Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 14 listopada 2014 r.

___IMG_5353W dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 14.00  w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4,  odbyła się  XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej prezentujemy projekty uchwał, które były podejmowane na tej sesji. Była to jednocześnie ostatnia sesja kadencji radnych 2010-2014. Nie udało nam się tej informacji o sesji znaleźć w BIP (wraz z projektami uchwał Informacja_niejawna_-_ściśle_tajne -> http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/id,13760.html), dlatego też projekty uchwał zostaną Państwu udostępnione po otrzymaniu z Biura Rady Miejskiej linka do BIP z tej Sesji. Zapytaliśmy już o to drogą mailową. Protokół z sesji nie jest jeszcze dostępny. Udostępniono nam natomiast linka do BIP gdzie znajdują się projekty uchwał na tej sesji podejmowanych. Zaktualizowaliśmy już porządek obrad o te dokumenty.

W ciągu całej kadencji 2010-2014 odbyło się 48 sesji zwyczajnych oraz 14 nadzwyczajnych, na których radni podjęli 595 uchwał.

Porządek obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 14 listopada 2014 roku.

Nastąpiła AKTUALIZACJA dotycząca projektów uchwał udostępnionych w BIP (18 listopada 2014  r.)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ
 5. Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ
 7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLII/522/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadań drogowych w 2014 roku – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ | PISMA
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia intencyjnego z Powiatem Krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | KLIKNIJ TUTAJ
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie, (projekt Radnych Rady Miejskiej) | KLIKNIJ TUTAJ
 13. Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Źródło:
BRM UMiG Skawina | fot. infoskawina.pl / grafika: Stempel “Ściśle tajne” na dokumentach Polskiej Armii, 1920 r.

2 response to "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 14 listopada 2014 r."

 1. Przez: jozef Zamieszczono: 19 listopada 2014

  a można dowiedzieć się jak poszczególni radni głosowali na uchwałami w sprawie podatków, opłaty za wodę itp.?

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 19 listopada 2014

   Niestety nie, bo Urząd Miasta i Gminy Skawina nie nagrywa sesji rady miejskiej i nie udostępnia ich, jak robi to od dawna wiele innych samorządów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *