Konkurs na Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w UMiG w Skawinie

BIP-LOGOBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2014. 1202 j. t.), ogłosił w dniu dzisiejszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Informacja o naborze ukazała się w BIP. Szczegóły dotyczące naboru możecie Państwo poznać poniżej.

Data ogłoszenia   2014-11-26
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   Ogłoszony

   I. Stanowisko urzędnicze:

Koordynator  Zespołu ds. Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem                                

1.      Wymagania niezbędne:

–   wykształcenie wyższe, specjalność: ekonomia lub rachunkowość lub finanse

      –   umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office, poczta elektroniczna, edytor aktów prawnych XML),

      –   znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym,

      –   znajomość zasad księgowości budżetowej,

     –   pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

     –  osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.      Inne umiejętności:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • odporność na stres.

3.   Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

 • sporządzanie przelewów w systemie bankowości internetowej,
 • przygotowywanie materiałów do zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na podstawie przedstawionych wniosków wydziałów Urzędu i jednostek podległych  oraz otrzymanych zmian dotacji i subwencji,
 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na podstawie Uchwał budżetowych i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
 • zapisywanie projektów uchwał budżetowych i  sprawozdań z wykonania budżetu w edytorze aktów prawnych XML,
 • inne czynności służbowe zlecone przez Skarbnika Miasta.

  4.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator Zespołu ds. Finansów i Budżetu „ w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. w  Zespole Kadrowo-Płacowym pokój nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014.1182 j. t. ).

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej  (https://bip.malopolska.pl/umigskawina),  oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  przy  Rynek 1,  2,  3,  14.

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                   Adam NAJDER (-)

Źródło:
BIP

4 response to "Konkurs na Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w UMiG w Skawinie"

 1. Przez: Wyborca/ podatnik Zamieszczono: 9 grudnia 2014

  Są przykłady w Urzędzie zatrudnionych ludzi przez Pana N , którzy szybciutko po zatrudnieniu robili studium żeby sprostać wymaganiom na stanowisko.

 2. Przez: gośc Zamieszczono: 1 grudnia 2014

  stawiam porządnego sznapsa, że wygra ktoś od Burmistrza. Na forach piszą o kimś z rodziny. Pozyjemy, zobaczymy

 3. Przez: Stasiu Zamieszczono: 26 listopada 2014

  Pan Najder zrobił sobie ogłoszenie pod zatrudnienie jakiegoś pociotka, pewnie jeszcze zdąży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *