinie oraz Komisją Spraw Obywatelskich w sposób zdalny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia poprzedzającego dyżur do Biura Rady Miejskiej w Skawinie drogą e-mailową na adres:  rada@gminaskawina.pl  w celu uzyskania niezbędnego linku do zdalnego spotkania.

Wykaz dyżurów Radnych oraz numery kontaktowe znajdują się  TUTAJ

Źródło:
UMiG w Skawinie

KOMENTARZ REDAKCYJNY:

Według nas osoby chętne uczestniczyć lub/i zabrać głos w obradach sesji czy posiedzeniach komisji wcale nie muszą podawać imienia i nazwiska ani numeru telefonu.

Czy jak kiedyś oglądaliście video z sesji będąc w kawiarni, na plaży czy w domu na fotelu, musieliście się meldować? pokazywać urzędnikom dowód osobisty?

Nie znamy podstawy prawnej takich obostrzeń, zwłaszcza, że jeszcze w Polsce nie wprowadzono OBOWIĄZKU posiadania telefonu komórkowego, czy stacjonarnego, a także nie ma ZAKAZU uczestnictwa w sesji/komisji osób, które nie są mieszkańcami miasta i gminy Skawina (goście, przedsiębiorcy, przyszli mieszkańcy, którzy chcą się w naszej gminie osiedlić, itd.).

Wiemy tylko, że władza działa w granicach prawa. Tak stanowi art. 7 Konstytucji RP czyli najwyższego aktu prawnego (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonego 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonego przez Naród w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw.

Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997 r.

Skąd takie – według nas – bezprawne obostrzenia?

Spróbujemy zapytać Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz o zdanie poprosimy Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *