Nowy most na rzece Wisła łączący gminę Skawina i gminę Liszki będzie mieć ścieżkę rowerową!

[AKTUALIZACJA 10.01.2020 r.] Wniosek dwójki mieszkańców gminy Skawina złożony we wrześniu 2019 r. m.in do Ministerstwa Infrastruktury, Rady Miejskiej w Skawinie, Burmistrza Skawiny i Starostwa Powiatowego w Krakowie a dotyczący uwzględnienia w projekcie budowy nowego mostu (w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka) również ciągu pieszo-rowerowego został – przynajmniej w części – pozytywnie rozpatrzony! O wniosku tym pisaliśmy w odrębnym artykule, a poniżej cytujemy ostatnie pismo z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przesłane do wnioskodawców.

Przypomnijmy treść wniosku dwójki mieszkańców z 13 września 2019 r.:

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów w zakresie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego” (link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1498279,uchwala-nr-xlvii62918-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-wrzesnia-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html), na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o uwzględnienie w tym projekcie budowy obok drogi (mostu) ciągu pieszo-rowerowego, który łączyłby Kopankę (gmina Skawina) z Jeziorzanami (gmina Liszki).

Połączenie gminy Skawina z sąsiednią gminą Liszki, które rozdzielone są największą z polskich rzek, pozytywnie wpłynie na dobrosąsiedzkie relacje, zwiększy ruch turystyczny, wesprze działania prozdrowotne dla osób poruszających się na rowerach a także wzbogaci nasze gminy w jak ważną w dzisiejszych czasach infrastrukturę rowerową, przeznaczoną nie tylko dla wciąż najbardziej uprzywilejowanych kierowców samochodów.

W maila – wniosek, prócz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rady Miejskiej w Skawinie i Starostwa Powiatowego w Krakowie, włączamy również Ministerstwo Infrastruktury, krakowski Oddział GDDKiA, oficera pieszo-rowerowego w gminie Skawina i prężnie działającą grupę Rowerowa Skawina w celu dalszego skutecznego procedowania.

O odpowiedź na powyższy wniosek prosimy na ten adres e-mail: infoskawina@gmail.com

Pozostając z poważaniem

{…}

{…}

A oto odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przesłana wnioskodawcom 12 grudnia 2019 r.:

 

Jak widać, warto pisać wnioski z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do władz.

Tylko żeby pomysł nie pozostał jedynie na papierze i w umysłach…

Jednocześnie przywołujemy artykuł dotyczący przywołanej w piśmie ZDPK “ścieżki rowerowej” (co to de facto jest?):

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/droga-rowerowa-czy-sciezka-rowerowa-973.html

A co na ten temat wspomina Encyklopedia Rowerowa?

http://www.encyklopediarowerowa.pl/droga-rowerowa.html

I oczywiście Wikipedia:

Droga dla rowerów (określenie z Prawa o ruchu drogowym), także: ścieżka rowerowa (określenie występujące w prawie budowlanym) – wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa

Oto treść wniosku oraz całość korespondencji w tej sprawie:

Wniosek mieszkańców o budowę ciągu pieszo-rowerowego na planowanym moście Kopanka-Jeziorzany

AKTUALIZACJA (10 stycznia 2020 r.):

24 grudnia 2019 r. wnioskodawcy wystąpili do ZDPK z pytaniem i prośbą o potwierdzenie w zakresie:

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie:
 
TAK, będzie budowana na tym moście i drogach dojazdowych ciąg pieszo-rowerowy.
NIE, będzie budowana tylko ścieżka rowerowa (bez chodnika dla pieszych).
 
Wniosek dotyczył:
 
“budowy obok drogi (mostu) ciągu pieszo-rowerowego, który łączyłby Kopankę (gmina Skawina) z Jeziorzanami (gmina Liszki).”

2 stycznia 2020 r. przesłano z ZDPK wnioskodawcom informację – sprostowanie w zakresie ostatnio sformułowanego pisma z ZDPK (data: 10 grudnia 2019 r.):

Oto jego treść:

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam sprostowanie do pisma o znaku RW/42-155-004/18.KŻ
z dnia 10 grudnia 2019 r. przesłane drogą elektroniczną dnia 12 grudnia
2019 r. w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji
zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej w ciągu DP 2179K w m.
Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej
gminę Skawina i gminę Liszki na terenie powiatu krakowskiego. Bardzo
proszę o informację zwrotną potwierdzającą odczytanie wiadomości.

Z poważaniem,

Klaudia Żurek
Wydział Rozwoju i Współpracy
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Załącznik:

Zatem jak widać w treści pisma, będzie na moście zarówno chodnik jak i ścieżka rowerowa (zarezerwowane w sumie 3 metry szerokości). Długość mostu to ok. 370-400 m a klasa obciążenia to A, czyli 50 ton. Szerokość pasa ruchu na moście, jak i projektowanych dróg dojazdowych została określona na 3,5 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *