Łatwiej i szybciej, bo przez internet – BIP, ePUAP

email-1053375-mZałatwianie spraw przez Internet, łatwy dostęp do informacji o przetargach, konkursach i grantach w Małopolsce – to główne zalety dwóch nowych systemów informatycznych uruchomionych przez Województwo Małopolskie. Członek Zarządu Jacek Krupa zaprezentował we wtorek dwa systemy: Cyfrowa Małopolska i Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej. Administratorem obu jest Urząd Marszałkowski.

Administracja publiczna musi się otwierać coraz bardziej – to nie tylko wymóg, jaki nakładają na nas przepisy prawa, ale znak naszych czasów – podkreślał na konferencji prasowej Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Dostęp do informacji to w końcu jeden z warunków rozwoju – dokończył.

Warto przypomnieć, że Cyfrowa Małopolska to system informatyczny udostępniający 128 procedur możliwych do załatwienia przez Internet. Dla mieszkańców i przedsiębiorców to ogromne udogodnienie oraz oszczędność czasu w załatwianiu urzędowych spraw. Wystarczy komputer, Internet i posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Co to jest Profil Zaufany e-PUAP?

Profil Zaufany e-PUAP to metoda potwierdzania tożsamości w systemach administracji publicznej. Jego uzyskanie w odróżnieniu do elektronicznego podpisu jest bezpłatne. Wystarczy założyć konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wypełnić formularz rejestracji. Platforma CM jest w pełni zintegrowana z ePUAP (spełnia standardy przekazywania dokumentów elektronicznych), ale co ważne uwzględnia specyfikę naszego regionu. Po weryfikacji danych i potwierdzeniu tożsamości w jednym z wybranych punktów, nasze dane zostają uwierzytelnione, a my bez przeszkód możemy korzystać z Profilu Zaufanego. Co istotne, punkty potwierdzenia profilu zaufanego znajdują się we wszystkich urzędach skarbowych, izbach skarbowych i urzędach wojewódzkich.

Te sprawy załatwisz elektronicznie

Cyfrowa Małopolska to najbardziej popularne e-usługi. Są to między innymi: wnioski o ustalenie warunków zabudowy, zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy informacja o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Co ważne, z tego narzędzia mogą korzystać nie tylko klienci Urzędu Marszałkowskiego. Województwo zelektronizowało przede wszystkim e-usługi świadczone w gminach czy powiatach, a samorządy mogą bezpłatnie i dowolnie udostępniać wszystkie procedury swoim klientom.

Stworzenie tego systemu to ogromne ułatwienie dla małopolskich samorządów i instytucji, które otrzymują do swojej dyspozycji gotowe, proste i funkcjonalne narzędzie.

Nowe oblicze BIP

Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (RSBIP) to nowy system, który całkowicie zastępuje działający od 2002 roku i przebudowywany serwis BIP. Jest przyjazny dla administratora, prosty w obsłudze dla użytkownika i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej instytucji.

RSBIP to przede wszystkim niezwykle łatwy dostęp do informacji o: przetargach, zamówieniach publicznych, grantach czy konkursach niemal w całej Małopolsce.

Małopolska jest niezaprzeczalnym liderem w administrowaniu systemem BIP. Jeszcze żadne województwo w naszym kraju nie stworzyło systemu regionalnych biuletynów, który cieszyłby się tak ogromną popularnością wśród lokalnych samorządów czy instytucji publicznych. Warto dodać, że korzystanie z systemu dla wszystkich jednostek zobowiązanych do prowadzenia biuletynów jest bezpłatne. Doświadczenia w tym zakresie pokazują, że to rozwiązanie, które doskonale się sprawdza i stąd decyzja władz województwa o zainwestowaniu w nowy RSBIP.

W nowym serwisie swoje biuletyny powadzi już ponad 3 tys. 300 jednostek. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski korzystając z biuletynów w naszym regionie w większości napotykają na identyczny układ stron i mechanizm działania systemu, co zdecydowanie ułatwia im poruszanie się po serwisie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że każdy z podmiotów ma zapewnione bezpłatne szkolenie z nowego systemu, które pozwoli na sprawną obsługę wszystkich nowych funkcji zastosowanych w BIP.

Co więcej jednostki, które nie prowadzą biuletynu w systemie województwa, mogą się do niego dołączyć w każdym momencie. Oszczędzają w ten sposób pieniądze (wg. szacunków województwa ok. 4 tys. zł rocznie) i otrzymują wsparcie techniczne województwa.

Trzy lata ciężkiej pracy

Budowa systemów Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej i Cyfrowa Małopolska odbywa się w ramach projektu „Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce”. Działanie 1.2 dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . Projekt zrealizował Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM. Całkowity koszt projektu to ponad 2,7 miliona złotych, z czego ponad 700 tysięcy złotych to pieniądze pochodzące z budżetu Województwa.

Wykonawca systemu jest wyłoniona w drodze przetargu firma Madkom, Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Źródło:
Województwo Małopolskie / malopolskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *