Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)

Nagrody_Skawina1W odniesieniu do toczącej się od co najmniej kilku tygodni publicznej dyskusji, widocznej także na lokalnych forach (vide Ostatni tydzień zbierania podpisów pod propozycjami zmian w prawie samorządowymPensje w BIP. Watchdog chce jawności list płac urzędników samorządowych, albo Czy wynagrodzenia powinny być jawne?), odnośnie jawności nagród (wynagrodzeń) pracowników urzędów oraz zmian w prawie, dnia 24 marca 2015 roku jako redakcja portalu InfoSkawina zapytaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o wysokość nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w roku 2014 oraz w roku 2015.

Poprosiliśmy by wskazano: imię i nazwisko, kwotę oraz uzasadnienie przyznania nagrody w roku 2014 oraz w roku 2015 dla każdego z pracowników UMiG Skawina.

Jak się postuluje, jawne nagrody publikowane wraz z uzasadnieniami, pozwoliłyby ocenić, czy faktycznie są one przyznawane ze wskazaniem szczególnych osiągnięć.

I stwierdzić czy takie miały miejsce. Dlaczego jest to ważne może ilustrować przykład wydarzeń w Tłuszczu. Tu bezpośrednio link do audycji.

(Źródło: Radio Dla Ciebie / www.rdc.pl)

Odpowiedź ze skawińskiego urzędu nadeszła wczoraj, tj. 7 kwietnia 2015 r., a więc dokładnie po dwóch tygodniach od złożenia wniosku.

Nagrody_Skawina1

Nagrody_Skawina2

Jak wynika z powyższej informacji, nie podano wysokości nagród dla każdego z około 100 pozostałych pracowników urzędu pełniących funkcje publiczne (Wykaz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina z danymi kontaktowymi). Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wydał w tej kwestii decyzję odmowną, od której prawo przewiduje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

W odpowiedzi na wniosek redakcji wskazano jedynie, że pozostałym pracownikom administracji (prócz tych wymienionych w tabelach z imienia i nazwiska) przyznano w roku 2014 nagrody łącznie w wysokości: 617 429 złotych, a w roku 2015 – 93 361 złotych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wskazał jako uzasadnienia przyznanych nagród m.in. nie tylko Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, ale “zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych” czy “całokształt prac”.

W ustawie o pracownikach samorządowych w rozdziale 3 możemy przeczytać, że to, co zostało wyżej wskazane jako uzasadnienie nagród, to wydaje się, że to tak naprawdę podstawowe obowiązki pracownika:

Ustawa_Pracownicy1

___

A czy Polaków interesują zarobki urzędników i jak budować klimat zaufania do publicznych organizacji i urzędów – o tym m.in. mówi Katarzyna Batko-Tołuć ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

Sieć obywatelska – Watchdog Polska od ponad 10 lat działa po to, aby obywatele wiedzieli, że mają prawo pytać władzę o ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali odpowiedzi. Aktywnie działa, by dobrze poinformowani obywatele zabierali głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które ich dotyczą.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=6COttKAXaGA”]

Na marginesie chcemy przypomnieć, że na stronie gminnej ujawniane są kwoty nagród pieniężnych dla wyróżniających sportowców oraz imiona i nazwiska osób, którym je przyznano (patrz: UWAGA! Stypendia sportowe i nagrody przyznane!).

Podobnie jak w przypadku udzielanej pomocy publicznej dla osób fizycznych i prawnych wskazywane i są ogłaszane publicznie imiona i nazwiska osób, którym ją przyznano (zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych).

Nie inaczej jest w przypadku ujawniania danych kontrahentów oraz kwot na jakie podpisywane są umowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Centralny Rejestr Umów). Od lutego br. ujawniane są w nim nazwy firm, imiona, nazwiska osób fizycznych, kwoty oraz przedmiot zawieranych przez Gminę Skawina z kontrahentami umów, a w dodatku publikowane są one w BIP (zobacz: Centralny Rejestr Umów – stan na 31.03.2015 r.).

Natomiast już w innej sprawie – konkretnie wysokości i treści uzasadnień przyznania nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina – Burmistrz MiG Skawina w zdecydowanej większości odmówił nam udostępnienia informacji na ten temat.

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te przyznane kwoty (tj. stypendia sportowe, nagrody pieniężne, pomoc publiczna, zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, nagrody pracowników, itp.), pochodzą ze środków publicznych.

Gdy nagradzani są, także za gminne pieniądze, np. sportowcy, to na stronie urzędu podawane są sukcesy, które odnieśli, nie brakuje też zdjęcia z chwili wręczenia nagrody. Gdy nagradza się urzędników, to w zaciszu gabinetów. Nie wiadomo kogo nagrodzono, za jakie osiągnięcia i jak pokaźną nagrodą. Szkoda, bo chciałbym być dumny z powodu ich szczególnych osiągnięć (które są podstawą do przyznania nagrody) – stwierdza Bartosz Wilk, prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygał spór między ministrem finansów a Siecią Obywatelska Watchdog Polska. Sąd orzekł, że minister ma obowiązek odpowiedzieć, ile zarabiają członkowie jego gabinetu politycznego. To informacja publiczna i jej udzielenie nie podlega ograniczeniu z powodu ochrony prywatności osób fizycznych (vide: Pensje ministerialnych szarych eminencji to informacja publiczna).

Obecnie czekamy na wersję papierową decyzji odmownej Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

_____

AKTUALIZACJA (9 kwietnia 2015 r.)

Publikujemy oświadczenie dotyczące niniejszego artykułu przesłane do naszej redakcji przez Radnego RM w Skawinie Pana Eugeniusza Zająca:

Odnosząc się do artykułu “Nagrody dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina” zamieszczonego w Waszym portalu pragnę nadmienić, że wszystkie te nagrody w 2014 roku przyznał ówczesny Burmistrz Adam Najder, sam osobiście tym faktem jestem zbulwersowany, bo przyznanie tych nagród od kwoty ponad 30 000 złotych w dół bulwersuje, tym bardziej, że dotyczy pracowników, którzy na swoich etatach zarabiają duże pieniądze. Mając to wszystko na uwadze sam mam do siebie pretensje, mimo że w poprzedniej kadencji byłem w opozycji do Pan Burmistrza, że jako Radni w sposób niedostateczny w budżecie roku 2014 przeanalizowaliśmy wydatki na Administrację. Osobiście wystąpię do obecnego Burmistrza Pawła Kolasy o to, aby w roku 2015 fakty tego rodzaju nie miały miejsca, a we wszystkich wydatkach budżetu Gminy Skawina w latach następnych w sposób szczególny sprawdzane i zatwierdzane muszą być wydatki na Administrację.

Radny Rady Miejskiej w Skawinie

Eugeniusz Zając”

AKTUALIZACJA (10 kwietnia 2015 r.)

O nagrodach w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina mówiono nawet w Radio RMF FM.

W pewnej miejscowości, burmistrz ujawnił wysokość nagród dla pracowników samorządowych wraz z uzasadnieniem. Nie mogło to umknąć uwadze Tomasza Olbratowskiego. Zobacz felieton!

[https://www.youtube.com/watch?v=ODtOk88BCQo]

Źródło: RMF FM – Felieton

AKTUALIZACJA (7 maja 2015 r.)

Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na zapytanie radnego Ryszarda Majdzika w sprawie nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skawina (od 7 h 7 m 13 s.):

[https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=7h7m31s]

 

AKTUALIZACJA (30 maja 2015 r.):

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Ryszard Majdzik na ostatniej sesji zabrał głos na temat nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina:
“(…) dla paru osób,(…) 5-6 osób w ciągu 12 lat była kwota 400 tysięcy przydzielona, a dla pozostałych pracowników (…) to była kwota w ciągu tych 12 lat prawie 6 mln…5,5 mln zł. (…). Jest to bulwersująca kwestia dla mieszkańców, cały czas dzwonią, pytają się, co się z tymi pieniędzmi działo, bo nieraz nie było na inwestycje drobne, to co mieszkańców boli, nieraz jakieś chodniczki, nieraz gdzieś tam kawałek ulicy zrobić, nie było kwoty, nie było pieniędzy, a na nagrody były dość spore kwoty przyznawane. Ja się cieszę z deklaracji Pana Burmistrza Kolasy, że powiedział że już nie będzie tego procederu”.

Fragment sesji:
https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=6h43m43s

Czy to oznacza, że dzięki naszemu wnioskowi o udostępnienie informacji o nagrodach i uzasadnieniach oraz podjętym działaniom przez radnego Ryszarda Majdzika, w gminie nastaną kilkusettysięczne oszczędności jeśli tylko wziąć pod uwagę jeden rok?

51 response to "Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)"

 1. Przez: ewa Zamieszczono: 27 stycznia 2017

  Tak sobie czytam ten artykuł i komentarze i zastanawiam się, czy Redakcja serwisu i komentujący naprawdę zupełnie nie mają pojęcia o istnieniu USTAWY z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nagrody dla skarbnika? Nagrody dla wiceburmistrzów? 720 zł z okazji świąt? Ktoś oszalał????

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 28 stycznia 2017

   Ale o jakie artykuły konkretnie chodzi z tych ustaw i co chciał Pan/Pani zakomunikować precyzyjnie, bo nie za bardzo rozumiemy komentarz?

 2. Przez: paweł Zamieszczono: 8 maja 2015

  Może Pan Burmistrz Kolasa jeśli nie chce ujawniać kto brał nagrody ujawni ile ich było przez 12 lat rządów Adama Najdera. Ile milionów poszło na nagrody? Zapewne nie zrobi tego dobrowolnie bo został namaszczony na to stanowisko by pilnować trupów w szafie.

 3. Przez: kukiz Zamieszczono: 20 kwietnia 2015

  A Pan Rzepisko tylko pisze odpowiedzi do mieszkańców, że Gmina nie posiada środków i odmawia prawie wszystkiego. No tak, ale na nagrody posiada.Syf, po prostu syf i tyle.

 4. Przez: pooh Zamieszczono: 18 kwietnia 2015

  Pic na wodę i fotomontaż … na Skawińskich portalach w sieci raptem jakieś 60-70 wypowiedzi… pozostałe 15000 duszyczek ms to w d….e. Jak i całą resztę tego Skawińskiego bagienka.

  • Przez: jarek Zamieszczono: 20 kwietnia 2015

   Odliczając parę tysięcy które jak pajączki wodne unoszą się na mętnej wodzie bagienka, to faktycznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców nie powinno przechodzić nad tym do porządku dziennego. Połowa której listonosz przynosi do domu kasę nawet się nad tym nie zastanowi a to przecież oni chodzą na wybory.

 5. Przez: jarosław Zamieszczono: 17 kwietnia 2015

  Co powiedziałby radny Ryszard Majdzik na takie przepływy pieniędzy gdyby nie zasiadł obecnie w koalicji. Ciekaw jestem jego stanowiska, podobno miał otworzyć “tajne” archiwa ratusza, jak głosiła plotka przed wyborami na burmistrza.

 6. Przez: Czester Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

  Dla włodarzy najważniejszy jest zadowolony urzędnik, ponieważ jest to żelazny elektorat.
  Zakładając średnią frekwencję 40% i to, że 40% ważnych głosów daje większość, wtedy wystarczy 16% zadowolonych i zdyscyplinowanych obywateli aby trwać przy władzy, natomiast zdyscyplinowanym i dobrze nagradzanym urzędnikom marzy się ciągłość tej władzy.
  Więc jest to takie magistrackie perpetuum mobile.

  • Przez: jarosław Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

   Prawie się z Tobą zgadzam. Uważam jednak, że ciągłość władzy gwarantują jeszcze inne środowiska o wiele liczniejsze, pracownicy oświaty, kultury, spółek podległych, lobby przedsiębiorców i ich pracownicy. Średnio licząc to 5 lub 8 tysięcy głosów.

 7. Przez: rik Zamieszczono: 15 kwietnia 2015

  pieknie! nic tylko szukać pracy na państwowym …
  nagroda wielkanocna i bożonarodzeniowa? ???? co za kraj!

  • Przez: maksio Zamieszczono: 15 kwietnia 2015

   I wysługa lat i 13 pensja i może 14… plus inne przywileje. Żyć nie umierać

   • Przez: woźny Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

    Dzień Edukacji nagroda, opłacane niektóre szkolenia, rok płatnego urlopu na podratowanie zdrowia, Sauna i Spa na Zielonej Szkole. Zarobek ponad 5 tys dla nauczyciela WF 🙂

    • Przez: HB Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

     … Sauna i Spa na Zielonej Szkole….
     Zagalopował się Pan panie woźny… btw: z okazji DE personel techniczny szkół.. też korzysta z “wyjazdów”.. zapomniało się?

     • Przez: AZ Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

      Chciałabym zobaczyć nauczyciela który zarabia ponad 5tys…

      • Przez: patrz Zamieszczono: 16 kwietnia 2015

       oświadczenia majątkowe w BIP

       • Przez: HB Zamieszczono: 21 kwietnia 2015

        Konkrektnie.. link?

 8. Przez: 1234 Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

  Dotychczasowy burmistrz juz wypłacił prawie 100 tys. nagród, ciekawe o ile ta kwota zwiększy się do końca 2015r (nagrody zazwyczaj wypłacane są na koniec roku kalendarzowego). Myślę, że warto tez wspomnieć o ‘mnożeniu’ się stanowisk w tutejszym Urzędzie. W poprzedniej kadencji Pan burmistrz miał jednego zastępce który jednoczenie pełnił funkcje kierownika wydziału edukacji, obecnie jest dwóch różnych zastępców i osobny kierownik wydziału edukacji. Zapewne potrzeby gminy az tak bardzo uległy zmianie ze z jednego stanowiska trzeba było zrobić trzy osobne i dać trzy osobne pensje, z tą różnica ze pensji juz nie podzielono na trzy. 🙂

  • Przez: aaa Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

   Człowieku czytaj ze zrozumieniem i pomyśl. Premie i nagrody za 2014 rok dawał Adam Najder, a nie Paweł Kolasa. Zanim coś powiesz najpierw pomyśl nie 2 a 3 razy.

   • Przez: andrzej Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

    do aaa to ty Człowieku czytaj wyżej ze zrozumieniem “a w roku 2015 wydano 93361zł.”

    • Przez: 1234 Zamieszczono: 15 kwietnia 2015

     Najder tez do kwietnia wydał ok 100 tys. zł a na koniec roku posypał nagrodami po 10 tys. za wykonywanie obowiązków służbowych i kilka innych. Absurdalna jest tez nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej, lub dwa razy po 10 tys dla Pani Sekretarz.

   • Przez: 1234 Zamieszczono: 15 kwietnia 2015

    Tak, a biedy Kolasa zastępca Najdera nie mógł nic z tym zrobić tylko był zmuszony do przyjęcia nagród. Również polecam poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, bo o zeszłorocznych nagrodach w moim komentarzu nie było mowy.

  • Przez: paweł Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

   Tak Adam Najder dawał i nikt nic nie wiedział, nie było Rady Miejskiej w tym czasie a jego zastępcy nie należeli do obdarowanych. Nikt nie czytał przedstawianych propozycji budżetu przez wszystkie naście lat, każdy brał należną jego zdaniem kasę i nie pytał skąd ten “złoty deszcz”. Nie mam złudzeń, że w innych latach było inaczej niż w tych wykazanych.
   Ilu z obecnie zasiadających w RM jest etatowym radnym wielu kadencji. Ktoś ten baldachim nosił nad władcą, ktoś inny rozciągał.

  • Przez: Bob Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

   Na razie sprawa budowy gmachu dla tej armii urzędników przycichła, co nie znaczy, że nie powróci jeśli w tym tempie będą się rozrastać zasoby ludzkie. Przecież już nie mają warunków do efektywnej pracy, nie mówiąc o miejscach do parkowania. Terenów zielonych pod parkingi tez już nie ma. Stoi taki pusty biurowiec przy ul. Piłsudskiego, gdyby się tam przenieśli i opuścili lokale wokół Rynku, to mieszkańcy odzyskali by przestrzeń. Przecież jest obwodnica którą mogliby swobodnie dojechać do pracy bo korków już nie ma. Będzie w przyszłości SKA a jak się postarają to może chodnik wybudują przy DK44. W hucie powinno powstać centrum administracyjne, jest tam jeszcze las samosiejek do wyrębu.

 9. Przez: piotr Zamieszczono: 14 kwietnia 2015

  Podziwiam tych młodych ludzi zaangażowanych w Jawność. Oby rośli w siłę bo strasznie nierówna walka ich czeka z tym towarzystwem wzajemnej adoracji. Republika kolesiów, powiązania układami, nepotyzm władców i brak aktywności obywatelskiej mieszkańców. Tu trzeba Herkulesa do posprzątania.

 10. Przez: bip Zamieszczono: 13 kwietnia 2015

  Budżet Gmina 2015
  Administracja Publiczna 13 446 000
  w tym Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 970 000

 11. Przez: HB Zamieszczono: 11 kwietnia 2015

  Za chwilę 1 maja … kolejny powód do nagród!! Naprzód urzędnicza wiaro !! Po nagrody !!

 12. Przez: Kura domowa Zamieszczono: 11 kwietnia 2015

  Jestem w szoku.

 13. Przez: zxc Zamieszczono: 11 kwietnia 2015

  Tych pieniążków które przytulili nikt im nie odbierze, sprawa przycichnie. Decydenci naucza się lepiej motywować przyznawanie nagród, to będzie jedyna zmiana na jaką można liczyć. Do dużej części społeczeństwa ta informacja i tak nie dotrze, większość rozgrzeszy. Ile razy słyszycie wypowiedź “gdybyś miał takie możliwości tak samo byś robił” i dokąd to się nie zmieni tak będzie jak jest. Jest społeczne przyzwolenie na zagarnianie kasy miejskiej (niczyjej w mniemaniu wielu). Na otarcie łez, zrobi się budżet obywatelski, tworząc pozory wpływu społeczeństwa na wydatki z budżetu miasta. Skawina dla władzy miła tylko jakieś oszołomy zaglądają pod dywan i na konta.

 14. Przez: ex Zamieszczono: 10 kwietnia 2015

  A na rozbudowe SP2 to nie ma pieniędzy…

  • Przez: igor Zamieszczono: 11 kwietnia 2015

   Radni nie chcą zgodzić się na sesje w godzinach popołudniowych, motywując spadkiem wydajności człowieka. Mały człowiek ma się wieczorami edukować w szkole bo decydenci bonusy sobie rozdają zamiast rozbudować SP2.

   • Przez: andrzej Zamieszczono: 13 kwietnia 2015

    Dzieci dojeżdżające do SP2 są 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Jak mają na 10 to wracają około 18. Rano od 7 do 15.Ciasnota szafeczki na dwie osoby o wymiarach 30x40x50.Jak będą wspominać po latach takie warunki ? Gorzej jest niż za socjalizmu.Poprawiło się tylko władzy w ratuszu.Mam pytanie a ile nagrody dostał ten co ma płytę pochwalną na rynku w Skawinie?

    • Przez: Piotr Zamieszczono: 20 kwietnia 2015

     On za życia zbudował sobie taki pomnik pamięci wśród wielu mieszkańców którym się przysłużył i tyle przytulił kasy, że prędzej wielbłąd przez ucho igielne. Na ziemską sprawiedliwość nie liczcie.

 15. Przez: smuteczek Zamieszczono: 10 kwietnia 2015

  Nie powinna dziwić mieszkańców wysokość średnich zarobków w gminie i dobra pozycja w rankingach. Czy jeszcze budzi zdziwienie ludzi którzy otrzymują za swą ciężką pracę, najniższą gwarantowaną płacę.

 16. Przez: driver Zamieszczono: 10 kwietnia 2015

  Obiektywnie. Jest wiele obowiązków i inwestycji, które urzędnicy muszą wykonać w swoim wolnym czasie. Albo zostają przymuszeni przez swoich przełożonych (oficjalnie poproszeni), albo mają chęci aby się zająć np. zebraniem dokumentacji jakiejś inwestycji poza godzinami po to aby przyspieszyć prace. Wtedy jak najbardziej należy się takim ludziom nagroda. Jednak uzasadnienie powinno być opatrzone stosownym wytłumaczeniem. A tutaj jakieś przegięcie. Średnio każdy urzędnik zgarnął w roku ok.7000zł!!!! Odliczając świąteczne dodatki, które i tak są wysokie, zostaje 5500zł. Czy taką gminę jak nasza stać na rozdawanie tak wysokich nagród i “przejedzenie” ok. pół miliona zł??? Radzę powstrzymać się ze stosowaniem spychologii na poprzedników, bo ludzie dalej Ci sami tylko kilku rządzących się zmieniło.

 17. Przez: Piotr Zamieszczono: 10 kwietnia 2015

  Banda [wymoderowano] daje sobie premie z naszych pieniędzy za to za co dostają pensję.Jak nie zrobimy z tym porządku to za kilka lat będą sobie dawać po kilka tysięcy premii z okazji imienin dziadka,prababci,babci czy urodzin dzieci.

 18. Przez: głos1 Zamieszczono: 10 kwietnia 2015

  No to czekamy na oświadczenia nowych starych radnych, ktoś te budżety zatwierdza ktoś je powinien kontrolować.

 19. Przez: abc Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  A ja myślę, że CBA powinno sprawdzić wiele rzeczy. Przecież od zawsze wiadomo, że wszędzie tam gdzie prowadzone są duże inwestycje za którymi idą duże pieniądze rośnie pokusa uszczknięcia czegoś z tych pieniędzy przez grupę trzymającą władzę. Już co trzecia sprawa prowadzona przez nich dotyczy łapówek w samorządach. Kilka hasem Polska korupcja gminna, Systemowa korupcja w samorządach, Łapówki po polsku.
  To nic, że miasto jest małe ale jakie hojne w rozdawnictwie publicznych pieniędzy.

 20. Przez: aaa Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  I drogi Pawle, zobacz na oczy że nagrody w 2014 roku nie były dawane przez obecną władzę miasta a przez poprzednika ( Adama Najdra, tak w ramach ścisłości )

  • Przez: paweł Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

   Tak w ramach ścisłości to prawie ci sami radni zasiadali na stołkach, fakt raz byli w opozycji to znów w koalicji. Nie mieli pytań, nie zatwierdzali budżetu nie wiedzieli? Obecny burmistrz był zastępcą poprzednika, wzorowy i zaangażowany był. Świąteczne premie też wołają o pomstę do nieba, wsparcie jadłodajni dla ubogich.

 21. Przez: aaa Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  ciekawe jaki % z tych nagród brał były ratuszowy dla siebie, a może ja wam, to i wy mnie?

  • Przez: wiesław Zamieszczono: 20 kwietnia 2015

   To nie tak działa. Napisano za wzorowe wykonywanie obowiązków, główny obowiązek to słuchać szefa i robić co poleci wykonać. Tak wykonywali i wykonują polecenia dbając o pomnożenie tego co posiada dbając by nie wszystko ujrzało światło dzienne.
   Dopiero Aleja Zasłużonych uwolni ich od tej zależności.

 22. Przez: paweł Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  Dwa tysiące za całokształt prac, no lepszego uzasadnienia już nie znaleźli decydenci nagradzając panią Ewę. Ludzie co wy wyprawiacie w majestacie prawa, za grosz umiaru. Patrz narodzie biedny jak cię rolują i opłatkiem się dzielą podczas Wigilii dla ubogich. Patrz pracodawco i skojarz czemu ciągle podnoszą ci podatki w gminie. Kierowco jeździsz po dziurawych drogach chyba cię to nie dziwi, bo tak jest na każdym szczeblu od gminy po powiat, województwo i wyżej.
  Gdyby jawność wydatków zatriumfowała to mieszkańcy przejrzeliby na oczy. To są te zapowiadane przed wyborami zmiany.

 23. Przez: Dipol Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  Sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało. Pozostałe nagrody w abstrakcyjnej wysokości najprawdopodobniej wzięło kilka osób (jedna Pani to nawet około 80 tys). Tak Pan Najder się zabawiał kosztem Skawiny. Myślę a wręcz jestem pewien że w Urzędzie jest mała wojna w tym temacie. Pan Kolasa raczej nie miał innej możliwości odpowiedzi ze względu na ochrona danych osobowych, ustawa w tej materii umożliwia swobodną interpretację. Jeżeli Pan Hałat odwoła się od tej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i będzie miał decyzję to Pan Kolasa nie będzie miał wyjścia. Pytanie tylko co to zmieni jak się dowiemy że pewna Pani kierowniczka pewnego działu wzięła 80 tys nagród za nic?

  • Przez: zgadywanka Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

   Nie trudno zgadnąć jakie nazwiska powinny się pojawić, ktoś z wydziału inwestycji, geodezji. Może osoby wybitnie zaangażowane w kanalizację wsi.

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

   Czy radny jest obywatelem, czy ma prawo wiedzieć gdzie i jak te pieniądze publiczne są rozdysponowane?
   Co to zmieni, obecny burmistrz powinien się rozstać z całym tym zapleczem swojego poprzednika. Każde odwołanie do sądu to kolejne pieniądze podatników.

 24. Przez: obłudnicy Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  Co tu komentować dwie nagrody świąteczne to moja jedna pensja. Nie wiem na czym polega wyjątkowe zaangażowanie w budowę drogi gminnej, może ta pani kamień na budowę nosiła, bo 20 tys. nagrody to dla mnie niebotyczna kwota. Szlachta obkłada lud podatkami i obdziela się kasą. Jak widzę takie wpisy “zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych” to brak słów.
  I to jest ten “Czas na zmiany” biorących., dwór pozostał ten sam. To chyba pod takim hasłem PiS szedł do wyborów.

 25. Przez: KK Zamieszczono: 9 kwietnia 2015

  “zaangażowanie w przygotowanie i realizację budowy drogi gminnej” – czyli kobieta biegałą z łopatą i jeźdźiła walcem

 26. Przez: trelemorele Zamieszczono: 8 kwietnia 2015

  ojj tam … “tylko” ok. 700 000zł na ok. 100 pracowników… głównie na nagrody za wykonywanie prac, które … należą do ich obowiązków  … znając życie i tak pewnie najciekawsze pozycje i kwoty są nieudostępnione  Gratuluje 🙂

  • Przez: ciekawy Zamieszczono: 13 kwietnia 2015

   Tak, chcemy wiedzieć jak została podzielona ta kwota 617 tys.zł na pozostałych pracowników ,kto decyduje o wysokości nagród i czy aby pupile nie dostają więcej od bardziej niepokornych? Z pewnością jest sporo niesprawiedliwości i dlatego nagrody muszą być jawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *