Można będzie składać petycje do urzędu

info-icon-3-1010495-mSejm przyjął w piątek 11 lipca 2014 r. ustawę o petycjach, zgodnie z którą każdy obywatel będzie mógł wystąpić do urzędu z petycją. Urząd będzie miał do trzech miesięcy na jej rozpatrzenie. Obywatel będzie mógł śledzić swoją petycję na stronach internetowych urzędów, gdyż te będą miały obowiązek zamieszczać tam aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, także w formie skanów.

Petycje będzie mogła wnosić osoba fizyczna, a także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe. Petycje będzie można składać w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać określonego działania, podjęcia decyzji, ustanowienia albo zmiany przepisów.

Ustawa wychodzi naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które od dawna apelowały o ustawowe uregulowanie kwestii petycji (o prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji).

Źródło:
Rzeczpospolita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *