Liczba mieszkańców miasta i gminy Skawina (z podziałem na sołectwa i osiedla) – stan na 31 grudnia 2019 r.

Jeśli jakiejś informacji publicznej nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu, szkoły, biblioteki, muzeum, czy domu kultury, to każdy (nawet anonimowo) może o to zapytać (zwykłym e-mailem też) i informację powinien otrzymać bezzwłocznie. Tak mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. W związku z brakiem przedmiotowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy Skawina o aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw oraz aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych osiedli w Skawinie. Odpowiedzi jeszcze brak, ale po naszym wniosku, w Biuletynie Informacji Publicznej znalazła się właśnie aktualizacja danych demograficznych dotyczących gminy Skawina. Poniżej prezentujemy dane publiczne zamieszczone już w BIP. Sumarycznie: wsie zyskują nowych mieszkańców, a miasto się powoli wyludnia.

Oto przedmiotowe dane, z których wynika, że rok do roku, liczba mieszkańców osiedli Przemysłowego, Stare Miasto, Kościuszki, Ogrody czy Radziszowskiego – spadła. Przekłada się to na spadek liczby mieszkańców całego miasta: z 23 217 na 23 182. Jeśli mowa o sołectwach, to spadek liczby mieszkańców zanotowały: Krzęcin, Polanka Hallera i Rzozów. Ledwo drgnęła z kolei (na plus) liczba mieszkańców miejscowości Grabie (+1), Ochodza (+2), Jaśkowice (+3) czy Pozowice (+4). Reszta miejscowości czy osiedli może poszczycić się większymi wzrostami liczby mieszkańców.

Źródło: BIP UMiG w Skawinie / fot. www.fly-video.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *