Norbert Rzepisko

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Norbert Rzepisko (KW Prawo i Sprawiedliwość), okręg nr 13 – Kopanka, Ochodza

2. Wykształcenie: wyższe magisterskie
WSP – historia
AWF – wychowanie fizyczne
UJ – marketing i zarządzanie
UEK – gospodarka i administracja publiczna

3. Doświadczenie zawodowe: 25 lat pracy w zawodzie nauczyciela, nauczyciel dyplomowany
6 lat prowadzenie własnej firmy w branży budowlanej

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

radny Rady Miejskiej – 2 ie kadencje
przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010 – 2012
prezes stowarzyszenia Między Wisłą a Skawinką i UKS Fratres
ławnik w sądzie okręgowym w Krakowie
członek społecznej rady przy sanatorium w Radziszowie

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

budowanie społeczeństwa obywatelskiego
wprowadzenie budżetu partycypacyjnego
wyrównywanie poziomu życia w poszczególnych częściach gminy
poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego i przeciw powodziowego

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Podjecie merytorycznej i rzeczowej współpracy z samorządami wyższego szczebla, lobbing w w/w kwestiach

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Wyrównanie do wysokiego poziomu bazy lokalowej w poszczególnych szkołach. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i doprowadzenie do ich ogólnodostępności.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Zmiana zakresu obowiązków i regulaminu Straży Miejskiej, współpraca z policją, rozbudowa monitoringu, programy profilaktyczne i rozwój bazy rekreacyjno-sportowej

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Utworzenie Rady Seniorów i realna współpraca z tym organem.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *