Liczba kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) w gminie Skawina (2017-2019) – liczne nieprawidłowości

Liczne nieprawidłowości po kontrolach zbiorników bezodpływowych (szambach) przeprowadzonych przez Straż Miejską w gminie Skawina! 27 października 2019 r. wysłaliśmy wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Skawinie o informację publiczną dotyczącą liczby kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy Skawina głównie z podziałem na sołectwa. Poprosiliśmy o wskazanie ile takich kontroli odbyło się w 2017 roku, 2018 roku i 2019 roku (do dnia odpowiedzi na wniosek) oraz co było konkretnie w zakresie kontroli (pobranie próbki, faktura, umowa, dodatkowe faktury za dostawę wody, oględziny, pouczenie, informacja edukacyjna?). 7 listopada 2019 r. burmistrz Norbert Rzepisko odpisał nam, że odpowiedź zostanie udzielona nie później niż 27 grudnia 2019 r. I faktycznie, po paru tygodniach skomplikowanych wyliczeń, a konkretnie 19 grudnia 2019 r. nadeszła odpowiedź, którą prezentujemy poniżej.

I. Treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 27 października 2019 r.:

Szanowny Panie Komendancie

I. W związku z brakiem przedmiotowych informacji w BIP Gminy Skawina, uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji dotyczącej liczby kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Skawina głównie z podziałem na sołectwa, według rekomendowanego wzoru odpowiedzi:

Facimiech – 33 kontrole – brak stwierdzonych nieprawidłowości
Krzęcin – 70 kontroli – stwierdzono 3 nieprawidłowości
Skawina – 150 kontroli –  17 nieprawidłowości
itd.

Prosimy o wskazanie ile takich kontroli odbyło się w 2017 roku, 2018 roku i 2019 roku (do dnia odpowiedzi na wniosek) oraz co było konkretnie w zakresie kontroli (pobranie próbki, faktura, umowa, dodatkowe faktury za dostawę wody, oględziny, pouczenie, informacja edukacyjna?)

O odpowiedź bezzwłoczną prosimy drogą elektroniczną na ten adres e-mail
Przypominamy jednocześnie artykuł sprzed ponad 2 lat:

https://www.infoskawina.pl/liczba-kontroli-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-gminie-skawina/  

II. Odpowiedź merytoryczna Urzędu z 19 grudnia 2019 r.:

Komentarz redakcyjny:

Wykonaliśmy tabelę z tymi kontrolami (przepisując dane, bo Urząd wysłał nam skan obrazkowy – nie do bezpośredniego skopiowania):

Źródło: https://infogram.com/stacked-dark-1h7k235pl3og6xr?live

Niestety jak widać z powyższej tabeli, kontroli było stosunkowo niewiele (zobacz rejestr liczby zbiorników bezodpływowych)

Jednakże tam, gdzie przeprowadzono oględziny, w przeciągu prawie 3 ostatnich lat, stwierdzono liczne nieprawidłowości.

Przykładowo, w Facimiechu w roku 2019 (do 19 grudnia) na 11 oględzin w terenie, stwierdzono aż 11 nieprawidłowości, czyli w każdym z przypadków! W Ochodzy podobnie: 6 oględzin – 5 nieprawidłowości

W Krzęcinie w roku 2018 na 7 oględzin przeprowadzonych w terenie stwierdzono 5 nieprawidłowości, w roku 2017 było jeszcze gorzej, bo w 100 % oględzin stwierdzono nieprawidłowości.

Tak samo w Wielkich Drogach: rok 2017 obfitował w 12 oględzin w terenie oraz stwierdzeniem 12 nieprawidłowości…

W Jaśkowicach w roku 2018 i 2019 (do 19 grudnia) również wykryto nieprawidłowości w każdym miejscu oględzin (100%).

W mieście Skawina sytuacja wcale nie wygląda różowo. W roku 2017 przeprowadzono 26 oględzin gdzie stwierdzono 6 nieprawidłowości, ale już w 2018 roku tych nieprawidłowości było 7 przy 22 oględzinach w terenie. Najgorzej z tego zestawienia miasto Skawina wypadło w roku 2019 (do 19 grudnia), gdzie na 21 oględzin stwierdzono aż 15 nieprawidłowości!

W Rzozowie w roku 2019 podobnie: 25 oględzin i 15 nieprawidłowości.

Były też takie lata, i miejscowości, kiedy w ogóle nie było żadnej kontroli!

Są to przykładowo Jurczyce, gdzie kontroli nie było ani w roku 2019, ani w roku 2018 ani w roku 2017. W Zelczynie żadnej kontroli w temacie szamb nie było praktycznie od dwóch lat.

Polanka Hallera czy Kopanka również nie miała żadnej kontroli na przestrzeni 2019 roku (do dnia otrzymania powyższego zestawienia, ale pewnie i tak przez okres świąteczny nic się już w tym zakresie nie zmieni).

Zatem wygląda to – niestety – wszystko źle lub bardzo źle.

Dodatkowo, Urząd nie odpowiedział na pytanie co było konkretnie w zakresie kontroli (czy pobrano próbki, sprawdzono faktury, umowy, itp. – o to również pytaliśmy). Mamy za to informację, że dokonano po prostu “oględzin”.

—–

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia.  

Wystarczy przejść się koło rowów, wzdłuż dróg, by zobaczyć i poczuć, co tam w tych zagłębieniach “pływa”.

O tej sprawie nawet Kapitan Skawina zrealizował film, który ma już kilkanaście tysięcy wyświetleń:

Skoro kanalizacji w podkrakowskiej gminie w XXI wieku jeszcze nie ma w znaczącej ilości sołectw, koniecznym się wydaje dbanie przez Gminę Skawina o stan środowiska (jako jej obowiązków w tym zakresie) w przypadku, gdy tej kanalizacji brak. 

Wiemy, że ochrona powietrza jest obecnie priorytetem dla Gminy, a przynajmniej tak się wydaje, ale stan gleb i wód również. Warto o tym pamiętać!

Jako redakcja (skoro Urząd widać tego nie czyni) apelujemy i informujemy Was mieszkańcy:

Chcemy żyć jak ludzie! Nie w smrodzie i w brudzie!

NIE WYLEWAJ SZAMBA!

Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, zapewne masz groźne bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E.Coli i Salmonella. Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. Objawy zakażenia salmonellą: bóle brzucha, gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa hospitalizacja.

Tego typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, mogą zawierać pochodzące z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Z kolei pałeczki okrężnicy mogą skazić warzywa. Niestety, mycie ich przed jedzeniem nie zapewnia pełnej ochrony.

Każda osoba, po stwierdzeniu wylewania ścieków do rowu lub na pole, może zgłaszać ten fakt na Straż Miejską, do Urzędu Miasta i Gminy lub na Policję. W ramach oszczędności niektórzy właściciele domów wylewają szambo do rowu melioracyjnego, przydrożnego albo na działkę. Wylewanie szamba jest niedozwolone i nie ma znaczenia, czy wylewa się na własne podwórko, czy poza jego obszar. Wylewanie szamba jest karalne, niezależnie od tego, gdzie je wylewasz! Straż Miejska / Policja ma obowiązek zareagować, a gmina może egzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości i okazanie rachunków za takie usługi.

Odprowadzenie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Z gleby, do której wlewane są ścieki, substancje są wymywane przez wody podziemne, w których następuje wzrost mineralizacji i woda staje się coraz twardsza. W konsekwencji instalacje wodociągowe zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. Oznacza to, że w sposób beztroski niszczymy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.

Zobacz także artykuł z roku 2017:

Liczba kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) w gminie Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *