Najwyższa i najniższa nagroda wypłacona przez Burmistrza pracownikom Urzędu w roku 2016 i 2017. Spora rozpiętość

Ostatnio informowaliśmy Was o sumie nagród / premii wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od 2006 do 2017 roku z podziałem na każdy rok. Informację o przedziale 2006-2016 uzyskaliśmy dopiero po około roku (i wygranej sprawie w SKO i WSA). Niedawno zapytaliśmy Burmistrza, jaka była najniższa oraz najwyższa przyznana nagroda w roku 2016 i 2017 a także poprosiliśmy o informację, za co te nagrody zostały przyznane (uzasadnienie). Rozpiętość między nimi sięga od 300 do 5000 zł (2016 r.), a w roku 2017 od 400 do 7000 zł. W dodatku dopytaliśmy o aktualną liczbę pracowników Urzędu na dzień 31. grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 r. Informacje publiczne w tym zakresie znajdziecie poniżej.

I. Wniosek redakcji portalu z dnia 7 stycznia 2018 r. brzmiał następująco:

Szanowni Państwo

W związku z brakiem przedmiotowych informacji w BIP Gminy Skawina, wnioskuję o przekazanie na adres e-mail {…} informacji publicznej w zakresie:

– wysokość najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2016 a także najniższej oraz najwyższej kwoty nagród/premii w roku 2017, przyznanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Proszę wskazać również uzasadnienie dla przyznania wskazanych wyżej nagród.

– liczba wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2017 r.

II. Odpowiedź z Urzędu nadeszła 18 stycznia 2018 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 7.01.2018 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Załącznik:

Przedmiotowy paragraf 8 Regulaminu wynagradzania stanowi o tym, że: 

Pracodawca, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagroda uznaniowa ulega zmniejszeniu w razie absencji chorobowej.

Komentarz redakcyjny:

Skoro Burmistrz odpisał, że powyżej wykazane nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (na wniosek bezpośredniego przełożonego), to tak się zastanawiamy: skąd wynika ta rozpiętość w kwotach nagród – chociaż uzasadnienie ich przyznania jest przecież identyczne?

Czy można to uznać za sprawiedliwe traktowanie pracowników?

Dlaczego za to samo (patrząc na uzasadnienie) jednemu „daje się” 300 zł a drugiemu 7000 zł?

Jakimi kryteriami kierowali się bezpośrednio przełożeni?

 

O takie same informacje zapytaliśmy Urząd również za lata 2014 i 2015. Czekamy na odpowiedź.

Zobacz także:

Suma nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016 udostępniona po wyroku sądu w Krakowie

Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)

Publicznie nagrodzono najlepszych uczniów. Pracownicy urzędu nadal nagradzani w zaciszu gabinetów

1 response to "Najwyższa i najniższa nagroda wypłacona przez Burmistrza pracownikom Urzędu w roku 2016 i 2017. Spora rozpiętość"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *