Mieszkańcy gminy Skawina wnioskują do radnych o podjęcie działań w sprawie smrodu z VALEO

Podpisujący się jako mieszkańcy, członkowie ruchu społecznego mieszkańców gminy Skawina, przesłali m.in. do naszej redakcji wniosek, skierowany wcześniej do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Zawiera on prośbę “o interwencję w sprawie problemu uciążliwego smrodu z Valeo oraz udzielenie głosu na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Skawinie reprezentantom ruchu.” Jednocześnie – co wynika z wniosku – członkowie ruchu podjęli decyzję o przygotowaniu akcji społecznej związanej z wywieszeniem specjalnego baneru. Zawieszony na jednej z prywatnych posesji przy ul. Krakowskiej w Skawinie transparent miałby informować o wypowiedzianych słowach Burmistrza Miasta i Gminy Skawina: o znalezieniu rozwiązania technologicznego, pozwalającego zniwelować fetor wydobywający się z fabryki w terminie w ciągu najbliższych dwudziestu tygodni. Przy głównej ulicy w Skawinie stanie również licznik, który te tygodnie i dni będzie odliczał,mobilizując tym samym wszystkie zainteresowane rozwiązaniem problemu strony do wywiązania się ze składanych deklaracji we wskazanych i wypracowanych wcześniejszymi porozumieniami terminach.

W ramach niniejszej kampanii mieszkańcy chcą również rozpropagować akcję edukacyjną, informującą mieszkańców Skawiny “o uciążliwościach związanych z działalnością Valeo Autosystemy oraz przebiegu realizacji porozumienia z 8 lipca 2018 roku pomiędzy gminą Skawina a Valeo Autosystemy Sp. z o.o w Skawinie.”

Pełna treść złożonego do Rady Miejskiej w Skawinie wniosku (pisownia oryginalna):

Skawina dn. 14 pazdziernika 2019 r.

                                                          Wniosek

W imieniu mieszkanców gminy Skawina zaniepokojonych wynikami Raporu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2018,  braku znaczących postępów w procesie hermetyzacji oraz wykonania specjalistycznych badań wykluczajacych ewentualną szkodliwoć na zdrowie mieszkańców Skawiny, wynikajcą z działalności przedsiębiorstwa Valeo Autosystemy sp. z o.o. w Skawinie  zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie głosu a także zgłoszenie do porządku obrad pazdziernikowej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej:

  • Dyskusji na temat dotychczasowych legislacyjnych działań podjętych przez Radę Miejską w Skawinie, zmierzających do zniwelowania uciązliwej działalności firmy Valeo.
  • Sprawozdania z postępów oraz ocenę skuteczności działania podmiotów wezwanych Uchwałą NR VII/87/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan jakości powietrza.
  • Udostępnienie do publicznej wiadomości treści sprawozdań o stopniu realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia pomiędzy Gminą Skawina a Valeo Autosystemy Skawina sp. zoo zawartą w dniu 5 lipca 2018 roku.
  • Dyskusji na temat ewentualnej strategii na kolejne lata przyjętej przez Gminę Skawina w zakresie niwelowania uciążliwości wynikających z procesu produkcjnego w firmie Valeo Autosystemy Sp. z.o.o wobec braku wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w porozumieniu z 5 lipca 2018 roku.
  • Przyjęcia Uchwały zalecającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina wezwanie Valeo do wywiązania się z zapisów prozumienia zawartego w dniu 5 lipca 2018 roku.
  • Dyskusji nad ewentualnym podjęciem kroków prawnych, zmierzających do cofnięcia decyzji o poszerzeniu strefy ekonomicznej o działki wokół zakładu Valeo.
  • Informacji na temat konsekwencji i skutków jakie dla rozwiązania problemu przyniosła interwencja Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz u Ministra Gospodarki i Finansów Francji Bruno Le Maire’a w sprawie zakładu Valeo w Skawinie.

Mając na uwadze wcześniejsze deklaracje składane przez Zarząd Valeo Autosystemy Skawina sp. z o.o. o znalezieniu rozwiązania technologicznego, pozwalajacego zniwelować fetor wydobywajacy się z fabryki w terminie w ciągu najblizszych dwudziestu tygodni, o czym informował Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w mediach (m.in. w artykule na stronie internetowej Super Ekspresu z dnia 26.09.2019 r. pt. Dramat mieszkańców Skawiny. Mają dość smrodu z Valeo, zródło: https://www.se.pl/krakow/dramat-mieszkancow-skawiny-maja-dosc-smrodu-z-valeo-zdjecia-aa-zZhK-u4Ht-Pja9.html?fbclid=IwAR0SJImDirSExLKNMBdWNhZz5vFLWJUxOfqPt328t4Z9sa0oqhk4PpFmbZI) ruch społeczny mieszkańców Gminy Skawina podjał decyzję o przygotowaniu akcji społecznej związnaej z wywieszeniem specjalnego baneru informacyjnego najednej z prywatnych posesji przy ul. Krakowskiej zawierającego cytat Pana Burmistrza oraz licznik dni pozostałych do upłynięcia wspomnianych 20 tygodni. Niniejszym oswiadczamy iż wskazany przez Pana Burmistrza termin uznajemy za wiążący dla ostatecznego rozwiązania problemu.

Niniejszy transparent będzie spełnial funkcję mobilizującą wszystkie zainteresowane rozwiązaneim problemu strony do wywiązania się ze składanych deklaracji we wskazanych i wypracowanych wcześniejszymi porozumieniami terminach. W ramach kampanii zamierzamy równiez przygotować akcję edukacyjną, informujacą mieszkańców Skawiny o uciążliwościach związanych z dzialalnością Valeo Autosystemy oraz przebiegu realizacji porozumienia z 8 lipca 2018 roku pomiędzy gminą Skawina a Valeo Autosystemy Sp. z o.o w Skawinie.

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie wniosku,

Ruch Społeczny Mieszkańców Gminy Skawina

Dość Smrodu z Valeo

Zobacz także:

Mieszkańcy w trakcie protestu w Skawinie krzyczeli “Dość smrodu z Valeo”!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *