Liczba mieszkańców w gminie Skawina (miejskie osiedla oraz sołectwa) – 2017

Jeśli jakiejś informacji publicznej nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu, szkoły, biblioteki, muzeum, czy domu kultury, to każdy (nawet anonimowo) może o to zapytać (zwykłym e-mailem też) i informację powinien otrzymać bezzwłocznie. Tak mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. W związku z brakiem przedmiotowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy Skawina o aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw (z podziałem na zameldowanie stałe oraz czasowe) oraz aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych osiedli w Skawinie (z podziałem na zameldowanie stałe oraz czasowe). Odpowiedź nadeszła po kilkunastu dniach (rok temu przyszła po pięciu). Generalnie gmina Skawina się wyludnia…

Ostatnio podobne dane otrzymaliśmy ponad rok temu, o czym pisaliśmy tu: Liczba mieszkańców w gminie Skawina (miejskie osiedla oraz sołectwa) – 2016

Według nas dobrym pomysłem byłoby umieszczanie systematycznie przez Urząd Miasta i Gminy Skawina takich danych w BIP, żeby zainteresowani nie musieli składać osobnych wniosków do urzędu, a urząd z kolei generować odpowiedzi każdemu, który o to zapyta. Niektóre gminy z tego korzystają i od lat bezwnioskowo cyklicznie aktualizują w BIP liczbę mieszkańców z podziałem na osiedla i sołectwa (przykład: Gmina Kęty).

Przekazany nam przez UMiG Skawina aktualny na dzień 9 października 2017 roku stan przedstawia się następująco:

RAZEM (na dzień 9 października 2017 r.):

Miasto – 21 283 (stałe) + 448 (czasowe) = 21 731 mieszkańców (rok temu w sierpniu: 22 517 mieszkańców)

Sołectwa – 18 803 (stałe) + 256 (czasowe) = 19 059 mieszkańców (rok temu w sierpniu 19 015 mieszkańców)

W SUMIE miasto i sołectwa liczą (stałe i czasowe) 40 790 mieszkańców (rok temu w sierpniu: 41 532 osób).

To o ponad 700 osób mniej niż roku temu…!

Dane z sierpnia 2016 r.

Miasto – 22 021 (stałe) + 496 (czasowe) = 22 517 mieszkańców

Sołectwa – 18735 (stałe) + 280 (czasowe) = 19 015 mieszkańców

W SUMIE miasto i sołectwa liczą 41 532 osób (stałe i czasowe).

Tabela z sierpnia 2016 r.

  dzielnica/miejscowość   stałe czasowe
       
1 OSIEDLE PRZEMYSŁOWE 1291 48
2 OSIEDLE STARE  MIASTO 1912 57
3 KOŚCIUSZKI 3478 75
4 OSIEDLE OGRODY 6449 101
5 OSIEDLE KORABNIKI 3684 76
6 OSIEDLE BUKOWSKIE 2996 59
7 OSIEDLE SAMBOREK 1304 22
8 OSIEDLE RZEPNIK 1322 34
9 OSIEDLE RADZISZOWSKIE 876 24
10 BOREK SZLACHECKI 1383 12
11 FACIMIECH 686 7
12 GOŁUCHOWICE 520 4
13 GRABIE 405 5
14 JAŚKOWICE 1071 15
15 JURCZYCE 561 4
16 KOPANKA 921 17
17 KRZĘCIN 1605 24
18 OCHODZA 922 15
19 POLANKA HALLERA 471 9
20 POZOWICE 697 17
21 RADZISZÓW 3313 50
22 RZOZÓW 1664 8
23 WIELKIE DROGI 1178 51
24 WOLA RADZISZOWSKA 2398 27
25 ZELCZYNA 940 15

Zobacz także:

Ile jest mieszkańców w gminie Skawina? UMiG przekazał dane na dzień 11 marca 2014 r.

Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa w gminie Skawina oraz miasto Skawina?

 

2 response to "Liczba mieszkańców w gminie Skawina (miejskie osiedla oraz sołectwa) – 2017"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 13 października 2017

    Przybywa obywateli z Ukrainy, chyba są niepoliczalni. Pracują w wielu firmach na terenie miasta i gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *