Kontrole i mandaty w gminach za spalanie śmieci w domowych i firmowych paleniskach i piecach grzewczych

niepal18112014Temperatura spada, pogoda się pogarsza, a wraz z nią stan powietrza. Jesienią i zimą powstaje trujący smog, a w piecach zostają ślady czym mieszkańcy miast i wsi palą w swoich oraz firmowych piecach. Służby takie jak straż gminna, policja, straż graniczna a nawet straż leśna przez cały sezon mogą kontrolować domowe paleniska i karać lub pouczać tych, którzy paląc śmieci trują siebie i otoczenie. W Infoskawinie sprawdzamy, które z okolicznych gmin walczą z procederem spalania w domowych i firmowych piecach śmieci. 

M.in. w nawiązaniu do dyskusji, która nawiązała się między mieszkańcami gminy a przedstawicielami Gminy Skawina na oficjalnym urzędowym Facebooku:

KLIKNIJ TUTAJ

15 listopada 2016 r. poprosiliśmy Gminę Skawina, a następnego dnia kilkanaście sąsiednich i okolicznych Gmin o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

1) liczba kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych oraz w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przeprowadzonych w gminie (…) w latach 2012- do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek.

2) liczba nałożonych mandatów / pouczeń w związku z przeprowadzeniem tych kontroli w gminie (…) w latach 2012- do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek.

Pytania prasowe skierowaliśmy do gmin: Skawina, Krzeszowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki, Zielonki, Mogilany, Czernichów, Świątniki Górne, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Myślenice, Sułkowice oraz Kraków.

Już po paru godzinach odpisała nam Straż Miejska w Myślenicach oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

1. Myślenice:

Raport kontroli spalania odpadów Straż Miejska Myślenice

2012 – liczba kontroli domowych palenisk 69, skontrolowanych firm 6, pouczeń 9, mandatów 13

2013 – liczba kontroli domowych palenisk 75, skontrolowanych firm 9, pouczeń 12, mandatów 16,

2014 – liczba kontroli domowych palenisk 66, skontrolowanych firm 4, pouczeń 7, mandatów 9

2015 –  liczba kontroli domowych palenisk 54, skontrolowanych firm 5, pouczeń 6, mandatów 11

2016 – liczba kontroli domowych palenisk 37, skontrolowanych firm 3, pouczeń 2, mandatów 4

 

Następnego dnia odpisała Gmina Lanckorona i Gmina Zielonki:

2. Lanckorona

Dzień dobry
w odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące
1. liczby kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych oraz w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej
2. liczby nałożonych mandatów/pouczeń
od 2012 roku, uprzejmie informuję, że Gmina Lanckorona nie posiada straży gminnej i nie dokonywała w/w kontroli jednak systematycznie prowadzona jest akcja edukacyjna w szkołach oraz przekazywanie przez sołtysów ogłoszeń o zakazie palenia śmieci
 
Z poważaniem
Tadeusz Łopata
Wójt Gminy Lanckorona
===
 

3. Zielonki

zielonki_odpady_mandaty

18 listopada br. odpisała Gmina Świątniki Górne:

4. Świątniki Górne

Szanowni Państwo,
Gmina Świątniki Górne nie prowadzi kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych oraz w miejscach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, jak również nie nakłada mandatów/ pouczeń. Kontrole te po zlikwidowanej na przełomie 2011 roku Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych przeprowadza Komisariat Policji w Świątnikach Górnych.
 
Jarosław Góra
podinspektor ds. gospodarki odpadami
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

21 listopada 2016 r. odpisały z kolei Gminy…

5. Kalwaria Zebrzydowska

kalwaria_smog

6. Sułkowice

(…)

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16 listopada 2016 r. o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż od roku 2012 do dnia dzisiejszego na terenie Gminy Sułkowice przeprowadzono 2 kontrole. W jednym przypadku kontrola zakończyła się pouczeniem.

Z poważaniem

Anna Dobosz

Urząd Miejski w Sułkowicach

(…)

23 listopada br. odpisała Gmina Krzeszowice:

7. Krzeszowice

(…)

Informuję, że liczba kontroli palenisk w latach 2012 do dzisiaj to 227.
Strażnicy Straży Miejskiej Gminy Krzeszowice nałożyli 38 mandatów karnych oraz 109 pouczeń.

Pozdrawiam! Janusz Mitka kom. SM Krzeszowice

===

Po 9 dniach od złożenia wniosku (24 listopada br.) odpisała Gmina Skawina:

8. Skawina

skawina_kontrole

…a następnego dnia stolica Małopolski:

9. Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2016r. o informację publiczną dotyczącą kontroli spalania odpadów informuję, że Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzą kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych, od 2009r. Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w ww. zakresie gromadzone są w systemie miesięcznym w odniesieniu do sezonów grzewczych przypadających na przełomie lat.

W okresie wskazanym w ww. wniosku, tj. od sezonu grzewczego 2011/2012 do końca października 2016r.:

  • na terenie Miasta Krakowa przeprowadzonych zostało 10949 kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów,
  • nałożonych zostało 685 mandatów,
  • udzielono 555 pouczeń.

Ponadto informuję, że od początku tegorocznego sezonu grzewczego przedmiotowe kontrole prowadzi samodzielnie Straż Miejska Miasta Krakowa.

Podpisała:

z up. Prezydenta Miasta

Ewa Olszowska-Dej

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska

=====

28 listopada 2016 r. otrzymaliśmy z kolei informację z UG Mogilany.

10. Mogilany:

_mogilany_smog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dzień później z Gmin…

11. Czernichów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 listopada 2016 r. informuję, że:

Ad 1

W okresie od 2012 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na terenie gminy Czernichów nie przeprowadzano kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych oraz w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Równocześnie informuję, iż w ww. okresie, do Urzędu Gminy Czernichów wpłynęły dwie informacje na temat spalania odpadów przez mieszkańców. Następstwem tego było skierowanie do Komisariatu Policji w Krzeszowicach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia.

Ad 2

O udostępnienie danych dotyczących nałożonych mandatów i pouczeń należy zwrócić się do Komisariatu Policji w Krzeszowicach, ul. Szarych Szeregów 2, 32-065 Krzeszowice.

Ewa Lipowczan

sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów 2

oraz

12. Zabierzów

_img7

_img9

30 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź z Gmin:

13. Brzeźnica

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 16.11.2016 roku, Urząd Gminy Brzeźnica udziela odpowiedzi zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Ad. 1 Od 2012 roku do chwili obecnej Gmina Brzeźnica nie przeprowadziła kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych oraz w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Brzeźnica. Gmina Brzeźnica prowadzi działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w piecach domowych poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej obejmującej zasięgiem terytorialnym całą gminę Brzeźnica.

Ad. 2 Od 2012 roku do chwili obecnej Gmina Brzeźnica nie nałożyła mandatów/pouczeń za spalanie odpadów w piecach domowych.

Barbara Klęczar
Sekretarz
Urząd Gminy Brzeźnica

oraz

14. Liszki

_img6liszki

Wciąż brak odpowiedzi z Gminy Wielka Wieś, choć minęło już ponad dwa tygodnie od złożenia wniosku… (Wójt jest w tzw. bezczynności).

W końcu odpowiedź nadeszła 1 grudnia…

15. Wielka Wieś

W ramach pracy tut. Referatu w roku 2016 przeprowadzono 4 kontrole na wniosek mieszkańców gminy o spalaniu odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych oraz w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Kontrole te przeprowadzono w miejscowości : Modlniczka i Wielka Wies. W trakcie kontroli pouczono o zakazach i obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielka Wieś w szczególności  zapisach paragrafu 4. W latach ubiegłych kontrole takie były sporadyczne.

Pracownicy tut. Referatu nie są upoważnieni do nakładania mandatów. W przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do Komendy Policji w Zielonkach.

Jednocześnie informuję, iż w latach 2016-2018 Gmina Wielka Wieś realizuje projekt „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach którego mieszkańcy mogą wymienić piece węglowe na gazowe lub biomasę. W ramach projektu przewidziane są kontrole beneficjentów ostatecznych tego programu.

Pozdrawiam serdecznie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji

———————————————————————————–
tel. 12 419 17 01 w. 160        s.kawalec@wielka-wies.pl
fax. 12 419 17 05                  rozwoj@wielka-wies.pl

 

=====

Śmieci nie warto i nie wolno palić w domowych piecach. Trujemy sami siebie, swoje dzieci, wnuki, sąsiadów i otaczające nas środowisko. Niszczymy piec i komin, narażamy się na wysokie kary pieniężne, pobyt w więzieniu i wykluczenie społeczne. Za odbieranie śmieci i tak płacimy, więc po co je spalać?  Kochasz swoich najbliższych, kochasz dzieci? Nie bądź idiotą, nie spalaj śmieci.

Poza tym…Palenie śmieci w piecu grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

===

Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje!

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

komin1

Lekarze alarmują

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Regulacje prawne

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.

Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów rocznie. To dużo. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Chcemy pozbywać się ich w sposób efektywny i co najważniejsze bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach zwanych potocznie spalarniami.

komin2

Bezpieczne spalanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

Źródło:
Palenie śmieci – czy strażnik miejski ma prawo sprawdzić, czym palisz w piecu?

Nie pal śmieci

niepal18112014

1 response to "Kontrole i mandaty w gminach za spalanie śmieci w domowych i firmowych paleniskach i piecach grzewczych"

  1. Przez: buktwa Zamieszczono: 28 grudnia 2016

    O… widać że Skawina podskoczyła w statystykach w 2016r. coś zaczęło się dziać. Oczywiście nie ma co się porównywać z Krakowem gdyż to nie ta sama skala.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *