Kontrola zasadności zwolnień lekarskich – informacja z ZUS

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest zasadne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują czy prawidłowo chorzy korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji, wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli

W pierwszym półroczu  w krakowskim  oddziale ZUS i podległych placówkach skontrolowano 4 840 osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich. W 504 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu wyniosła 673,8 tys. zł.

Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 4 tysiące  orzeczeń. Z czego 97 badanych  osób otrzymało decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku – uznano je za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych to ponad 34 tysiące złotych.

W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Krakowski ZUS skontrolował 2891 osób, kwota obniżenia świadczenia wyniosła 3.806.517,54  zł.

W skali kraju ZUS z tego tytułu obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w krakowskim oddziale ZUS i podległych placówkach sięgnęły kwoty 101.327,87 zł  i dotknęły 1288 osób.        

W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 2,1 mln zł.

Dane ogólnopolskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu tego roku skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały ze zwolnień lekarskich. Wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł. Łącznie, w I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.

 

Bożena Bielawska

p.o. regionalnego rzecznika prasowego  ZUS w Małopolsce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *