List mieszkańca Skawiny do redakcji oraz urzędów i instytucji publicznych

list_letter_mail_skawinaDrodzy Czytelnicy, prezentujemy Wam list, który został nam nadesłany dziś przez mieszkańca ulicy Pachla w Skawinie a dotyczący braku bezpieczeństwa jej użytkowników. Za zgodą autora publikujemy go na naszych łamach. List został również przesłany do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG, do Wojewody Małopolskiego, Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Powiatu Krakowskiego i Straży Miejskiej w Skawinie.

List Czytelnika nadesłany do redakcji portalu (treść i pisownia oryginalna):

“Szanowni Państwo

Zwracam się z apelem o zabezpieczenie ruchu pieszych na ulicy Pachla w Skawinie.
Dziś wraz z kolegą, byłym pracownikiem ZIKIT, oglądaliśmy ulicę Pachla i Pisary w Skawinie.
Podziwialiśmy jak TIR za Tirem wjeżdża na bazę. Kolega był zdumiony, na jakiej podstawie ktoś dał zgodę na działalność bazy TIR, nawet nie zabezpieczając sądownych tam olejów, paliw, gum i innych zżutych płynów i części o ciągników.
Uciążliwość jest na pewno duża jak grzeją silniki ciągniki przed wyjazdem a kierowcy piją kawę. Obecnie baza znajduję się parę metrów od powstałego nowego bloku.
Zwracam się z pytaniem, jakiej klasy jest droga żeby mogły po niej jeździć pojazdy TIR ?
Jak zabezpieczony jest ruch pojazdów na tak wąskiej drodze, że dwa pojazdy osobowe nie mogą się minąć bez zjechania z drogi co dopiero TIR.
Ruch pieszych nie jest zabezpieczony, a natężenie wzrasta, o wypadek nie trudno ! Piesi schodzą na prywatne posesje żeby mógł samochód przejechać.
Proszę o udostępnię protokołów z komisji które odbyły się w tej sprawie, a o których nie zostałem powiadomiony aby wziąć udział !
Proszę przedstawić jakie kroki zostały podjęte w przeciw działaniu niszczenia ulicy Pachla w Skawinie  przez pojazdy TIR zgonie z ustawą o drogach publicznych !

W odpowiedzi z urzędu uzyskaliśmy, jako mieszkańcy odpowiedź iż nie ma pieniędzy na chodnik, ale nasuwa się sama odpowiedź że są pieniądze na naprawę ulicy zniszczonej przez pojazdy TIR, z pieniędzy podatnika.
https://www.infoskawina.pl/usterka-nr-13-kiepski-stan-techniczny-ul-pachla-w-skawinie/

Będąc we Wrocławiu widziałem wiele ulic na których nie było chodnika ale, było pobocze ( około metra ), które wydzielało miejsce dla pieszych, lub przy większej szerokości po obydwu stronach.
Linie ograniczały ruch pojazdów, a kierujący respektowali, równo uprawnienie do korzystania z ulicy pieszych przez nie przekraczanie linii.
Dużo jest też przejść z napisem patrz w lewo. Jest to innowacyjne i na pewno działa na podświadomość pieszych.

http://kontakt24.tvn24.pl/dzikie-zebry-przejscia-dla-pieszych-w-polsce,1880300,ugc

Myślę iż na farbę znajdą się pieniądze i miejsce na pobocze, a chodnika doczekamy się w ciągu dwóch trzech lat !
Palącym problem jest brak progów na ulicy Pachla, który na pewno, też zostanie poruszony gdyż kierowcy nie stosują się do ograniczenia prędkości !

Nie ukrywam, iż piszę to zirytowany !

Z poważaniem

{…}”

___

list_letter_mail_skawina

3 response to "List mieszkańca Skawiny do redakcji oraz urzędów i instytucji publicznych"

 1. Przez: górnik Zamieszczono: 31 marca 2016

  Nie pierwsza i nie ostatnia ulica zniszczona przez ciężarówki. Ktoś wydał zgodę na taką działalność. Tak będzie z większością dróg, również w sołectwach po odrolnieniu działek i zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego. Firma się zainstaluje, rozjeździ drogi a mieszkańcy będą płacić podatki na utrzymanie tych dróg i naprawę. Gmina się rozwija tylko jakim kosztem, kosztem mieszkańców. Nie ma czegoś takiego jak bilans kosztów i strat jest eksploatacja.
  Do marketów towar dostarcza się ciężarówkami, czy Powiat i Gmina nadąży łatać drogi?

  • Przez: AS Zamieszczono: 31 marca 2016

   witam
   Aby puścić TIRA na daną drogę musi mieć odpowiednią klasę, podbudowę itp.

   http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/85/plik/011.pdf

   Proszę o podanie klasy ulicy Pachla ?

   U nas robi się to w imię rozwoju, a potem jest niedorozwój w postaci zniszczonych dróg i ulic.

   Dz.U.2015.0.460 t.j. – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

   Art. 20. Zadania zarządcy drogi:

   Do zarządcy drogi należy w szczególności:
   1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
   3) pełnienie funkcji inwestora;
   4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f obowiązki zarządcy drogi wobec gminy pkt 2;
   5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
   6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
   7) koordynacja robót w pasie drogowym;
   8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
   9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
   9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
   10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych,
   ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
   12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
   13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
   14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
   15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
   16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
   17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
   18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
   19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 zakaz dokonywania w pasie drogowym niektórych czynności ust. 7;
   20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

   Mało tego jest ustawa mówiąca iż, tek której generuje ruch największy na drodze powinien na nią łożyć.
   Takie narzędzia ma MiGM Skawina ale z nich nie korzysta, lepiej podatki podnieść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *