Małopolska w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

Malopolska_logo_rgbW ogłoszonym 26 sierpnia 2015 r. Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad zostało uwzględnionych 110 inwestycji w Małopolsce. Wartość PBDKiA to w sumie ponad 160 mld zł, w tym ponad 107 miliardów złotych na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice.

– Wszystkie inwestycje drogowe zapisane w Kontrakcie terytorialnym dla Województwa Małopolskiego zostały uwzględnione w PBDKiA do 2023 roku – mówił marszałek Marek Sowa podczas briefingu prasowego. – Dla nas najważniejsza informacja to ta, że został poszerzony zakres prac na drodze krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza – do programu został wpisany cały przebieg tej drogi a nie tylko pierwszy odcinek Łososina – Nowy Sącz. Drugie zadani, które zostało wprowadzone do programu, to obwodnica Skawiny – podkreślał marszałek. I dodał, że kolejną ważną inwestycją zaplanowaną na najbliższe lata jest budowa węzła drogowego w Poroninie Dodał, że Kontrakt terytorialny jest podstawą dla dokumentów rządowych: – Jeśli coś jest ujęte w umowie cywilno – prawnej między rządem a regionem, jest tylko kwestią czasu kiedy znajdzie się w dokumentach rządowych.
 

Inwestycje w Małopolsce:

DROGI EKSPRESOWE

  1. Droga S7 (poz. 12 i 13, zał. nr.1) będzie realizowana na 3 odcinkach:
  1. Igołomska-Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – projekt obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S-7 na terenie woj. małopolskiego po północnej stronie Krakowa od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (węzeł Igołomska/Ptaszyckiego), o długości około 55,5 km. Planowana droga to dwie dwupasowe jezdnie z możliwością dobudowy 3-go pasa ruchu na każdej z nich. Zaplanowano 9 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów, Kraków Igołomska. W ciągu nowoprojektowanej drogi planowane są obwodnice: Książa Wielkiego, Miechowa i Słomnik.
Szacowany koszt budowy to ok. 2 900 mln zł. Etap realizacji: 13 lipca 2015r. wydana została ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. 13.08.2015 został rozstrzygnięty przetarg na koncepcję programową dla tego zadania. Podpisanie umowy na wykonanie robót przewiduje się na II kwartał 2017r. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017-2019.
 
b. Kraków Christo Botewa (węzeł Rybitwy) – Kraków (węzeł Igołomska ) – budowa drogi ekspresowej S-7 we wschodniej części Krakowa, w dzielnicach: Podgórze i Nowa Huta ma przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i przeprowadzić go nową drogą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów. Powstanie 4,5 km trasy głównej, 1,55 km nowej dwujezdniowej drogi krajowej nr 79 oraz przeprawa przez Wisłę o długości 700 metrów i dwa dwupoziomowe węzły: „ Rybitwy” i „Igołomska”.

 

Koszt inwestycji 528 898 852 zł. Etap realizacji: 22 lipca 2014 r. GDDKiA Oddział Kraków podpisała umowę z konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Heilit + Woerner Sp. z o.o., na realizację odcinka S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska we wschodniej części Krakowa. Droga ma powstać w ciągu 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie licząc okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
 
  1. Lubień – Rabka  – budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku  Lubnia – Rabka Zdrój na dł. 15,83 km oraz budowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka dł. 0,87 km. Inwestycja podzielona zostanie na trzy odcinki. Osobno powstawać będą odcinki drogowe i dwukomorowy tunel.
Szacowany koszt inwestycji – 3 222 mln zł. Etap realizacji: zostały ogłoszone przetargi na realizację trzech odcinków: odcinka I Lubień – Naprawa, odcinka II Naprawa – Skomielna i odcinka III Skomielna – Chabówka. Podpisanie umów jest planowane na 2016 rok. Tunel ma powstać w ciągu 54 – 60 miesięcy, pozostałe odcinki drogowe w ciągu 18-24 miesięcy z uwzględnieniem okresu zimowego.

Droga S1 (poz. 29) Kosztowy – Bielsko – Biała z obwodnicą Oświęcimia – w przyjętym wariancie została uwzględniona obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole, połączenie jej z drogami wojewódzkimi 933 i 948 oraz drogą krajową 44, a następnie z budowaną obwodnicą północną. Teraz dla wybranego wariantu drogi ma być przygotowany raport oddziaływania na środowisko (planowane przygotowanie do końca roku 2015r.)

OBWODNICE

 
Poz. 22 – Budowa obwodnicy Zatora
Poz. 27 – Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Poz. 30 – Budowa obwodnicy Zabierzowa
Poz. 34 – Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca
Poz. 43 – Budowa obwodnicy Skawiny
 
  1. PRZEBUDOWA DRÓG KRAJOWYCH
 
DK 75 Brzesko – Nowy Sącz (poz. 1, zał. 3)
DK 75 Brzesko – Nowy Sącz (Sądeczanka) – w PBDKiA został uwzględniony cały przebieg drogi z Brzeska do Nowego Sącza, w sumie 50 km.
 
Ponadto powstaną:
Węzeł drogowy w Poroninie – przetarg i rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na początek 2016 r. Węzeł ma być gotowy do użytku w 2017 r. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie zakopianki (DK 47) z drogą wojewódzką w stronę Bukowiny Tatrzańskiej (DW 961) – powstanie tu bezkolizyjne skrzyżowanie, a droga wojewódzka zostanie poprowadzona tunelem pod linią kolejową (nr 99) oraz drogą krajową (DK 47). Węzeł Poronin otrzymał gwarancję dofinansowania w wysokości 47 mln zł.
 
Obwodnica Skawiny – II etap budowy obwodnicy Skawiny o długości ok. 4,5 km ma być gotowy za dwa lata. Będzie realizowany w dwóch częściach. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany odcinek od ul. Energetyków do skrzyżowania z DK 44 (ul. Piłsudskiego) o długości ok. 2,2 km. II etap budowy obwodnicy Skawiny zostanie zrealizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i powinien zakończyć się w 2017 roku. Szacowany koszt całej inwestycji, wraz z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji i wykupem nieruchomości, to ok. 49 mln zł z czego ok. 33,5 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych zabezpieczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Źródło:
Biuro prasowe UMWM
Malopolska_logo_rgb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *