Nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z Małopolski

paper-people-431214-mOperatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIOMałopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,

Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

  • inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
  • dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),
  • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
  • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków:

– spotkania informacyjne

– szkolenia

– indywidualne doradztwo.

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Operator konkursu:

Subregion 2 powiat krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski

Stowarzyszenie Forum Oświatowe “KLUCZE”,

ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze

tel. 533 976 208

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

===

FIOMALOPOLSKA LOKALNIE – zdobądź 5000 zł na lokalną inicjatywę!

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej?

Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?

Chcesz wzmocnić swoją organizację?

Jeśli tak – FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 25 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mogilany.

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE wspiera różne przedsięwzięcia. Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 18 sierpnia. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać 5.000 złotych na realizację projektów na rzecz społeczności w których funkcjonują, lub w przypadku organizacji – na rozwój własnej organizacji. Na etapie aplikowania mogą Państwo liczyć na pomoc naszych doradców w przygotowaniu wniosku.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, a dowiesz się:

– kto może ubiegać się o mikrodotacje?

– na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?

– jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?

– jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?

– czy trzeba mieć wkład własny?

– jak ubiegać się o mikrodotację?

– na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotacje?

Aktualne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku https://www.facebook.com/pages/FIO-Ma%C5%82opolska-Lokalnie/1506031669615642

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1 response to "Nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z Małopolski"

  1. Przez: o^o Zamieszczono: 25 lipca 2014

    mafia.. to też grupa nieformalna :)))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *