MEN odpisało portalowi InfoSkawina. Publikujemy procentowy udział nauczycieli o różnym stopniu awansu w całym kraju

W nawiązaniu do niedawno opublikowanego artykułu na naszym portalu a zawierającego dane z gminy Skawina obrazujące ile procentowo w placówkach edukacyjnych w gminie Skawina zatrudnionych jest odpowiednio nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych (link na dole artykułu), postanowiliśmy o tę kwestię zapytać Ministerstwo Edukacji Narodowej ale już w zakresie całej Polski. Odpowiedź przyszła po parunastu dniach, za co dziękujemy. Dane publiczne, które otrzymaliśmy, prezentujemy Państwu poniżej.

Wniosek z 21 marca 2019 r. brzmiał następująco:

Dzień dobry

W nawiązaniu do tego artykułu oraz danych z gminy Skawina (powiat krakowski, woj. małopolskie):

https://www.infoskawina.pl/procentowy-podzial-nauczycieli-ze-wzgledu-na-stopien-awansu-w-25-jednostkach-edukacyjnych-gminy-skawina/

uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie nam na ten adres email: redakcja@infoskawina.pldanych publicznych dotyczących całego kraju (zebrane) w zakresie:

– ile procentowo polskich placówkach edukacyjnych zatrudnionych jest nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

Przykładowo:

1) szkoły podstawowe: stażyści – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

2) przedszkola – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

3) inne – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

=====

Odpowiedź z dnia 5 kwietnia 2019 r.:

 

Załączniki:

Warszawa,  05 kwietnia 2019 r.

DWST-WPZN.6014.19.2019.BA

{…}

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu dane dotyczące etatów nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Do prezentacji struktury zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego przyjęto liczbę etatów subwencjonowanych w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczeń została przyjęta liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r.

Założenia metodologiczne przyjęte do naliczania liczby etatów:

1) uwzględniane są stosunki pracy zawarte na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,

2) w przypadku nauczycieli, którzy mają wykazaną podstawę prawną świadczenia pracy: umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, stosunek pracy przyporządkowany jest do stopnia awansu nauczyciela stażysty,

3) pomijane są te stosunki pracy, dla których w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) wykazano urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny,

4) w placówkach wychowania przedszkolnego etaty nauczycieli liczone są proporcjonalnie do liczby dzieci w wieku 6 lat i starszych do ogółu dzieci w wychowaniu przedszkolnym, a nie w odniesieniu do wykazanego etapu edukacyjnego.

Z poważaniem

Jerzy Jakubczuk

Dyrektor

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
/ – podpisany cyfrowo/

Tabela:

Jak wynika z powyższych danych, nauczyciele stażyści oraz również kontraktowi (najmniej zarabiający nauczyciele w kraju) stanowią tak naprawdę stosunkowo niewielki udział w całej puli etatów nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Potwierdzenie tego jest również i w naszej gminie, gdzie w niektórych placówkach udział nauczycieli dyplomowanych (czyli tych najlepiej zarabiających ze wszystkich nauczycieli) przekracza 70% a nierzadko równe jest albo przekracza nawet 80%.

Zobacz także:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2018 rok

Procentowy podział nauczycieli ze względu na stopień awansu w 25 jednostkach edukacyjnych gminy Skawina

2 response to "MEN odpisało portalowi InfoSkawina. Publikujemy procentowy udział nauczycieli o różnym stopniu awansu w całym kraju"

  1. Przez: HB Zamieszczono: 8 kwietnia 2019

    Ale… już za 2-3 lata ilość dyplomowanych zacznie się kurczyć, duża grupa zacznie odchodzić na emerytury. Wymiana pokoleniowa.

  2. Przez: 123 Zamieszczono: 5 kwietnia 2019

    Jaki z tego wniosek? Nie ma młodych nauczycieli więc jeszcze kilka lat i te 1.3-6.4% nauczycieli zaraz po studiach zamieni się w 0% 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *