Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD “Blisko Krakowa”: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

job-emplacement-686444-mPo niedawnym naborze na Kierownika Biura stowarzyszenia LGD “Blisko Krakowa” i jego zakończeniu (czytaj: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD), Zarząd stowarzyszenia LGD ogłosił kolejny nabór, tym razem na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji. Forma zatrudnienia to umowa o pracę. Termin składania ofert wyznaczono ostatecznie na dzień 12 marca 2015 r. (czwartek). Treść ogłoszenia znajdą Państwo poniżej.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych LGD Blisko Krakowa i gmin – członków LGD Blisko Krakowa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Blisko Krakowa.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”, stanowiących załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. /pobierz/

Źródło: BIP LGD Blisko Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *