Najwyższa i najniższa nagroda wypłacona przez Burmistrza pracownikom Urzędu w roku 2014 i 2015 oraz liczba pracowników

Ostatnio informowaliśmy Was o tym, jaka była najniższa oraz najwyższa przyznana nagroda dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w roku 2016 i 2017 a także za co te nagrody zostały przyznane (uzasadnienie). Rozpiętość między nimi sięgała od 300 do 5000 zł (2016 r.), a w roku 2017 od 400 do 7000 zł. Otrzymalismy również odpowiedź na pytanie o aktualną liczbę pracowników Urzędu na dzień 31. grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 r. Tym razem zapytaliśmy o wysokość najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2014 a także najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2015, przyznanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, wraz z ich uzasadnieniem. Dopytaliśmy też o liczbę wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. Informacje publiczne w tym zakresie znajdziecie poniżej.

I. Wniosek redakcji portalu z dnia 21 stycznia 2018 r. brzmiał następująco:

Szanowni Państwo

W związku z brakiem przedmiotowych informacji w BIP Gminy Skawina, wnioskuję o przekazanie na adres e-mail {…} informacji publicznej w zakresie:

– wysokość najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2014 a także najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2015, przyznanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. 

Proszę wskazać również uzasadnienie dla przyznania wskazanych wyżej nagród.

– liczba wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r.

II. Odpowiedź z Urzędu nadeszła 1 lutego 2018 r. (a więc po 10 dniach):

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 21.01.2018 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Załącznik:

Przedmiotowy paragraf 8 Regulaminu wynagradzania stanowi o tym, że: 

Pracodawca, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagroda uznaniowa ulega zmniejszeniu w razie absencji chorobowej.

Komentarz redakcyjny:

Podobnie jak przy poprzedniej odpowiedzi (Nagrody za lata 2016 i 2017 (najniższa i najwyższa)), skoro Burmistrz odpisał, że powyżej wykazane nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (na wniosek przełożonego), to tak się zastanawiamy: skąd wynika ta rozpiętość w kwotach nagród – chociaż uzasadnienie ich przyznania jest przecież identyczne?

Czy można to uznać za sprawiedliwe traktowanie pracowników?

Dlaczego za to samo (patrząc na uzasadnienie) jednemu „daje się” 300 zł a drugiemu 10000 zł?

Jakimi kryteriami kierowali się przełożeni?

Co do drugiej informacji, o kilkanaście procent wzrosła również liczba pracowników Urzędu: ze 132 osób (31.12.2014 r.) do 152 osób (31.12.2017 r.). To 20 osób w przeciągu 36 miesięcy, czyli statystycznie rzecz biorąc, jeden nowy pracownik co ok. 7-8 tygodni.

O takie same informacje zapytaliśmy wcześniej Urząd, ale za lata 2016 i 2017:

Najwyższa i najniższa nagroda wypłacona przez Burmistrza pracownikom Urzędu w roku 2016 i 2017. Spora rozpiętość

Zobacz także:

Suma nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016 udostępniona po wyroku sądu w Krakowie

Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)

Publicznie nagrodzono najlepszych uczniów. Pracownicy urzędu nadal nagradzani w zaciszu gabinetów

1 response to "Najwyższa i najniższa nagroda wypłacona przez Burmistrza pracownikom Urzędu w roku 2014 i 2015 oraz liczba pracowników"

  1. Przez: dp Zamieszczono: 22 lutego 2018

    Tu to się nagradzają.
    Urząd Wojewódzki w Krakowie należy do tych placówek administracji rządowej w terenie, których szefowie zostali sowicie docenieni finansowo. W sumie wojewodom i wicewojewodom w Małopolsce z tytułu nagród wypłacono 42 tys. zł. Obecny wojewoda Piotr Ćwik otrzymał 18 tys. zł na obecnie (od czerwca) pełnionym stanowisku, ale wcześniej dostał 3 tys. zł jako wicewojewoda. Józef Gawron, jedyny dziś wicewojewoda w Małopolsce, dostał nagrody w łącznej wysokości 18 tys. zł.

    Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/malopolska/a/odwolany-wojewoda-malopolski-jozef-pilch-tez-zostal-nagrodzony-przez-premier-szydlo,12952585/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *