Nowe wzory oświadczeń majątkowych i obowiązek publikowania umów zawieranych przez samorządy – ma wprowadzić ustawa o jawności życia publicznego.

Przygotowanie projektu ustawy zapowiedział niedawno minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Jak poinformował rzecznik ministra Stanisław Żaryn, w ramach ustawy opracowane zostaną nowe wzory oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych. Ustawa ma również ujednolicić przepisy obecnie znajdujące się w przepisach branżowych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM planowane regulacje wprowadzą również obowiązek publikowania umów zawieranych przez samorządy i inne instytucje państwowe. W ustawie mają się ponadto znaleźć nowe rozwiązania dotyczące tzw. sygnalistów.

„Wprowadzimy lepszą ochronę dla tych, którzy zgłaszają przypadki przestępstw w swoich miejscach pracy” – oznajmił Żaryn. Dodał, że szczegółowe przepisy zostaną przekazane opinii publicznej po przygotowaniu projektu ustawy. „Obecnie projekt ustawy (…) jest opracowywany, gdy tylko prace nad nim zostaną ukończone, dokument pozna opinia publiczna, zgodnie z zasadami legislacji” – zaznaczył.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia o swoim stanie majątkowym składają: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. Analogiczne uregulowania znajdują się w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa.
kic/Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *