List Skawińskiego Alarmu Smogowego do Wojewody Małopolskiego w sprawie kontroli WIOŚ w zakładach przemysłowych

Jak wynika z treści przesłanego do naszej redakcji wystąpienia Skawińskiego Alarmu Smogowego, w dalszym ciągu, tj. od lipca 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), mimo zapowiadanych kontroli, nie zdołał potwierdzić źródła drażniącego fetoru w północnej strefie przemysłowej miasta Skawina. Mieszkańcy już w czerwcu br., a Skawiński Alarm Smogowy (SAS) później wielokrotnie w sprawozdaniach, wskazali dwa zakłady jako niezaprzeczalne źródło fetoru.SAS prawie miesiąc temu przekazał do analizy WIOŚ próbki powietrza spod obu zakładów, pobrane w okresie najwyższego natężenia fetoru. Niestety wciąż nie zostały one zbadane.

Gmina niedawno zakupiła specjalne urządzenie, które umożliwia wypełnianie takich właśnie worków. Jednakże jak informuje SAS – „niespodziewanie WIOŚ poinformował (…), że próbki pobierane do tzw. worków Tedlera, którą to metodę wcześniej rekomendował (…), nie nadają się do określenia składu chemicznego cuchnącego powietrza i wykrycia toksycznych substancji!!!”

Skawiński Alarm Smogowy skierował sprawę do Wojewody Małopolskiego, wskazując „rażącą nieudolność WIOŚ” i „brak wystarczającego zaangażowania władz Gminy w zakresie monitorowania przemysłu.”

Spotkanie w tej sprawie odbędzie się u Wojewody w najbliższy poniedziałek, 6 listopada 2017 r.

Treść przesłanego przez SAS pisma do wojewody małopolskiego (KLIKNIJ TUTAJ):

=======

Skawina, 31. października 2017 r.

Szanowny Panie Wojewodo,

dziękując za organizację spotkania w sprawie nieudolnych kontroli WIOŚ w zakładach przemysłowych w Skawinie (zaplanowanego na 6.11.2017), emitujących drażniący i uciążliwy fetor w północnej strefie przemysłowej miasta, pragniemy podsumować wielomiesięczne próby współpracy z WIOŚ. Próby, dodajmy, które nie przyniosły żadnych rezultatów:

  1. W czerwcu 2017 r. rozpoczęliśmy z mieszkańcami Skawiny społeczny monitoring zakładów emitujących drażniący fetor. Doprowadził on do wskazania dwóch najbardziej problematycznych zakładów w północnej strefie przemysłowej miasta.
  2. W lipcu WIOŚ poinformował o zamiarze wszczęcia intensywnych kontroli zakładów oraz rozpoczęciu pomiarów szkodliwych substancji w powietrzu wokół zakładów. Informowaliśmy wielokrotnie o datach, miejscach i godzinach powtarzających się emisji duszącego fetoru i przedstawiliśmy dokładne analizy, włączając kierunki wiatru, które jednoznacznie wskazały, że źródłem emisji są dwa wskazywane przez mieszkańców zakłady.
  3. Mimo medialnych zapewnień, że WIOŚ skupia się na konkretnych zakładach, a „inspektorzy chodzą po dachach i zaglądają do kominów”, WIOŚ do tej pory nie zdołał zlokalizować,  ani nawet potwierdzić, źródła fetoru. Jedyna informacja zwrotna potwierdziła, że inspektorom udało się raz poczuć fetor porównywany do topionego plastiku na ulicy Przemysłowej, ale nie udało się wykonać pomiarów składu powietrza. To bulwersuje mieszkańców szczególnie, bo fetor z zakładów czuje każdy, chociażby robiąc zakupy w Biedronce.
  4. We wrześniu WIOŚ poinformował nas, że substancje niebezpieczne w powietrzu można zbadać, pobierając powietrze do tzw. worków Tedlera, przy użyciu specjalnego urządzenia. WIOŚ okresowo wypożyczał Gminie Skawina sprzęt, ale w końcu – zgodnie z rekomendacją WIOŚ – władze Gminy zakupiły własny egzemplarz, aby zapewnić nieprzerwaną możliwość pobierania próbek do badań. Pobraliśmy za jego pomocą osiem próbek powietrza z obu zakładów w okresie największego natężenia fetoru. Wskazaliśmy w szczegółowych sprawozdaniach punkty pomiarowe, dokładną analizę siły wiatru oraz zmiennych środowiskowych. 

Niestety, próbki nie zostały przebadane przez WIOŚ od prawie miesiąca. Co więcej – i co bulwersuje nas szczególnie – WIOŚ poinformował, po naszej kolejnej interwencji, że „próbuje” je przeanalizować. Próbuje, bo jak WIOŚ nieoczekiwanie wskazał, próbki powietrza pobranego do worków Tedlara nie nadają się do badania metodą chromatograficzną i wykrywania toksycznych substancji. Próbki z worków Tedlara sprawdzają się w wykrywaniu jedynie kilku rodzajów zanieczyszczeń i nadają się głównie do stanowisk pracy – ważny fakt, o którym WIOŚ nigdy wcześniej nie wspomniał. Dziwi nas i oburza ta niekompetencja, zwłaszcza w obliczu bardzo niepokojących informacji o używaniu w procesie produkcyjnym np. związków fluoru! WIOŚ również posiada tę informację, jednak metoda, którą rekomendował Gminie nie pozwoliłaby na wykrycie nawet tak niebezpiecznej i obciążonej dodatkowo historycznie w Gminie Skawina substancji.

Podsumowując, po 5 miesiącach niebywałego zaangażowania mieszkańców jesteśmy w punkcie wyjścia. Zakłady jak emitowały smród, tak emitują go nadal, a nieudolność i niekompetencja WIOŚ sprawiły, że mieszkańcy pozostają bezbronni w walce z zakładami emitującymi duszący fetor na ogromną skalę (fetor w zależności od siły i kierunku wiatru wyczuwalny jest w niemal całym mieście, a skład chemiczny cuchnącego powietrza wciąż pozostaje niewiadomą).

W załączeniu przesyłamy dramatyczny list, jaki opublikowała niedawno jedna z matek mieszkająca na ul. Torowej w Skawinie.

https://docs.google.com/document/d/18B8Z3UWFoz2gJTzV0ktfg0IXpUgPsAo13ajOM56lhqE/edit?usp=drivesdk

(również w załączeniu)

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że brak wystarczającego zaangażowania władz Gminy Skawina w postaci monitorowania nadużyć ze strony przemysłu i wnioskowania o kontrolę zakładów z urzędu, a nie tylko na wniosek mieszkańców, sprawia, że oburzenie mieszkańców jest tak olbrzymie.

W linku poniżej załączamy listę działań, jakie powinny zostać prowadzone przez władze Gminy i o które bezskutecznie apelujemy od maja 2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16LKmeMBdipBRaEyFcQqOrd3zV9j-3w8P5k_DMQT8CFA/edit?usp=drivesdk

(również w załączeniu)

Ze względu na powagę sytuacji apelujemy do Pana Wojewody o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia mieszkańcom Gminy Skawina w nierównej walce z trującymi zakładami oraz instytucjonalną i urzędniczą „niemocą”.

Z wyrazami szacunku,

Skawiński Alarm Smogowy

Ruch Społeczny Mieszkańców 
Miasta i Gminy Skawina

E-mail: SkawinskiAlarmS[email protected]

Facebook: fb.com/SkawinskiAlarmSmogowy/

=======

Według SAS, Wojewoda powinien wpłynąć na podległe sobie służby (WIOŚ), żeby – jak twierdzi w komunikacie – „skutecznie i profesjonalnie zabrały się za wykonywanie swoich obowiązków a władze Gminy Skawina podejmą wymagane działania dla prawidłowego monitoringu zakładów.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *