List Czytelnika w sprawie wyciętego lasu naprzeciw Elektrowni Skawina (INFORMACJE, ZDJĘCIA, VIDEO, MAPY)

Przedstawiamy Państwu nadesłany do naszej redakcji list naszego Czytelnika, który chciałby podzielić się refleksją na temat wycinki drzew naprzeciw Elektrowni Skawina. Z naszych obserwacji wynika, że sprawa zbulwersowała lokalną społeczność, nie tylko na forach i portalach internetowych, ale również w domach. Zapraszamy do lektury!

Treść listu nadesłanego do redakcji 24 stycznia 2018 r.:

Dzień dobry.
Jako, że jesteście portalem obywatelskim niezależnym to chciałbym zwróci uwagę na pewien problem.
Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na budowę sieci energetycznej 400 kV, oraz przebudowę sieci 110, 15 kV. Zakres prac jest ogromny. Spec ustawa dała możliwość ominięcia negocjacji z upartymi właścicielami działek, przez które będzie prowadzona nowa linia.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się kilka dni temu. Polegają na brutalnej wycince lasu w pasie bardzo szerokim i na zdrowy rozum zabierając i tak zanieczyszczonej Skawinie naturalne płuca.
Kto miał okazję się przejść na spacer i zobaczyć ,że połowa lasu, który wyrósł w 30 lat po zamknięciu huty aluminium został wycięty. Obraz jest zatrważający. Co ze zwierzyną leśną? Czy ten pas lasu w takiej szerokości musi być wycięty?
Żadna organizacja ekologiczna nie protestuje. Czy to tak powinno wyglądać?

Jeśli temat wydaje się ważny, to proszę się nim zainteresować.
(…)

Oczywiście wyrażam zgodę na publikację treści mojego listu. Zaznaczam swoją anonimowość w sensie nieudostępniania moich danych i nr. IP. dla innych użytkowników. Sprawa oczywiście jest ogólnie jawna. Sprzęt ciężki do wycinki drzew pracuje co dzień od rana. Proszę (dla leniwych) spojrzeć w las przejeżdżając DK=44 w lewo na wysokości elektrowni jadąc w stronę Borku Szlacheckiego.Dalej idąc w nieistniejący las… to tylko przykry obraz byłej przyrody.

=====

Materiał VIDEO Skawińskiego Alarmu Smogowego

Wiemy już, że ta ogromna wycinka drzew i wjazd koparek, harvesterów i wszelkiej maści ciężkiego sprzętu związana jest z z budową elektroenergetycznej linii napowietrznej 440 kV przy Elektrowni Skawina.

Kilka miesięcy temu, dokładnie 23 listopada 2017 do wojewody małopolskiego wpłynął wniosek Polskiej Sieci Elektroenergetycznej SA dotyczący budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV.

11 stycznia 2018 roku wojewoda wydał decyzję pozytywną, na mocy której rozpoczęła się wycinka drzew naprzeciwko Elektrowni Skawina.

Znaleźliśmy tę inwestycję w wyszukiwarce Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (której ogólny adres udostępniliśmy Państwu jakiś czas temu na naszych łamach), i tak: inwestor wzywany był do uzupełnienia braków formalnych, co też uczynił w wyznaczonym terminie. Opublikowano cały rząd działek (dziesiątki), które będą objęte inwestycją:

Nr działki ew.

Obręb 120611_4.0017: działki nr 2048/16, 2048/18, 2048/24, 2051/32, 2058/3, 2058/8, 2059/1, 2060/1, 2106/4, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149/1, 2150, 2051, 2152, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2156/1, 2156/2, 2157, 2158/2, 2159, 2160/11, 2160/65, 2167, 2168/2, 2169/3, 2170/2, 2170/3, 2171, 2172, 2174/3, 2175, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/2, 2107/1, 2128, 2129, 2130, 2132/1, 2132/2, 2133, 2134, 2135, 2149/2, 2160/138, 2165, 2180, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187/1, 2187/3, 2188, 2189/1, 2189/2, 2190/1, 2191/1, 2192, 2193, 2196, 2197, 2200, 2225, 2226, 2227, 2231, 2232, 2238, 2239, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250
Obręb 120611_5.0001: działki nr 767/5, 767/6, 767/7, 767/8
Obręb 120611_5.0013: działki nr 408/3, 409, 413/3, 413/5, 414, 415, 422, 423, 427, 428, 429/2, 433/5, 433/6, 436/2, 436/3, 439/2, 439/3, 442/2, 442/3, 444/4, 444/6, 447/2, 447/3, 448/1, 451, 452/2, 452/3, 453/2, 453/3, 457, 460/2, 460/3, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489/4, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/1, 499, 500, 501, 532/1, 950, 951/1, 953, 954, 955/4, 112, 135/19, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 259/1, 260/1, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 267/1, 268, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 285, 286, 289, 290, 293/1, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301/2, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 316, 319, 320, 322, 323, 324/2, 324/3, 325/1, 325/2, 325/3, 326/1, 326/2, 326/3, 329, 330, 333/1, 333/2, 333/3, 334/1, 334/2, 334/3, 338/2, 338/3, 341, 342, 345, 346, 349, 350/1, 350/3, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359/1, 360, 361, 362/1, 363, 364, 366, 367, 368, 399, 400, 402, 406, 407, 408/1, 408/2.

Tu, gdzie kiedyś były tereny z drzewami, teraz pozostała ich jedynie garstka:

Źródło: GISON SKAWINA

Z kolei jak czytamy na stronie internetowej Inwestora (stacjaskawina.pl):

Realizacja zadania modernizacji i rozbudowy stacji Skawina obejmuje również budowę dwóch krótkich odcinków dwutorowych linii 400 kV o długości ok. 3,5 km. Budowane odcinki linii połączą stację elektroenergetyczną Skawina z linią 400 kV Tucznawa-Tarnów, dzięki czemu stacja zostanie włączona do sieci przesyłowej 400 kV. Doprowadzenie energii elektrycznej o tak wysokim napięciu do stacji Skawina istotnie poprawi warunki zasilania aglomeracji krakowskiej, zwiększy się też stabilność pracy sieci przesyłowej. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych inwestycji w regionie, przyczyniając się tym samym do jego rozwoju. Przebieg nowego odcinka linii 400 kV uwzględniony jest w obowiązującym w gminie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – tłumaczy inwestor

Linia 2x2x400 kV to w rzeczywistości dwie dwutorowe linie, które poprowadzone będą bezpośrednio obok siebie. Lokalizując je w ten sposób unika się zajmowania większej ilości terenu. Wzdłuż trasy linii wytyczony zostanie pas technologiczny.

Pas technologiczny to teren wzdłuż linii. W przypadku linii 2x2x400 kV ma on szerokość 120 m. W pasie technologicznym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: zabronione jest lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz sadzenie wysokich drzew. W związku z budową linii, Wykonawca zadania zobowiązany został do uzyskania służebności przesyłu dla linii 400 kV.

Budowa nie spowoduje przerw w dostawie prądu. Planowany koniec inwestycji to marzec 2019 roku.

Szczegółowe mapy przebiegu linii

Aby odnaleźć właściwy arkusz mapy, należy otworzyć mapę nawigacyjną i odszukać na niej numer arkusza, na którym dana działka się znajduje. Następnie należy wybrać dany arkusz z poniższej listy.

Plan rozbudowy i modernizacji stacji Skawina na tle ortofotomapy

(kliknij aby powiększyć)

Źródło: http://stacjaskawina.pl/assets/files/SKA%20(Zakres%20inwestycji%20na%20tle%20orftofotomapy).pdf

Plan rozbudowy i modernizacji stacji Skawina – mapa topograficzna

(kliknij aby powiększyć)

Źródło: http://stacjaskawina.pl/budowa-odcinka-linii-2x2x400-kv.html

Tak jeszcze niedawno wyglądała ta część miasta (przed wycinką):


A tak to wygląda teraz (info od Czytelników):Prawda, że katastrofa?

Wygląda na to, że wszystkie emitowane do atmosfery zanieczyszczenia z byłej Huty Aluminium (również w przypadku wystąpienia awarii) będą mieć teraz swobodną drogę na miasto: osiedla, domy i ludzi. Wcześniej te wszystkie “wyziewy” zatrzymywały gęsto rosnące drzewa:

Czy wobec faktu setek wyciętych drzew, nastąpią nasadzenia?

Czy podoba Wam się taki rozwój miasta i gminy Skawina?

Część tych zielonych pól na poniższej mapie Skawiny to już przeszłość…

Skawina. Podobno Miasto sercu miłe. I płucom.

Tylko czy na pewno?

Zapraszamy do komentowania i jednocześnie prosimy naszych Czytelników o przesyłanie do redakcji zdjęć i filmów z tej wycinki. Pokażmy jak się zmienił krajobraz miasta, w którym mieszkacie.

AKTUALIZACJA:

Publikujemy treść interpelacji przesłanej nam dziś przez radną Grażynę Koń:

W załączeniu przesyłam treść interpelacji którą złożyłam w dniu 31.01.2018 do urzędu, jak również poruszyłam tą sprawę na sesji w dniu 31.01.2018. Pozdrawiam Grażyna Koń.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Skawina 31.01.2018

Grażyna Koń

Radna MiG Skawina

Biuro Rady

Skawina

Rynek 2

                                                                       Do Burmistrza

                                                                       Miasta i Gminy

                                                                       Skawina

 

I N T E R P E L A C J A

 

            W związku z masową wycinką drzew w otulinie „Strefy Przemysłowej Huta” , w dobie gdy Skawina bije rekordy zanieczyszczenia powietrza zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie.

Czy Inwestor bądź Urząd ma zamiar odbudować straty w drzewostanie jakie powstały w związku z inwestycją.

Te resztki lasu od których pochodzi nazwa osiedla, które oparły się wielu burzom historii były jedyną zaporą przed zanieczyszczeniem z terenów zakładów przemysłowych położonych w tym rejonie, zakładów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko aby chronić tereny leśne wokół naszego miasta, gdyż takie działania gdzie wycina się tysiące drzew w mieście, może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Najwyższy czas aby zamiast powstawania nowych inwestycji przemysłowych zacząć intensywnie odbudowywać to co zostało już zniszczone w naszym środowisku.

                                                                                              Grażyna Koń.

AKTUALIZACJA (11 lutego 2018 r.):

Przedstawiamy oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie:

I pamiętajcie!

Pkt 6 oświadczenia:

Uzyskana na potrzeby realizacji tej inwestycji decyzja środowiskowa mówi, iżuwagi na bezpieczeństwo eksploatacji oraz zapewnienia zgodności budowanej linii 400kV oraz linii 110 kV z wymogami norm zaistnieje konieczność dokonania w korytarzu linii wycinki drzew na terenach zieleni nieurządzonej oraz usunięcia pojedynczych drzew, które rosną na ich trasie.”

Pomimo faktu, że w zasadzie na każd​e​ nasze zapytanie​ ​(udostępnienie​ ​informacji​ ​publiczn​​ej),​ ​Urząd Miasta i Gminy w Skawinie odpowiada nam po minimum 14 dniach​ ​(czasem po prawie roku i wyrokach sądowych​ czy decyzjach SKO​)​, my z kolei nadesłane​ ​oświadczenie​ ​Burmistrza opublikowaliśmy po 3 dniach (wliczając w to weekend).

Nie ukrywamy, że liczymy ​na odwdzięczenie się Urzędu przy kolejnych wnioskach o udostępnienie informacji publicznej​ ​i szybkie odpowiadanie nam na zadane pytania.

AKTUALIZACJA (14 lutego 2018 r.):

Posłuchajcie Państwo krótkiego fragmentu sesji (poniżej link do niego), w którym właścicielki działek z tym lasem próbują o niego walczyć. Wskazują, że wydana opinia “środowiskowa” dotycząca tego lasu, stwierdza, że ten las to “samosiejki układające się w rzędy”…

AKTUALIZACJA (25 lutego 2018 r.):

ZDJĘCIA i VIDEO przedstawiające stan obecny tego lasu:

VIDEO:

24 response to "List Czytelnika w sprawie wyciętego lasu naprzeciw Elektrowni Skawina (INFORMACJE, ZDJĘCIA, VIDEO, MAPY)"

 1. Przez: mmm Zamieszczono: 6 marca 2018

  Wszyscy winni nieźle się wytłumaczyli, Starosta, burmistrz, rada gminy. Coś w tym wszystkim jednak nie pasuje, a to z jednego powodu. Ogromna degradacja lasu nie nakłada na inwestora nasadzenie i odbudowę ekostruktury. Biję brawo dla organizacji ekologicznych, które ratują kałużę z żabami, a w przypadku zanieczyszczonej Skawiny nikt nic nie zrobił. Skawiński Alarm Smogowy nagrał i udostępnił filmik pod swoją nazwą. Mam pytanie: to wszystko??? Chcecie czyścić powietrze w gminie zaglądając wszędzie czym kto pali i smoli, a tu taki ZONK! Nie znalazłem nigdzie odniesienia do wycinki drzew Skawińskiego Alarmu Smogowego i podjętych w związku z tym działań.

 2. Przez: face Zamieszczono: 26 lutego 2018

  Jeden z fanów Facebook zamieścił komentarz
  https://www.facebook.com/InfoSkawina/posts/1410261575768022
  No i super wycieto stare drzewa ktore masowo pochlanialy pył z huty aluminium -fantastycznie .teraz postawic slupy energetyczne i tam gdzie to mozliwe posadzic nowe niczym nie skażone drzewa sprowadzone z czystych miejsc w Polsce .Czy to takie trudne do zrozumienia .No i jeszcze jedno ktoredy maja pociagnac siec energetyczna – woda ? Kanałem -kazdy chce korzystac ze zdobyczy cywilizacji “tylko nie po mojej okolicy” Ludzie opamietajcie sie. Ciąć i sadzić nowe

  • Przez: chrońmy drzewa Zamieszczono: 26 lutego 2018

   To bardzo smutne bo widać jak wielkie zaniedbania mamy w edukacji pokolenia ludzi którzy zapominają o nieodwracalnych zmianach poczynionych w środowisku a mają na nie bezpośredni wpływ. Następne pokolenie zapłaci swoim zdrowiem i życiem za ten rozwój cywilizacyjny miasta i pazerność tych co je eksploatują.
   Propozycja posadzenia nowych drzew (gdzie bo takich obszarowo terenów brak w planie?) sprowadzonych z czystych miejsc w Polsce to już szczyt rozumowania. Łatwiej w ten sposób wymienić zasoby ludzkie i tych co zjadają pył wyciąć zastępując nowymi z czystych miejsc w Polsce. Większe prawdopodobieństwo zaaklimatyzowania się na tych skażonych terenach i efekt natychmiastowy. Można posadzić tysiące drzew na pustyni i nie doczekać się by któreś przeżyło i dało cień.

 3. Przez: Był las Zamieszczono: 11 lutego 2018

  VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 kwietnia 2015 r. Ile tysięcy będzie wyciętych tych drzew, czy była brana pod uwagę inna lokalizacja tej linni? Jak można pisać, że to są samosiejki które układają się w rzędy?
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=7h26m9s

  • Przez: kornik Zamieszczono: 11 lutego 2018

   Inwestor nie ma obowiązku odbudowy drzewostanu.
   W przypadku takich inwestycji stosuje się tzw. specustawy, dostał decyzję natychmiastowo wykonalną. Nie mają też zastosowania przepisy o ochronie przyrody, nie ma obowiązku kompensaty. Sprzątnie drzewa i za jakiś czas wypłaci odszkodownia właścicielom działek, może była jakaś inwentaryzacja poprzedzająca wycinkę, ktoś te drzewa policzył. Chyba na początku roku 2015 jedna z właścicielek pojawiła się na sesji i zadała kilka pytań dotyczących tej planowanej wycinki drzew.

 4. Przez: Skawina Zamieszczono: 6 lutego 2018

  Bombardującym widokiem jest film “Materiał VIDEO Skawińskiego Alarmu Smogowego” zamieszczony wyżej. Żeby państwo mieli obraz prawdy to jest na długości ok 2 km. Na tym chyba nie koniec, dojdzie do tego przebudowa istniejących linii czyli kolejne degradacje lasu.To południowa i wschodnia strona huty. Od strony zachodniej huty powstanie wycinka pod obwodnicę. Teraz proste wnioski: Obwodnica będzie nam służyć i odciągnie ruch samochodowy na obrzeża i jest nam bardzo potrzebna, Budowa linii przesyłowej, to tylko zysk dla bogatej firmy PSE. Właściciele działek pod linia dostaną jałmużnę, ale za to podniosą im ceny za kWh. Myślę że drogi są bardzo potrzebne, ale za wycinkę lasów pod budowę nowej sieci elektrycznej dla biznesu …to nie do końca.

  • Przez: już wkrótce nie Skawinianin Zamieszczono: 13 lutego 2018

   Jak pół roku temu wszyscy wokół Skawiny wycinali drzewa, bo nagle znieśli zakaz to było porządku, a jak robi to na niewielkim obszarze firma, która ma na to zezwolenie to be. Jak wszyscy dookoła jarają śmieci to sąsiedzi nic nie wiedzą nic nie widzą. Czy ktokolwiek z państwa narzekaczy wziął pod uwagę, że ta linia doprowadzi prąd do Skawiny i sprawi że elektrownia Skawina nie będzie musiała produkować w przyszłości dodatkowych Kw = mniejsze zanieczyszczenie. Mniej więcej w tym miejscu będzie wyjazd z obwodnicy czyli kolejny plus dla naszego powietrza.

 5. Przez: będzie Zamieszczono: 5 lutego 2018

  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”
  http://www.gminaskawina.pl/components/download/send.php?pos_id=6350
  6.4.2 Zagrożenia
  Zagrożeniem mogącym wpływać w sposób negatywny na stan środowiska na terenie Gmina Skawina pod względem nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego będzie
  obecność dwóch linii dwutorowych 400 kV. Od 2013 roku na terenie Gminy Skawina
  realizowana jest rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz
  z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV, która to będzie polegała m.in. na wykonaniu rozdzielni 400 kV w technologii gazowej (GIS), wykonaniu rozdzielni 110 kV w technologii gazowej, a także budowie i wprowadzeniu do CEZ Skawina dwóch linii dwutorowych 400 kV na odcinku od CEZ Skawina do dwutorowej linii 400 kV Tucznawa – Rzeszów/Tarnów (około 3,5 km). Inwestycja ma zostać zakończona w 2017 r. Wartość umowy to 224,3 mln zł netto.

  • Przez: bez uwag Zamieszczono: 5 lutego 2018

   „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz uzgodnieniami i opiniami został poddany także 21- dniowym konsultacją społecznym. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 6. Przez: było Zamieszczono: 5 lutego 2018

  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SKAWINA NA LATA 2007 – 2013
  http://www.gminaskawina.pl/components/download/send.php?pos_id=6342
  Stan jakości powietrza atmosferycznego. (dane za rok1991): Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego w roku 1991 na terenie miasta i gminy Skawina wahało się w zakresie 30 – 40 ug/m3 i było niższe od obowiązującej normy, która wynosiła 50 ug/m3 .
  Pył zawieszony PM10
  24 godzinne stężenie pyłu zawieszonego mieściły się w przedziale od l do 244 µg/m3. . Najwyższe stężenie 24 godzinne wystąpiło 14.02.2003 r. i wyniosło 244 µg/m3. W sezonie letnim średnie stężenie wyniosło 27 µg/m3, natomiast w okresie zimowym 65 µg/m3.

 7. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 4 lutego 2018

  Kilka pytań
  Jaki jest aktualnie udział procentowy terenów zielonych w obszarze miasta ?
  Czy miasto posiada plan nasadzeń drzew oraz krzewów i czy są to tereny miejskie czy wiejskie?
  Ile procentowo wydaje się z budżetu miasta pieniędzy na utrzymanie zieleni po odliczeniu kosztów utrzymywania placów zabaw, ogrodzeń, piaskownic, ławek, koszy na śmieci itd.?
  Ile mamy placów zabaw na terenie gminy, boisk trawiastych i o innej nawierzchni?
  Czy planuje się wykup terenów pod miniaturowe parki i skwery?
  Kto odpowiada za zarządzanie zielenią miejską, nadzoruje prace zatrudnionych firm przycinających drzewka i utrzymujących trawniki? Czy planuje się zatrudnienie miejskiego ogrodnika?
  Czy miasto dokonało inwentaryzacji drzew i krzewów w centrum, na terenie osiedli mieszkaniowych? Czy dokonuje się ocen stanu drzew, prowadzi prace pielęgnacyjne? Jeśli dokonuje się oceny to jak często i kto to robi? Ile posadzono drzew i krzewów w mieście w roku 2016 i 2017.
  Czy prowadzona jest edukacja ekologiczna i uświadamiająca wśród osób starszych? Jakie działania podejmuje Rada Miejska by powstrzymać wycinkę drzew i zwiększyć udział terenów zielonych w mieście? Czy kiedykolwiek na sesji dostrzeżono problem uszczuplania zasobów terenów zielonych i skutków jakie powoduje brak drzew w centrum, wokół terenów przemysłowych, przy obwodnicy?

 8. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 4 lutego 2018

  Jak Polska długa i szeroka, dominuje myślenie o przestrzeni miasta jako o surowcu, który trzeba eksploatować, a nie zasobie, który należy chronić.
  Więc decydenci prowadzą eksploatacje do czasu wyczerpania tych zasobów, potem odejdą mieszkać tam gdzie nie ma takiego spustoszenia lub pojawi się szansę na otwarcie kolejnej kopalni pieniędzy z podatków mieszkańców i uzyskanych dotacji. Jest jeszcze szansa w postaci naturalnej selekcji, wszak nikt nie jest nieśmiertelny.

  • Przez: jawor Zamieszczono: 4 lutego 2018

   Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 r. Rybnik jest czwartym najbardziej zanieczyszczonym miastem Unii Europejskiej pod względem unoszących się w powietrzu pyłów PM2,5.
   Kilka lat temu dokonano rzezi rybnickiego parku. Jak to możliwe, że znika cały park?-pytali dziennikarze. Ano tak-odpowiadały obojętne miny niewzruszonych urzędników.
   https://www.radio90.pl/ekolodzy-bija-na-alarm-to-rzez-drzew.html
   Skawina nie dorobiła się jeszcze ekologów więc rzeź trwa. Może wyprzedzimy Rybnik nie tylko w PM2,5.

 9. Przez: archiwum Zamieszczono: 4 lutego 2018

  W mieście w teren budowlany pod mieszkalnictwo zostanie przekształconych 167,4 ha, charakter mieszkaniowo-usługowy będzie mieć obszar 51,6 ha, prawie 21 ha przybędzie pod działalność produkcyjną, pod usługi – 2,7 ha, pod sport i rekreację – 7,3 ha, na obsługę komunikacyjną, np. drogi, przeznaczonych ma być 18,7 ha.

  Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3238422,plan-dla-miasta-wkrotce-wsie-musza-poczekac,id,t.html

 10. Przez: skawina Zamieszczono: 4 lutego 2018

  Czy to dlatego bocznica kolejowa huty która znajdowała się w tym lesie została zlikwidowana?

  • Przez: Drwal Zamieszczono: 5 lutego 2018

   Ekologia w Skawinie to pojecie abstrakcyjne!!
   Po co to komu??!
   Skawina się sypie aż wióry lecą…

 11. Przez: czytelnik Zamieszczono: 4 lutego 2018

  Wszystkiemu winny jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w zasadzie ludzie którzy go stworzyli, również ci którzy go zatwierdzili. Tych ludzi można by wymienić z imienia i nazwiska bo odcisnęli piętno na wiele pokoleń. Smog i problemy komunikacyjne to efekt ich działań i wizji czym ma być miasto. Centrum stało się wielką strefą przemysłową, ludzie wyrzucani są na peryfaria bo nie da się w nim normalnie żyć. Smog hałas, pola elektryczne, wieczne korki na drogach które nigdy się nie skończą za sprawą rozmywania się miasta i skumulowania tak olbrzymiej ilości firm na tak małym terenie. Zalewanie miasta betonem może się skończyć katastrofą ekologicznę w następnej fazie gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *