O nowym autobusie w Skawinie: miał być autobus elektryczny, a jest hybrydowy

Początkiem grudnia 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie chwalił się, że po Skawinie zacznie przez pół roku jeździć “darmowy” autobus ekologiczny. I owszem, autobus kursuje po terenie miasta i zatrzymuje się na przystankach najczęściej wskazanych przez mieszkańców w badaniach prowadzonych w 2018 i 2019 roku (czyli w rynku, przy szkołach i na osiedlach). Tylko że – jak zauważył jeden z naszych Czytelników – autobus nie jest elektryczny (jak wskazywano w informacjach w trakcie badań mieszkańców), a hybrydowy (czyli spalinowo-elektryczny). Jak Urząd się z tego wytłumaczył? Przeczytacie o tym poniżej.

1. W listopadzie 2018 r. pisano na stronie Urzędu tak:

Od 31 października do 10 grudnia wśród mieszkańców Skawiny przeprowadzone zostaną ankiety nt. planu uruchomienia linii autobusu elektrycznego [zaznaczenie na czerwono – red.]. Będą to wywiady, dotyczące chęci skorzystania z takiej  linii oraz codziennych podróży realizowanych przez mieszkańców. Porozmawiajmy – chcemy poznać Wasze zdanie!

Ankieterzy wyposażeni w identyfikatory przeprowadzą wywiady z ponad 1000 losowo wybranymi mieszkańcami Skawiny. Będą pytać:

  • dokąd, jak często i jakimi środkami transportu przemieszczają się
  • czy i jak w ich ocenie powinna kursować linia autobusu elektrycznego.

Badania na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przeprowadzać będą ankieterzy firmy VIA VISTULA – Wykonawcy Planu Wdrożenia Linii Autobusu Elektrycznego.

(źródło: https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=17193)

2. W lutym 2019 r. rozpoczęto konsultacje społeczne w tym temacie:

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w zakresie propozycji wdrożenia oraz przebiegu linii autobusu elektrycznego na terenie miasta Skawina. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa poprzez zgłaszanie uwag. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 72.2019 z dnia 19.02.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Wykonanie badań i ekspertyz oraz planu wdrożenia i ewaluacji pilotażowego programu linii autobusu elektrycznego”.

W ramach realizacji projekt pn. „LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” współfinansowanego ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020, Gmina Skawina przygotowuje się do uruchomienia w roku 2019 pilotażowego programu linii autobusu elektrycznego na obszarze miasta Skawina celem wdrożenia wewnątrzgminnego nisko- lub zeroemisyjnego elementu uzupełniającego w zakresie obsługi transportowej, komunikujący najważniejsze punkty na terenie miasta.

Mając na względzie powyższe, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zgłaszania uwag do opracowania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), który należy przesłać na adres mailowymaciej.zacher@gminaskawina.pl;
  • w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub do odebrania w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 4, wejście od ul. Krzywej), który należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14;
  • podczas spotkań publicznych adresowanych do mieszkańców Gminy Skawina, które odbędą się 6 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Ratusza w Skawinie oraz 14 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Ratusza w Skawinie.

Wszystkie materiały dot. propozycji przebiegów linii autobusu elektrycznego na terenie miasta Skawina podlegające konsultacjom społecznym są załączone do niniejszego komunikatu z możliwością pobrania.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli, Rad Sołeckich, Rady Przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów Gminy Skawina do udziału w konsultacjach.

(źródło: https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=17630)

3. Pojawiły się wówczas pierwsze doniesienia medialne o autobusie elektrycznym:

“Rozważamy najbardziej ekonomiczny wariant, a więc wykorzystania autobusu elektrycznego z zasobów MPK w Krakowie i zamontowanie w Skawinie stacji do ładowania autobusu – mówi Tomasz Ożóg, wiceburmistrz Skawiny. Autobus elektryczny wpisuje się w plan mobilności gminy Skawina, mający głównie na celu ograniczenie emisji spalin do powietrza poprzez m.in. zachęcanie ludzi do korzystania z komunikacji publicznej. Ale do tego chcą stworzyć im warunki. Jednym z elementów jest autobus elektryczny.”

(źródło: https://dziennikpolski24.pl/skawina-autobus-hybrydowy-na-sw-mikolaja-wiemy-jak-bedzie-kursowal/ar/c1-14629269)

4. Jednakże, ni stąd ni zowąd, z elektrycznego, autobus stał się … hybrydowy (czyli spalinowo-elektryczny):

W piątek skawinianie dostaną mikołajowy prezent. Przez pół roku po Skawinie będzie kursował autobus hybrydowy. Będzie woził pasażerów za darmo. – To forma zachęty, by nasi mieszkańcy, jeśli nie muszą jechać samochodem, korzystali z miejskiego środka transportu – mówi Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny.

(źródło: https://dziennikpolski24.pl/skawina-autobus-hybrydowy-na-sw-mikolaja-wiemy-jak-bedzie-kursowal/ar/c1-14629269)

Autobus hybrydowy będzie jeździł po całym mieście. Zatrzyma się w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, głównie przy obiektach użyteczności publicznej, na przykład przy szkołach, przedszkolach, cmentarzach, na osiedlach, w Rynku – informuje burmistrz Norbert Rzepisko.

Autobus hybrydowy wpisuje się w plan mobilności gminy Skawina, mający przede wszystkim na celu ograniczenie emisji spalin do atmosfery poprzez m.in. zachęcanie ludzi do rezygnacji z jazdy własnym samochodem i do korzystania z komunikacji publicznej. – To nie tylko ekologiczne działanie, ale też ekonomiczne. Jazda koleją lub autobusem np. do Krakowa jest znacznie tańsza, niż samochodem, nie licząc czasu zajmowanego przez stanie w korkach.

(źródło: https://dziennikpolski24.pl/skawina-w-pierwszej-polowie-grudnia-autobus-hybrydowy-bedzie-wozil-mieszkancow-po-calym-miescie/ar/c1-14607299)

Hybrydowy, spełniający normy emisji i całkowicie bezpłatny dla wszystkich pasażerów. Taki właśnie jest nowy autobus, który pojawi się na terenie Skawiny już 6 grudnia. Linia 773 będzie kursowała po mieście i zatrzymywała się w najczęściej wybieranych przez mieszkańców miejscach, takich jak rynek, szkoły i osiedla.

Nowy autobus to pojazd hybrydowy, zatem do jazdy regularnie używa energii elektrycznej zamiast paliwa. Jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Posiada silnik zgodny z normą euro 6, który praktycznie nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery.

(źródło: https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19030&menu_id=0)

5. Zapytaliśmy o tę zmianę rzecznika prasowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i oto odpowiedź:

Szanowna Redakcjo,

Naszym założeniem było uruchomienie linii autobusu elektrycznego. Jednak w Skawinie nie ma stacji szybkiego ładowania, a najbliższa znajduje się na zajezdni MPK w Krakowie w Woli Duchackiej. W związku z tym, Gmina Skawina ponosiłaby dodatkowe koszty wynikające z konieczności wjazdu autobusu elektrycznego na linię z zajezdni autobusowej Wola Duchacka, a ponadto pojazd musiałby mieć ok. 1,5 godzinną przerwę w kursowaniu polegającą na „doładowaniu” się na terenie miasta Skawina (wolne ładowanie “plug in” – nie ze stacji szybkiego ładowania). Po Skawinie mógł jeździć autobus elektryczny, ale robiłby to znacznie rzadziej i nieregularnie. Stąd decyzja o skorzystaniu z pojazdu hybrydowego.

Pozdrawiam!

Marcin Kozielski

Rzecznik prasowy

Komentarz redakcyjny:

Zacznijmy od definicji:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm):

12) pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

13) pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;  

(źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf)

Przekładając to na język polski: 

Samochody z napędem hybrydowym wyposażone są zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny. Współpraca tych dwóch źródeł napędu pozwala zmniejszyć zużycie paliwa. Silnik elektryczny odzyskuje bowiem energię z hamowania, natomiast podczas jazdy ze stałą prędkością przekazuje jej nadwyżki do akumulatora hybrydowego, by powtórnie ją wykorzystać. W ten sposób w ogóle nie trzeba ładować akumulatora hybrydowego, a zużycie paliwa jest ograniczone do minimum. Pełny napęd hybrydowy, umożliwia ruszanie na samym silniku elektrycznym, a także pokonywanie niewielkich odległości przy prędkościach miejskich bez włączania silnika benzynowego i bez zużycia paliwa. Jeśli zatrzymujemy się z na czerwonym świetle, silniki są wprowadzane w stan spoczynku. Samochód nie wydaje wtedy żadnego dźwięku i nie emituje spalin.

Hybrydy to auta idealne do miasta. Wolniejsza jazda i częste postoje np. na światłach czy w korkach powodują, że hybryda w porównaniu ze zwykłym samochodem zużywa niemal połowę mniej paliwa (hybryda średnio ok. 5 litrów na 100 km, zaś pojazd z silnikiem benzynowym potrzebuje nawet 10). Wyjątkową odmianą samochodu hybrydowego jest Plug-in hybrid , który umożliwia doładowanie swoich baterii ze zwykłego gniazdka zasilającego lub stacji ładowania baterii.

Samochody elektryczne nie emitują spalin, dlatego nie przyczyniają się do zwiększania zanieczyszczeń powietrza. Auta takie nie są wyposażone w tradycyjne spalinowe silniki, ale akumulatory magazynujące energię elektryczną, która jest przekazywana do silnika. Auto elektryczne są ładowane z zewnętrznego źródła zasilania – mogą to być specjalne stacje ładowania lub zwykłe gniazdko elektryczne.

(źródło: https://superbiz.se.pl/technologie/samochod-ekologiczny-hybryda-czy-auto-elektryczne-aa-yWgF-1L78-HWHv.html)

Wchodząc na stronę projektu unijnego, w ramach którego realizowane jest to przedsięwzięcie zobaczymy, że mowa o autobusie elektrycznym:

Zobacz także newsletter: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LOWCARB-NEWSLETTER-Issue-5-1.pdf

Przypomnijmy, że radni Rady Miejskiej w Skawinie zgodzili się na przystąpienie Gminy Skawina do powyższego projektu unijnego na sesji:

UCHWAŁA nr XXXVI/507/17 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 29 listopada 2017 roku. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. CE1100 Low Carb – autobus elektryczny w Skawinie.

Końcem wakacji 2018 roku ogłoszono również przetarg na:

„Wykonanie badań i ekspertyz oraz planu wdrożenia i ewaluacji pilotażowego programu linii autobusu elektrycznego w ramach realizacji projektu pn. „LOW – CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” współfinansowanego ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020”

W BIP Gminy Skawina opublikowano także raport z przeprowadzonych początkiem 2019 r. konsultacji społecznych:

Linia autobusu elektrycznego w Skawinie – raport z konsultacji

Wydaje nam się zatem, że mieszkańcom, zarówno tym biorącym udział w ankiecie oraz konsultacjach społecznych w przeciągu ostatniego roku, jak i nieuczestniczącym bezpośrednio w tym procesie, ale będącymi podatnikami oraz wyborcami, należała się jakakolwiek wcześniejsza informacja o zmianie typu autobusu z elektrycznego na hybrydowy. Tak po prostu, po ludzku.

Nie robimy afery, jednakże wskazujemy władzy skawińskiej, że wystarczyło oznajmić mieszkańcom – z jakiego powodu nastąpi zmiana napędu autobusu, którego trasę wcześniej wybierali, i który miał jeździć i jeździ po “ich” Skawinie.

Stawianie mieszkańców przed faktem dokonanym, chociaż idea bardzo słuszna, nie wzmacnia zaufania obywateli do władzy, nie zbliża w sposób naturalny władzy do obywateli i na odwrót.

Warto się nad tym zastanowić, gdy zacznie się podejmować różnego rodzaju decyzje w Gminie. Zwłaszcza, że dotyczą kwestii publicznych, i za które mieszkańcy, obywatele w jakiejś wielkości i w jakiś sposób płacą.

fot. MPK S.A. w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *