Nie bądź głupi! Nie wypalaj traw!

Niestety, jak można było przewidzieć, nastąpił okres w którym słoneczna pogoda, brak opadów jest zmorą strażaków. Pomimo prowadzonej od kilku lat akcji „Stop wypalaniu traw” polskiej tradycji nie da się łatwo zmienić. Wypalanie traw jest u nas niestety w dalszym ciągu “przyzwyczajeniem”, z którym zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Jest to w dodatku jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody!

Każda interwencja straży związana jest z kosztami finansowymi pokrywanymi z budżetu państwa lub gminy – paliwo, eksploatacja sprzętu ratowniczego.

POMYŚL zanim podpalisz! Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych JEST ZABRONIONE!

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

 1. Kodeks wykroczeń – art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,
 2. Kodeks karny

–         art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,

–        art. 163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,

–        art. 163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

–        art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

–        art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 45) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.

Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m. in.:

 • obniżenie plonu zielonej masy;
 • niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej;
 • niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt;
 • marnotrawstwo wartościowej paszy;

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=wLZy6qjWbco”]


Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk:

 • od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat;
 • powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy – niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
 • powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu, itp.), które ponosi całe społeczeństwo, są znaczne.

 

Źródło:
Państwowa Straż Pożarna / UMiG Skawina

2 response to "Nie bądź głupi! Nie wypalaj traw!"

 1. Przez: gość Zamieszczono: 12 marca 2014

  To wkład głupków w przekroczenia normy pyłu zawieszonego wczoraj, dziś. Kilkanaście pożarów w ciągu dwóch dni, tysiące z kieszeni podatników.

 2. Przez: olo Zamieszczono: 12 marca 2014

  W przeciwieństwie do trawy, głupcy sieją się (mnożą) — jak grzyby po deszczu. btw: deszcz by się przydał..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *