Modernizacja drogi powiatowej nr 2177K – ul. Tyniecka w Skawinie

_Tyniecka02Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego końcem kwietnia 2014 roku ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 2177K – ul. Tyniecka w Skawinie na odcinku od km 0 + 707,54 do km 1 + 170,00. Niedawno ogłoszono wynik tego postępowania. Jak wynika z zapisów SIWZ, wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia ma nastąpić do dnia 30 września 2014 roku.

 

Zakres robót objętych przetargiem obejmuje:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

– roboty ziemne,

– podbudowy,

– nawierzchnia odbudowy jezdni z BA AC11S, AC16W,

– odwodnienie korpusu drogowego

– kanalizacja deszczowa,

– wykonanie robót brukarskich: krawężniki, obrzeża, kostka wibroprasowana.

Pełny przedmiar robót dostępny jest pod adresem: TUTAJ.

Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem: TUTAJ

Wybrane arkusze z dokumentacji projektowej:

_Tyniecka02

 

_Tyniecka01

 

W przetargu najlepszą (najniższą) cenę 804 537,33 zł zaoferowała firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich tuż przed firmą SKANSKA S.A. z Warszawy.

 

Źródło:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego | zpdk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *