Listy do redakcji dotyczące braku odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. Co robić?

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za listy i skany przesyłane do naszej redakcji a dotyczące Waszych zapytań o informację publiczną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (i nie tylko), na które od paru lat nie otrzymaliście informacji. Z reguły wyjście z takiej sytuacji, to (wybrane lub wszystkie naraz):

1) skarga na działanie Organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezes spółki, dyrektor szkoły, biblioteki, itd.) skierowana do Rady Miejskiej o łamanie prawa, nieprzestrzeganie Konstytucji, ustawy o samorządzie gminnym, itd..
2) skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Organu w kwestii udostępnienia informacji publicznej
3) zawiadomienie do prokuratury dotyczące ewentualnego popełnienia przestępstwa przez Organ z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (nawet kara pozbawienia wolności)
4) przesyłanie tych informacji do lokalnych i regionalnych mediów, w tym do InfoSkawiny, Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Radia Kraków, Radia Eska… Problem łamania praw człowieka jakim jest prawo do informacji musi zostać odpowiednio nagłośniony.
5) publiczne dopytywanie o te sprawy Organu na sesjach Rady Miejskiej (nagrywana na VIDEO), zebraniach osiedli, zebraniach wiejskich, czy też w naszej akcji „Zapytaj Burmistrza”.
6) stworzenie petycji do Organu o przestrzeganie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i zbieranie po całej gminie podpisów o jej poparcie.
7) powiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich o łamaniu prawa człowieka..

W razie problemów z pkt. 2 i 3, możecie się również zwrócić do ogólnopolskiej organizacji Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

Na stronie www.porady.siecobywatelska.pl uzyskacie darmowe porady prawników w tej kwestii.

My oczywiście możemy Wam pomóc na ile będziemy w stanie.

Ponadto sami jesteśmy w sporze administracyjno-sądowym przed SKO, WSA i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie z Burmistrzem Miasta i Gminy w Skawinie (ze względu na łamanie prawa do informacji i brak udostępnienia informacji publicznej, o którą prosiliśmy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *