Nabór na Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zakończony

interview-861513-mJak wynika z dokumentów opublikowanych w BIP Gminy Skawina, w dniu 18 grudnia 2014 roku Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Zarządzeniem Nr 239/2014, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Pisaliśmy o tym w artykule z dnia 19 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w UMiG w Skawinie).
Termin składania ofert upłynął w dniu 15 stycznia 2015 roku.

Jak czytamy w Protokole z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w dniu 26 stycznia 2015 roku:

W terminie wpłynęły dwie oferty:

1)      Pani Joanna MARYON – GOLONKA, zam. Skawina,

2)      Pan Grzegorz HORWACIK, zam. Wola Radziszowska,

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Paweł KOLASA –  przewodniczący Komisji,

2)      Tomasz OŻÓG – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Mateusz MLOST – członek Komisji,

4)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 19 stycznia 2015 roku, iż złożone przez w/w osoby oferty spełniają wymogi formalne i dopuszczone są do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Do wymienionych wyżej osób wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 26 stycznia 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu kandydatom jednakowych zestawów składających się z sześciu pytań oraz dyskusji na temat prezentowanej przez Kandydatów wiedzy, uznała, iż Kandydaci wykazali się dużą znajomością wiedzy na temat rozwoju Gminy Skawina przy wykorzystaniu środków unijnych, możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania.

Jednak Pan Grzegorz HORWACIK wykazał się oprócz wiedzy merytorycznej również dużą wiedzą praktyczną dotyczącą realizacji projektów unijnych, co przeważyło o wyborze Jego kandydatury na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

 

Protokół sporządziła:                                                            Zatwierdził :

dnia 26.01.2015.                                                                Paweł KOLASA

Ewa Szczepanik                                                

                                                                                      Przewodniczący  Komisji

===

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *