Nowy most na Wiśle – co się dzieje w sprawie? Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

29 lipca 2019 r. zapytaliśmy m.in. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Zarząd Powiatu o informację w sprawie stanu realizacji zadania budowy mostu między Gminą Skawina a Gminą Liszki, który ma powstać na rzece Wiśle, w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany (vis a vis Kopanki), wraz z drogami dojazdowymi. Odpowiedź przyszła dziś i prezentujemy ją dla Państwa poniżej.

Odpowiedź z ZDPK z 7 sierpnia 2019 r.:

Szanowni Państwo 
 
W odpowiedzi na poniższego emaila Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że wniosek o dofinansowanie na budowę mostu miedzy Gminą Skawina a Gminą Liszki na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany został złożony w dniu 28 grudnia 2018r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ogłoszonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Udział dotacji celowej budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w ramach zadania wynosi maksymalnie 80%. Obecnie wniosek ten znajduje się nadal w ocenie. Planowany termin ogłoszenia wyników w przedmiotowym programie szacowany jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania określony został nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 
Pozdrawiam
Janusz Kukuła
Wydział Rozwoju i Współpracy
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
======

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *