Napisz do burmistrza czy radnego w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r.

Jutrzejszy dzień, Narodowe Święto Niepodległości, będzie obfitował w wiele wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcając do udziału w tym dniu w wielu różnych uroczystościach z tym związanych, proponujemy Wam szanowni Czytelnicy, byście spróbowali napisać 11 listopada 2019 r. do swojego radnego z okręgu, przedstawiciela władzy w terenie (osiedlu, sołectwie) tudzież burmistrza. Z pewnością nurtują Was różne problemy, macie chęć zapytać o coś decydentów, zaproponować rozwiązania, pomysły, idee, chcecie by żyło Wam się w Waszej małej ojczyźnie lepiej. Święto to zatem zdaje się być wyśmienitą okazją do zrealizowania w rzeczywistości przysługujących Wam praw obywatelskich i konstytucyjnych. Z drugiej strony będzie to też okazja do sprawdzenia aktywności Waszych przedstawicieli i wybranych osób do sprawowania władzy.

Poniżej podajemy adresy mailowe do radnych a także do burmistrza.

Adresy/telefony do przedstawicieli w osiedlach, sołectwach znajdziecie na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w linku podanym poniżej.

Adresy mailowe radnych oraz nr telefonów

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Adres e-mail

 

Nr tel.

 

Dyżur

1.

Zdzisława Bała

 

z.bala@gminaskawina.pl

502 604 285

wtorki godz. 15.30 -16.30

Skawina ul. Rynek 2, pok. 2

2.

Antoni Bylica

a.bylica@gminaskawina.pl

511 580 596

 pierwszy wtorek m-ca w świetlicy wiejskiej w Krzęcinie godz. 18.00 – 19.00 (od października do marca),       godz. 16.30 – 17.30 (od kwietnia do września)

3.

Marek Fugiel

 

m.fugiel@gminaskawina.pl

 510 214 828

dyżur w okręgu wyborczym każda pierwsza środa miesiąca godz. 18.00 – 19.00, Skawina ul. Bukowska 1, (budynek PGM)

4.

Antoni Holik

a.holik@gminaskawina.pl

500 132 781

 

 

5.

Stefan Jezioro

s.jezioro@gminaskawina.pl

600 291 829

 

ostatnia środa miesiąca godz. 17.00 – 18.00  Dom Ludowy Wola Radziszowska

6.

 

Marek Klimczyk

m.klimczyk@gminaskawina.pl 509 748 702 pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17.00 – 18.00,

Skawina ul. Rynek 2, pok. 2

7.

 Żaneta Kotula

 

z.kotula@gminaskawina.pl

502 122 744

pierwszy poniedziałek miesiąca   godz. 17:00 – 18:00,

Skawina ul. Rynek 2, pok. 2

8.

Leszek Kryda

l.kryda@gminaskawina.pl

579 991 274

pierwszy poniedziałek miesiąca   godz. 17:00 – 18:00,

Skawina ul. Rynek 2, pok. 2

9.

Stanisław Lupa

s.lupa@gminaskawina.pl

720 009 773

 

 

10

Ryszard Majdzik

r.majdzik@gminaskawina.pl

502 197 961

 

czwartki godz. 15.00 – 16.30,

Skawina ul. Rynek 2, pok. 4

11.

Ewa Masłowska

e.maslowska@gminaskawina.pl

 

880 176 833

poniedziałki godz. 15.30 – 17.00

środy godz. 9.00 – 10.30

Skawina ul. Rynek 2, pok. 4

12.

 Józef Niechaj

j.niechaj@gminaskawina.pl

732 666 453

każda ostatnia środa miesiąca godz. 17.20 – 18.20 Radziszów, ul. Kościelna 1, Dom Strażaka

13.

Stanisław Pac

 

s.pac@gminaskawina.pl

668 102 589

 

14.

 

Tomasz Papież

t.papiez@gminaskawina.pl

733 494 556

 

15.

Janina Rączka

 

j.raczka@gminaskawina.pl

506 928 931

dyżury w Borku Szlacheckim: ostatnia środa miesiąca, godz. 18.00 – 19.00  ul. Szlachecka 131 Borek Szlachecki

16.

Antoni Sapała

a.sapala@gminaskawina.pl

602 589 962

   trzecia środa miesiąca      godz. 18.30 – 19.30,

Skawina ul. Rynek 2, pok. 2

17.

Mirosław Śliwa

m.sliwa@gminaskawina.pl

507 146 904

 

 

18.

Janusz Śmiech

j.smiech@gminaskawina.pl

 

505 146 584

 

19.

 

Artur Śnieżek

a.sniezek@gminaskawina.pl

784 418 338

 

20.

Andrzej Wrzoszczyk

 

a.wrzoszczyk@gminaskawina.pl

533 335 299

 

21.

Eugeniusz Zając

 

e.zajac@gminaskawina.pl

508 296 144

środy godz. 16.00 – 17.00

Skawina ul. Rynek 2,  pok. 4

Sekretariat Burmistrza:

T: +48 12 277 01 30, +48 12 276 31 26
F: +48 12 276 33 39
E:  sekretariat@gminaskawina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
T: +48 12 277 01 00
F: +48 12 277 01 10
E:  urzad@gminaskawina.pl

Dane kontaktowe sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1392959,dane-kontaktowe-soltysow-i-przewodniczacych-zarzadow-osiedli.html

Ze swojej strony możemy zaproponować dwa wzory pism, którymi możecie się posłużyć w celu napisania do Rady Miejskiej, burmistrza czy np. przewodniczącego zarządu osiedla:

I. Wniosek z art. 241 KPA:

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że: Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności, wnoszę o…

(i tu należy wpisać czego oczekujemy, co władza winna wykonać, czym się zająć, co naprawić, itp.)

np. załatać dziurę na ulicy…., zamontować lustro drogowe przy wyjeździe, rozbudować plac zabaw, wybudować przedszkole, zwiększyć liczbę kontroli Straży Miejskiej…itp.

Inwencja twórcza po Państwa stronie.

II. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Na podstawie art. 61 Konstytucji, który stanowi, że Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, niniejszym wnoszę o udostępnienie mi na adres e-mail (…) danych dotyczących…

(i tu należy wpisać o jakie informacje publiczne prosimy, by nam przekazano, oraz podajemy w jakiej formie, czy to skan, czy np. kserokopia).

Wniosku tego nie trzeba podpisywać imieniem i nazwiskiem, wystarczy go napisać nawet mailowo.

np. pisząc do burmistrza możecie zapytać o podanie kto i w jakiej wysokości oraz za co otrzymał nagrodę pieniężną w roku 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ile dzieci uczęszcza do przedszkola…, ile drzew posadzono w I półroczu 2019 roku, ile metrów chodnika oddano do użytku na drogach gminnych w roku 2017 a ile w roku 2018? kiedy moje sołectwo zostanie skanalizowane? itd.

pisząc do radnego, np. można zapytać, ile interpelacji pisemnych złożył od początku kadencji i jaka byłą odpowiedź drugiej strony na nie?

===

W razie pytań, postaramy się pomóc. Możecie się też z nami podzielić Waszymi pomysłami, wnioskami oraz otrzymanymi odpowiedziami.

Do dzieła!

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *