Kontakt do radnych Powiatu Krakowskiego – maile, telefony, dyżury, facebook, itp. [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 15 lutego 2019 r.] Podobnie, jak radni miejscy (gminy), radni z Powiatu Krakowskiego powinni utrzymywać więź z mieszkańcami (wyborcami). Dlatego też zawnioskowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Krakowie o udostępnienie danych kontaktowych do radnych, gdyż danych tych nie znaleźliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej. Poprosiliśmy o imiona i nazwiska, adresy e-mail, telefony, profile facebook czy miejsce i termin odbywania dyżurów przez radnych. Czekamy na odpowiedź a gdy ją otrzymamy, podamy ją Państwo w tym artykule jako aktualizacja. Poniżej właściwa treść wniosku do starostwa wraz z krótkim uzasadnieniem. 

Wniosek o udostępnienie danych kontaktowych do radnych powiatu krakowskiego (15 grudnia 2018 r.):

Dzień dobry,

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  oraz art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, proszę o niezwłoczne udostępnienie w formie e-maila na adres {…} informacji:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Powiatu Krakowskiego dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www, profil facebook, itp.) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców całego powiatu (a także innych zainteresowanych) z danym radnym.

Proszę, aby powyższe informacje były aktualne na dzień udostępnienia informacji (proszę o weryfikację tych danych bezpośrednio przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek).
Jeśli danych nie uda się zebrać do 24 grudnia 2018 r., uprzejmie prosimy o przesłanie takich informacji, jakie zostaną do tego czasu skompletowane, w celu publikacji dla Czytelników.

Jednocześnie wnosimy o publikację w BIP w formie najbardziej dostępnej tych właśnie informacji, wzorem Gminy Skawina i innych gmin Małopolski:

Dyżury radnych i kontakt z radnymi

https://bip.malopolska.pl/ umigskawina,m,276284,kontakt- z-radnymi.html

Art. 21. ustawy o samorządzie powiatowym:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

=====

Zobacz także:

Kontakt do radnych Gminy Skawina – maile, telefony, godziny dyżurów, facebook itp.

Odpowiedź przyszła już 18 grudnia 2018 r.:

Redakcja  InfoSkawina,

W odpowiedzi na wniosek  z 17.12.2018 r. przekazuję  informacje dotyczące radnych ,ustalonych dyżurów  i  dane kontaktowe. Uprzejmie informuję, iż  w przypadku ustalenia  terminów dyżurów innych radnych dane zostaną zamieszczone niezwłocznie  na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Krakowie .


Z poważaniem
Lucyna Karpała – Ostrowska
p.o. kierownika Biura Rady
Starostwo Powiatowe w Krakowie

Załącznik:

            Radni Rady Powiatu w Krakowie kadencji 2018-2023

 1. Bartoszek Beata
 2. Bosak Wojciech
 3. Dolny Leszek
 4. Gębala Krzysztof
 5. Goraj Piotr
 6. Grela Janina
 7. Janicki Marian
 8. Karwat Wojciech
 9. Kolasa Paweł
 10. Kruk Wojciech
 11. Krupa Łukasz
 12. Kułaj Wanda
 13. Małodobry Grzegorz
 14. Maziej- Niewczas Romana
 15. Musiał Krzysztof
 16. Nabagło Tadeusz
 17. Okrajek Włodzimierz
 18. Opalski Piotr
 19. Pałka Wojciech
 20. Piekara Marek
 21. Pyla Agnieszka
 22. Raźny Jarosław
 23. Stadnik Katarzyna
 24. Szczypczyk Rafał
 25. Szymacha Konrad
 26. Ślusarczyk Adam
 27. Tochowicz Włodzimierz
 28. Wójcik Alicja
 29. Wrzoszczyk Arkadiusz

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 13.00 – 15.00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 12.00 – 14.00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00

Dyżur pełniony jest  w   Starostwie Powiatowym w Krakowie, al. Słowackiego 20  pok. 101, I piętro 

Prosimy o  wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu w Biurze Rady  Starostwa  obsługującym  Radę Powiatu w Krakowie i jej organy.

  pok. 103, tel. 12 397-91-03

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,47036,dyzury-radnych.html

Z radnymi powiatu krakowskiego można się kontaktować  poprzez Biuro Rady

adres e-mail do korespondencji: biuro.rady@powiat.krakow.pl  ,  tel. 12 397-91-03.

_____

Dopytaliśmy więc tego samego dnia (18 grudnia 2018 r.):

Szanowni Państwo, czy wobec tego wszyscy radni nie wyrazili zgody na podanie adresów e-mail, telefonów, stron facebook, itp.?

Po braku odpowiedzi (!) dopytaliśmy jeszcze raz 5 stycznia 2019 r.:

Szanowni Państwo, wciąż nie otrzymaliśmy danych kontaktowych do wszystkich radnych (telefony, adresy e-mail, strony facebook, itd.) zgodnie z wnioskiem.
Chcielibyśmy się upewnić, czy to oznacza, że żaden z radnych powiatowych nie chce podać tych danych do siebie?
Co oznacza milczenie z Państwa strony?

Czekamy na odpowiedź.

AKTUALIZACJA (8 stycznia 2019 r.):

Nadeszła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w dniu 7 stycznia br.:

Szanowni Państwo,

w dniu 18 grudnia 2018 r. udzielono odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie dyżurów oraz danych kontaktowych radnych Rady Powiatu w Krakowie. Uprzejmie informuję, iż przekazane dane są wciąż aktualne.

Z poważaniem,

Lucyna Klich

Kierownik Biura Rady

________________________________________
Biuro Rady Powiatu w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 

I piętro, pokój 103

tel. 12 397-91-03, fax 633-52-94
e-mail: biuro.rady@powiat.krakow.pl

http://powiat.krakow.pl/

W odpowiedzi odpisaliśmy do Zarządu, Starosty i Biura Rady Powiatu Krakowskiego:

Szanowna Pani, ale nic nowego się nie dowiedzieliśmy.
Listę radnych znamy. Resztę danych też.
Kolejny raz wnosimy o adresy e-mail, telefony, strony facebook, strony www od radnych powiatu krakowskiego.
Czy zostali o to kiedykolwiek zapytani żeby nam te dane ujawnić?
Jaka była ich reakcja? Każdego z nich – Zgadzam się / Nie zgadzam się.
Kręcimy się w kółko zamiast iść do przodu i przestać udawać, że nie wiemy o co chodzi.
To nie buduje zaufania obywateli do władzy.
Wzór:
 
Przypominamy zatem, że wnosimy o udostępnienie informacji publicznej albo wydanie decyzji odmownej i podanie uzasadnienia w celu dalszego odwoływania się.
 

Nadal czekamy na odpowiedź na wniosek.

AKTUALIZACJA (15 lutego 2019 r.):

23 stycznia 2019 r. nadeszła odpowiedź ze Starostwa:

Szanowni Państwo,

tak jak już wcześniej informowaliśmy, dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krakowie są na bieżąco aktualizowane (link: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,47036,dyzury-radnych.html).

Dodatkowo informuję, że Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie zwrócił się do radnych z zapytaniem w tym zakresie. Uzyskane dane również są niezwłocznie zamieszczane pod wskazanym adresem strony BIP.

Z poważaniem,
Lucyna Klich
Kierownik Biura Rady

Biuro Rady Powiatu w Krakowie

______

Sprawdziliśmy po trzech tygodniach jak wygląda aktualizacja danych w BIP, i jest postęp!

 1. Bartoszek Beata – adres e-mail: bbartoszek10@gmail.com
 2. Bosak Wojciech
 3. Dolny Leszek
 4. Gębala Krzysztof
 5. Goraj Piotr – przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 13.00 – 15.00 | Dyżur pełniony jest w pok. 101, I piętro | Przyjmowanie stron po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady, pok. 103, tel. 12 397-91-03
 6. Grela Janina – adres e-mail: ninagrela@poczta.onet.pl | tel.: 511-615-656 | Pełni Dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Liszki i siedzibie Urzędu Gminy Czernichów 30 minut przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy
 7. Janicki Marian – adres e-mail: mjanicki@poczta.onet.pl
 8. Karwat Wojciech
 9. Kolasa Paweł – adres e-mail: pkolasa1963@gmail.com | Pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina w czwartek po sesji Rady Powiatu
 10. Kruk Wojciech
 11. Krupa Łukasz
 12. Kułaj Wanda
 13. Małodobry Grzegorz – adresy e-mail: g.malodobry@gmail.com, gmalodobry@powiat.krakow.pl | tel.: 664 373 103 | Pełni dyżur w siedzibie Urzędu Miasta w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 2 w ramach zaproszeń od Radnych Rady Miejskiej – bieżące informacje na stronie facebook.com/grzegorz.malodobry lub po wcześniejszym umówieniu | twitter.com/MaloGrzegorz
 14. Maziej-Niewczas Romana
 15. Musiał Krzysztof
 16. Nabagło Tadeusz – adres e-mail: tnabaglo@powiat.krakow.pl | Informacja o pełnionych dyżurach TUTAJ
 17. Okrajek Włodzimierz
 18. Opalski Piotr – adres e-mail: popalski@powiat.krakow.pl | tel.: 502-962-420
 19. Pałka Wojciech – Informacja o pełnionych dyżurach TUTAJ
 20. Piekara Marek – Przyjmuje mieszkańców powiatu (również w sprawach skarg i wniosków) we wtorki w godz. 12.00 – 14.00w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, pokoju 101 | Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem Biura Rady pok.103, tel. 12 397-91-03.
 21. Pyla Agnieszka – adres e-mail: apyla@powiat.krakow.pl 
 22. Raźny Jarosław – adres e-mail: jrazny@powiat.krakow.pl | tel.: 728-485-526
 23. Stadnik Katarzyna – adres e-mail: kstadnik@powiat.krakow.pl | Pełni dyżur przed każdą sesją Rady Powiatu po telefonicznym umówieniu spotkania za pośrednictwem Biura Rady
 24. Szczypczyk Rafał – adres e-mail: rszczypczyk@powiat.krakow.pl | Pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 2, w czwartek po sesji Rady Powiatu godz. 16.00-17.00
 25. Szymacha Konrad – adres e-mail: kszymacha@powiat.krakow.pl 
 26. Ślusarczyk Adam
 27. Tochowicz Włodzimierz
 28. Wójcik Alicja – przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00 | Dyżur pełniony jest w pok. 101, I piętro | Przyjmowanie stron po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady, pok. 103, tel. 12 397-91-03
 29. Wrzoszczyk Arkadiusz – Informacja o pełnionych dyżurach TUTAJ

 

Ponad 10 radnych wciąż nie udostępniło do siebie kontaktu: ani adresu e-mail, ani numeru telefonu czy miejsca odbywania dyżurów…

Wybory skończyły się kilka miesięcy temu.

Drodzy Radni Powiatu Krakowskiego, nie każcie swoim wyborcom czekać!

1 response to "Kontakt do radnych Powiatu Krakowskiego – maile, telefony, dyżury, facebook, itp. [AKTUALIZACJA]"

 1. Przez: fan Zamieszczono: 11 stycznia 2019

  Utworzenie powiatów było złym pomysłem, to instytucje o niewielkich kompetencjach, za to bardzo kosztowne w utrzymaniu. Z powodzeniem bez tego szczebla można się obejść, tylko co z tą armią urzędniczą zrobić. Instytucje porządkowane celom polityczno-wizerunkowym służącym zdobywaniu poparcia wyborczego nie służą nicjatywom prorozwojowym. Powiaty nie są potrzebne, ich kompetencje można przenieść do urzędów wojewódzkich i gmin, zlikwidować ten twór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *