Konferencja prasowa dotycząca zanieczyszczenia powietrza w Skawinie

7 czerwca 2018 r., w sali obrad skawińskiego ratusza, Tomasz Ożóg – drugi zastępca burmistrza, Ewa Lutomska z ramienia Polskiego Alarmu Smogowego oraz Łukasz Kurlit reprezentujący Skawiński Alarm Smogowy, na konferencji prasowej poinformowali opinię publiczną o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

– Jesteśmy zaniepokojeni wynikami badań przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że badania nie były przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, jak też, że mówią tylko o obecności określonych substancji (np. benzen) w pobranych próbkach, natomiast nie mówią o ich stężeniu, które jest kluczowe dla stwierdzenia czy są one szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi. Niemniej Gmina Skawina, jak i instytucje powołane do dbania o ochronę środowiska (w szczególności WIOŚ, Starostwo powiatowe) są zdecydowane podjąć działania zmierzające do ustalenia czy związki chemiczne i ich stężenia wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców i pracowników firm oraz wdrożyć skuteczne działania, które znacząco ograniczą emisję niebezpiecznych związków do powietrza i pozwolą na hermetyzację procesów produkcji w zakładach – mówił Tomasz Ożóg. 

(źródło: UMiG Skawina)

Należy podkreślić, że pierwsze przedsiębiorstwa, z którymi podjęto rozmowy w zakresie ograniczenia i eliminacji wpływu działalności na otoczenie tj. Vesuvius jak i Valeo, czują się współodpowiedzialne za stan powietrza w Skawinie i są gotowe podjąć określone działania w celu ograniczenia emisji oraz hermetyzacji procesów. Obydwa zakłady zamierzają w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady finansowe na uszczelnienie procesów technologicznych. Rozmowy z kolejnymi zakładami będą podejmowane w najbliższych miesiącach. 

(źródło: UMiG Skawina)

Jednocześnie Gmina Skawina podjęła kroki zmierzające do:

 • opracowania i uruchomienia we współpracy z jednostkami naukowymi stacji monitoringowych mierzących stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych w trybie ciągłym na terenie stref przemysłowych. Obecnie w Polsce nie funkcjonują tego typu stacje monitoringowe;
 • skoordynowania działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za jakość powietrza w otoczeniu zakładów przemysłowych, tak by doprowadzić do szybkiej hermetyzacji procesów technologicznych i skutecznego monitoringu przestrzegania wydanych decyzji dot. emisji;
 • współpracy z zakładami, by jak najszybciej dokonały niezbędnych inwestycji, które wpłyną na znaczne zmniejszenie emisji (hermetyzacja procesów);
 • wypracowania rekomendacji do zmian w prawie, tak by zapewnić mieszkańcom skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami na podstawie obowiązujących regulacji w tym znalezienie „nieszczelności” w systemie kontroli wykorzystywanych przez nierzetelne przedsiębiorstwa;
 • realizacji spotkania przedstawicieli WIOŚ w Krakowie, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy celem koordynacji działań w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości. Grupa pozwoli na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy urzędami i poprawi funkcjonowanie monitoringu/kontroli przedsiębiorstw w kontekście całego procesu produkcyjnego;
 • zebrania danych dotyczących przyczyn śmierci i zachorowalności na terenie gminy i miasta celem zbadania przez jednostki naukowe stopnia oddziaływania zakładów przemysłowych na zdrowie pracowników tych zakładów oraz na mieszkańców. Po ich opracowaniu będziemy świadomi zagrożeń wynikających z lokalizacji zakładów na terenie miasta i gminy.Dalsze nie wymienione powyżej planowane kroki to:
 • wszczęcie procesu aktualizacji Studium Uwarunkowań i MPZP celem ograniczenia kumulacji oddziaływania na otoczenie przez nowe przedsiębiorstwa i nowe linie produkcyjne / technologiczne – Skawina – bezpieczna, czysta, zdrowa.

(źródło: UMiG Skawina)

Mieszkańcy liczą na szybsze działanie władz. Ich zdaniem w mieście nie da się już normalnie oddychać. “To jest na co dzień. Nie możemy normalnie okien otworzyć. Smród jest taki, jakby ktoś palił opony. Uporczywie drapie w gardle, chce się wymiotować” – skarżą się mieszkańcy w rozmowie z reporterką Radia Kraków. “Ja jestem po operacji tarczycy. I teraz, jak się okazuje, dolegliwości wracają. To o czymś świadczy” – przekonuje jedna z mieszkanek. (źródło: Radio Kraków).

Skawiński Alarm Smogowy wystosował dziś apel do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz miejskich radnych, w którym zwraca się o:

 1. PILNE stworzenia rejestru wszystkich wydanych na dowolnym szczeblu decyzji środowiskowych oraz oceny faktycznej emisji ze wszystkich zakładów na terenie MiG Skawina,  rozpoczynając od tych, co do których wydane zostały pozwolenia na emisję substancji niebezpiecznych.
 2. PILNEGO ustalenia z zakładami harmonogramu pełnej hermetyzacji procesów technologicznych i egzekwowania jego dotrzymywania.
 3. PILNEGO wprowadzenia stałego monitoringu niebezpiecznych substancji w powietrzu na terenie osiedli ludzkich w MiG Skawina oraz zmuszenia zakładów do stałego monitoringu zanieczyszczeń na emiterach, wewnątrz i wokół zakładów, w czasie rzeczywistym, oraz publikacji tych pomiarów.
 4. PILNEGO powołania grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli instytucji kontrolnych oraz ośrodków naukowych, do określenia składu chemicznego uciążliwej emisji przemysłowej oraz przeprowadzenia kompleksowej analizy wpływu emitowanych substancji na zdrowie i życie pracowników i mieszkańców.
 5. NATYCHMIASTOWEGO ustanowienia zakazu lokowania nowych zakładów przemysłowych trwale negatywnie oddziałujących na środowisko w MiG Skawinie ze względu na przesyt przemysłowy spowodowany lokalizacją kilkudziesięciu takich zakładów w jednej Gminie (np. przez stosowne zmiany w MPZP) oraz opracowania strategii rozwoju MiG w oparciu o inwestycje co najmniej neutralne dla środowiska.

Jednocześnie SAS opracował specjalny zestaw informacji wraz z mapami, wykresami i grafikami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza i emisji fetoru z zakładów na terenie Skawiny:

DOKUMENT DO POBRANIA >> TUTAJ << a także dostępny poniżej:

Poniżej zachęcamy również do obejrzenia materiału video Telewizji Skawina (skawina.tv):

(fragment materiału dostarczonego przez SAS na temat zanieczyszczeń powietrza w Skawinie)

Źródło (tekst i zdjęcia): UMiG Skawina

Zobacz także:

Smród nad miastem. Czym oddychają mieszkańcy osiedli w Skawinie?

5 response to "Konferencja prasowa dotycząca zanieczyszczenia powietrza w Skawinie"

 1. Przez: ANd Zamieszczono: 28 lipca 2018

  Skoro już o karze mówimy, to 100 tysięcy dla tak wielkich zakładów to żadna kara. Powinna być to taka kwota żeby zagroziła istnieniu zakładu. Inaczej do niczego się ich nie zmusi, chyba tylko do śmiechu.

 2. Przez: ANd432 Zamieszczono: 28 lipca 2018

  P.S.
  Nie interesują nas półśrodki. Co nam z tego że zamiast o 200% norma będzie przekroczona o 150% ? NIC.
  Żądamy CZYSTEGO powietrza, a nie tylko trochę mniej skażonego.
  Tak zwana “hermetyzacja” procesów to lipa, to mydlenie oczu i odwlekanie problemu.
  MY CHCEMY ŻYĆ !!!!!!!
  Mamy prawo ODDYCHAĆ czystym powietrzem, a nie tylko trochę mniej ZATRUTYM.
  Żądamy definitywnego ZAMKNIĘCIA największych trucicieli.
  V……., V…., E………., N…….. [Wymoderowano]
  Wysypiska śmieci które “ktoś” celowo podpala.
  Właściciele tych zakładów to bezwzględni MORDERCY – ZABILI już wiele ludzi i wciąż ZABIJAJĄ. Dla zysku.
  Chcemy ŻYĆ, a nie wegetować w kolejkach do lekarzy, a potem pojechać w karawanie na cmentarz.
  Nasze dzieci, żony, rodzice, przyjaciele – WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ BO MAMY DO TEGO PRAWO.
  ŻĄDAMY POWIETRZA KTÓRYM MOŻNA ODDYCHAĆ BEZ STRACHU I BEZ ŚWIADOMOŚCI ŻE to nas ZABIJA, bo JACYŚ BOGACI BIZNESMENI-BANDZIORY NAS TRUJĄ i tylko się nam w nos śmieje, bo żaden z nich tu nie mieszka i tym syfem nie oddycha.

 3. Przez: ANd432 Zamieszczono: 27 lipca 2018

  Nic nie zmusi zakładów do uczciwości, bo nie będzie systemu kontroli i egzekwowania. Jedyna możliwa opcja to zlikwidować trucicieli raz na zawsze. NIE CHCEMY UMIERAĆ !!!!!!!

 4. Przez: HB Zamieszczono: 11 czerwca 2018

  Za palenie plastikami też?

 5. Przez: mammamamamma Zamieszczono: 8 czerwca 2018

  Tylko wysokie kary finansowe zmuszą zakłady do dbania o środowisko. Powinno być tak kontrola i kara ale kara dotkliwa nie jakieś 500zł tylko np 100 tysięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *