Kontakt do radnych Gminy Skawina – maile, telefony, godziny dyżurów, facebook itp.

W związku z tym, że radni powinni utrzymywać więź z mieszkańcami, kilka lat temu zawnioskowaliśmy do Urzędu o udostępnienie danych kontaktowych do radnych (wcześniej tych danych nie publikowano). Na początku był swoisty opór, ale z czasem coraz więcej osób się przekonywało, że to oni (radni) są dla mieszkańców, a nie odwrotnie, i udostępniano nam kolejno dane kontaktowe (adresy e-mail, telefony, profile facebook czy miejsce i termin odbywania dyżurów). Tylko jeden z radnych – Adam Najder nie udostępnił wówczas żadnych danych kontaktowych do siebie. I nie zrobił tego do końca swojej kadencji. Za to inni bardzo szybko chcieli być bliżej swoich wyborców / mieszkańców. Obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina udostępniane są dane kontaktowe do wszystkich aktualnych radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższej tabeli z krótkim opisem, oraz komentarzem.

Tabela z danymi kontaktowymi i dyżurami radnych ukazała się w BIP:

Poprawiliśmy zauważone przez nas oczywiste omyłki pisarskie w adresach mailowych i nazwiskach radnych oraz dodaliśmy odnośniki do profili Facebook.

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Adres e-mail

 

Nr tel.

 

Dyżur

1.

Zdzisława Bała

 

z.bala@gminaskawina.pl

502 604 285

Wtorki od godz.15.30 do godz.16.30

 Skawina ul. Rynek 2, pok.2

2.

Antoni Bylica

a.bylica@gminaskawina.pl

605 362 891

 

 

3.

Marek Fugiel

 

m.fugiel@gminaskawina.pl

 

     510 214 828

dyżur w okręgu wyborczym każda pierwsza środa miesiąca godz.18:00 – 19:00, Skawina ul. Bukowska 1, (budynek PGM)

4.

Antoni Holik

a.holik@gminaskawina.pl

500 132 781

 

 

5.

Stefan Jezioro

s.jezioro@gminaskawina.pl

600 291 829

 

ostatnia środa miesiąca od godz.17.00 do 18.00 Dom Ludowy Wola Radziszowska

6.

 

Marek Klimczyk

 

      m.klimczyk@gminaskawina.pl

    

     509 748 702

pierwszy poniedziałek miesiąca od godz.17.00 do godz.18.00

Skawina ul. Rynek 2, po.2.

7.

 Żaneta Kotula

 

z.kotula@gminaskawina.pl

502 122 744

pierwsza środa miesiąca od godz.16:15 do godz. 17:15

Skawina ul. Rynek 2, pok.2

8.

Leszek Kryda

l.kryda@gminaskawina.pl

579 991 274

 pierwsza środa miesiąca od     godz.16.15 do godz.17.15

 Skawina, ul.Rynek2,pok.2

 

9.

Stanisław Lupa

s.lupa@gminaskawina.pl

720 009 773

 

 

10

Ryszard Majdzik

r.majdzik@gminaskawina.pl

502 197 961

 

  czwartki od godz.15.00 do  godz.16.30

Skawina ul. Rynek 2, pok.4

11.

Ewa Masłowska

e.maslowska@gminaskawina.pl

 

880 176 833

poniedziałki od godz.15.30 do godz.17.00

środy od godz.9.00 do godz.10.30

Skawina ul.Rynek 2, pok.2

12.

 Józef Niechaj

j.niechaj@gminaskawina.pl

732 666 453

dyżury: każda ostatnia środa miesiąca godz.17:20 – 18:20 Radziszów, ul.Kościelna 1, Dom Strażaka

 

 

13.

Stanisław Pac

 

stanislaw.pac@interia.pl

s.pac@gminaskawina.pl

668 102 589

dyżury: w każdym dniu tygodnia, w okręgu wyborczym – po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

14.

 

Tomasz Papież

t.papiez@gminaskawina.pl

733 494 556

 

15.

Janina Rączka

 

j.raczka@gminaskawina.pl

     506 928 931

dyżury w Borku Szlacheckim: ostatnia środa miesiąca, godz.18:00 – 19:00  Borek Szlachecki 56 – Remiza

 

16.

Antoni Sapała

a.sapala@gminaskawina.pl

602 589 962

     trzecia środa miesiąca

 od godz.18.30 do godz.19.30

   Skawina ul. Rynek 2, pok.2

17.

Mirosław Śliwa

m.sliwa@gminaskawina.pl

507 146 904

 

 

18.

Janusz Śmiech

j.smiech@gminaskawina.pl

 

505 146 584

 

19.

 

Artur Śnieżek

a.sniezek@gminaskawina.pl

784 418 338

 

20.

Andrzej Wrzoszczyk

 

a.wrzoszczyk@gminaskawina.pl

533 335 299

 

21.

Eugeniusz Zając

 

e.zajac@gminaskawina.pl

508 296 144

środa od godz.16.00 do godz.17.00

Skawina Rynek 2, pok.4

Powyższa tabela może ulec zmianom, dlatego jedyna właściwe źródło to: BIP – KLIKNIJ TUTAJ

Art. 23 ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Zobacz także artykuł z 2014 roku:

Kontakt do radnych Gminy Skawina – maile, telefony, strony www, godziny dyżurów, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *