Liczba interpelacji pisemnych złożonych przez radnych RM w Skawinie od 2010 do 2014: BRAK

rodin-thinker-silhouette-1022921-mRadni gminy (miasta) pełnią rolę kontrolną w stosunku do organów wykonawczych. Wykonując te uprawnienia mają prawo m.in. do składania interpelacji pisemnych, wniosków, zapytań.

Przyjrzyjmy się §47 Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie. Mowa w nim o tym, że:

Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń i innych prac komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione. Radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

Interpelacja to indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać się od organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) podjęcia określonych czynności w sprawach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności – udzielenia informacji na interesujący go temat, który jej dotyczy. W praktyce uprawnienie do zgłaszania interpelacji i zapytań przyznają radnym statuty gmin lub regulaminy rad miejskich.

Interpelacje pisemne wydają się dotyczyć zagadnień istotniejszych, są też bardziej sformalizowane; przy interpelacjach ustnych są to zazwyczaj proste pytania, dotyczące spraw jednostkowych, np. „kiedy zostanie naprawiona dziura w drodze” lub „kiedy zostanie wymieniona spalona żarówka w lampie ulicznej”.

Ogólnopolskie stowarzyszenie na rzecz zwiększania dostępu obywateli do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska, opublikowało kilka dni temu informację o liczbie pisemnych interpelacji i wniosków złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Skawinie od początku kadencji 2010-2014 do dnia odpowiedzi na wniosek (31 października 2014 r.).

Lektura jest bardzo krótka, ale z odpowiedzi udzielonej Sieci Obywatelskiej przez gminę Skawina można wyciągnąć różne wnioski.

Oto treść otrzymanej odpowiedzi:

___

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.10.2014 r. ws. udostępnienia informacji publicznej dot. liczby złożonych przez każdego z radnych w kadencji 210-2014 pisemnych interpelacji, uprzejmie informuję, że radni Rady Miejskiej w Skawinie nie składają pisemnych interpelacji, tylko ustnie w punkcie „wolne wnioski i zapytania”, który to punkt jest w porządku obrad każdej sesji Rady Miejskiej w Skawinie.

Z poważaniem

Danuta Styrylska

Biuro Rady Miejskiej w Skawinie

___

Należy zauważyć, że że nie tylko liczba składanych interpelacji jest wyznacznikiem pracy danego radnego. Faktycznie, wśród osób beż żadnej interpelacji, są radni, którzy na sesjach i posiedzeniach komisji byli aktywni.

Mimo wszystko jest to jakiś wyznacznik pracy radnego. Tak samo jak liczba nieobecności na sesjach czy komisjach.

W BIP UMiG Skawina dostępne są również protokoły z komisji radnych (od 2011 r. do listopada 2014 r.), które również obrazują pracę radnego na rzecz społeczności lokalnej. Zachęcamy do lektury!

Protokoły te zostały udostępnione redakcji po złożeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Skawina Adama Najdera (czytaj: Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie protokołów komisji: stwierdzono bezczynność Burmistrza Skawiny oraz zasądzono zwrot kosztów postępowania).

Dzięki wygranej sprawie w sądzie, dziś każdy mieszkaniec gminy Skawina (i w ogóle każdy obywatel) może je w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na ziemi przeglądać w BIPie.

Dla szczególnie zainteresowanych ilością i treścią interpelacji ustnych złożonych przez radnych mijającej kadencji 2010-2014, polecamy zapoznanie się z nagraniami z sesji, jakie zostały zarejestrowane audio.

Wybory samorządowe odbędą się dokładnie za tydzień, 16 listopada 2014 r.

2 response to "Liczba interpelacji pisemnych złożonych przez radnych RM w Skawinie od 2010 do 2014: BRAK"

  1. Przez: Alekandra Sz. Zamieszczono: 11 listopada 2014

    Moim zdaniem mieszkańcy są ignorantami w stosunku do władz Naszej Gminy. Wynika to z prostego faktu brak rozróżnienia podziału na władzę wykonawczą i ustawodawczą. W Skawinie utrzymuje się stwierdzenie “mnie to nie dotyczy” “nic się nie zmieni” i tyle. Obecnie do Rady startują różni ludzie i z całym szacunkiem dla wielu nie chcę aby decyzję w mojej Gminie podejmowały osoby, które nie maja bladego pojęcia o Konstytucji, Ustawach czy Rozporządzeniach. Kuriozum jest że Radni na listach dobierani byli ze względu na układy nie na kompetencje czy doświadczenie zawodowe. Przeczytałam bardzo dużo o kandydatach i szczerze to ze wszystkich tylko kilku ma podstawy by choć trochę poradzić sobie z administracyjnym trudem. Pisze Pan o interpelacjach OK ale wielu Radnych obecnej RM nie wie co to jest? Nie wie jakie ma uprawnienia? A mieszkańcy myślą że najważniejsza instytucją w Gminie jest Burmistrz ba nawet sami radni tak myślą. Reasumując Skawina jest zbyt słabą demokracją na okręgi jednomandatowe. Z ciekawością czekam na 17 listopada bo może okazać się że w Gminie Skawina będziemy mieli Radę Sołtysów i 4 lata spokoju i letargu. Bo przecież po co robić cokolwiek mnie to nie…

  2. Przez: słuchacz Zamieszczono: 9 listopada 2014

    Wysłuchałem wszystkich zapisów sesji mp3. Niektórzy obudzili się tuż przed wyborami są tacy co im się udało przespać całe cztery lata i nadal kandydują. Czasem padały pytania kto wykosi pobocza, kto zmieni przepaloną żarówkę na placu targowym, kto otworzy aptekę. Sołtys pytał skąd znaleźć ludzi do Rady skoro karani za jazdę rowerem pod wpływem. Oj długo pisać o problemach jakie zgłaszali. Najaktywniejszy w ostatnim roku przesuwał przecinki w pismach i wydzierał mikrofon 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *