List Czytelnika w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek kultury w gminie Skawina

Prezentujemy na naszych łamach list Czytelnika, który wysłał go do naszej redakcji podejmując temat prowadzonych obecnie naborów na stanowiska dyrektorów Muzeum Regionalnego w Skawinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Sprawa dotyczy nierównych – według naszego Czytelnika – wymagań na te trzy stanowiska, a zwłaszcza obniżonych warunków niezbędnych do objęcia stanowiska dyrektora CKiS. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, a czytających nas radnych Rady Miejskiej w Skawinie prosimy o interwencję i interpelacje w tej sprawie.

Oto treść listu wysłanego do naszej redakcji:

Witam, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ogłoszone ostatnio przez UMiG konkursy na dyrektorów instytucji kultury. W szczególności na fakt, że w konkursach na dyrektorów MBP i MR wymagany jest 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, a w przypadku konkursu na dyrektora CKiS jedynie 3-letni? Czyżby dyrektor CKiS został zawczasu wybrany, ale że nie spełnia warunków 5-letniego stażu, trzeba było dostosować wymagania? Jakoś nie bardzo rozumiem, czemu akurat wymagania dotyczące największej instytucji kulturalnej Skawiny są obniżone. Pozdrawiam, Hip.

_____

Sprawdziliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej przedmiotowe zarządzenia Burmistrza w sprawie tych ogłoszeń konkursów, i tak:

I. Zarządzenie Nr 75.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie

stanowi o tym, że kandydat musi spełniać m.in. wymaganie w zakresie:

2) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, historia sztuki, archeologia, etnografia, kulturoznawstwo, sztuka,
3) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji sektora finansów publicznych, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs,

link: TUTAJ

II. Zarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

stanowi podobnie, bo kandydat musi spełniać m.in. wymaganie w zakresie:

2) wykształcenie wyższe; preferowany kierunek: bibliotekoznawstwo,
3) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji sektora finansów publicznych, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs,

link TUTAJ

A tymczasem…

III. Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

stanowi już inaczej. Bowiem kandydat musi spełniać m.in. wymaganie w zakresie:

  • wykształcenie wyższe: preferowany kierunek: zarządzanie, ekonomia, turystyka, animator kultury,
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji sektora finansów publicznych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs,

link TUTAJ

Zapytamy o to Burmistrza, a radnych prosimy o podjęcie interpelacji, interwencji w tej sprawie – skąd się wzięło to różnicowanie…

Chcielibyśmy wiedzieć, z jakiej racji, wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko dyrektora akurat CKiS w Skawinie są obniżone pod kątem doświadczenia zawodowego w zakresie obejmowania stanowisk kierowniczych.

Źródło: BIP Gminy Skawina

1 response to "List Czytelnika w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek kultury w gminie Skawina"

  1. Przez: andrzej Zamieszczono: 28 lutego 2019

    Idę o zakład, że to będzie pisowski swojaczek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *