Krakowski i Skawiński Alarm Smogowy badają wraz z Gminą Skawina jakość powietrza w Jaśkowicach

Od 11 stycznia 2018 r. (10 stycznia 2018 r. wieczorem), przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego i Skawińskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Jaśkowic przeprowadzane są od wczoraj pomiary jakości powietrza. Pomiary dotyczą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie sołectw gminy Skawina.

Zachęcamy do bieżącej obserwacji wskazań jakości powietrza na wykresie:

KLIKNIJ TUTAJ (wykres na stronie Gminy Skawina)

lub:

KLIKNIJ TUTAJ (wykres na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego)

Zdjęcia z montażu pyłomierza:

Zachęcamy także do obserwacji wyników automatycznych pomiarów jakości powietrza stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101 – KLIKNIJ TUTAJ

Co to jest pył zawieszony PM10?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci.


Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren). Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, czy benzopiren są płaskie. Mają więc możliwość wślizgiwania się między nukleotydy DNA, co nadaje im właściwości rakotwórcze.


Źródła pyłu zawieszonego

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w przestarzałych piecach i kotłach paliw stałych oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych (DPF).

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

 

 

Przypomnijmy również, iż na przełomie grudnia i stycznia przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Woli Radziszowskiej przeprowadzany był pomiar jakości powietrza – więcej informacji: KLIKNIJ  TUTAJ.


Przydatne linki:

  • Wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza ze stacji zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101: KLIKNIJ  TUTAJ;
  • Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze obszarze województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacja instalacji, w których następuje spalanie paliw: KLIKNIJ  TUTAJ lub KLIKNIJ  TUTAJ;
  • Program Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego:
    – Uchwała: KLIKNIJ  TUTAJ;
    – Załącznik Nr 1: KLIKNIJ  TUTAJ;
    – Załącznik Nr 2: KLIKNIJ  TUTAJ.

 

Źródło: Gmina Skawina / Krakowski Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *