Nominacje na wicewojewodów wręczone Józefowi Gawronowi oraz Piotrowi Ćwikowi

logo_wojewody2Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, wręczył w środę 16 grudnia 2015 r. nominacje na wicewojewodów Józefowi Gawronowi oraz Piotrowi Ćwikowi.

Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski – lat 53.  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył także studia podyplomowe z zakresu: „Informatyka”, „Menedżer ochrony zdrowia”, „Organizacja i zarządzanie oświatą samorządową”, „Edukacja ekonomiczna — przedsiębiorczość”.

Od 1988 r. do 2006 r. wykonywał obowiązki nauczyciela przedmiotów ścisłych i informatyki w Zespole Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach. W latach 1994–2010 był przedsiębiorcą, właścicielem Zakładu Usług Informatycznych „INFF-NETT”, zajmującego się oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W latach 2006–2008 był Wojewódzkim Małopolskim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, a od 2008 r. do 2015 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. administracji i logistyki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Od 2009 r. do 2015 r. wykonywał zadania asesora dotyczące merytorycznej oceny projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 z obszaru 75: Infrastruktura edukacyjna wg dziedzin MRPO.

Członek Rady Programowej TVP Kraków (do grudnia 2015 r.).

Współzałożyciel Stowarzyszenia „Gniazdo – Ziemia Proszowicka”. W ostatnim czasie pracował w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Proszowicach.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Piotr Ćwik, II Wicewojewoda Małopolski – lat 47. Ukończył studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie, uzyskując tytuł magistra filozofii. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz doradztwa europejskiego. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, a następnie (w latach 2000–2014) dyrektor Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. Przez 20 lat był radnym: od 1994 r. do 2006 r. zasiadał w Radzie Miejskiej w Skawinie, a od 2006 r. do 2014 r. – w Radzie Powiatu Krakowskiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji (2011-2015).

logo_wojewody2

Jan Brodowski

Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *