Obwodnica Skawiny Etap II z opóźnieniem… – publikujemy odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

W nawiązaniu do pytań Czytelników, zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące inwestycji Obwodnica Skawiny Etap II od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu DK44 oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina, której planowany termin zakończenia wskazywał na 4 października 2018 r. Niestety stan zaawansowania prac jest daleki od ukończenia inwestycji za ok. 3 tygodnie, dlatego też zapytaliśmy inwestora i wykonawcę, kiedy zostanie zakończona ta inwestycja, bo wiadomo, że powyższy termin jest nierealny. Odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Treść odpowiedzi pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z 19 września 2018 r.:

Dzień dobry,

    Szanowna Redakcjo,

W odpowiedzi na poniższe pytanie, uprzejmie informuję, że termin zakończenia zadania pn.: Obwodnica Skawiny Etap II – zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”, został aneksowany do dnia 15 grudnia 2018 r.

___

Wobec powyższego każdy z Państwa może zawnioskować do inwestora (kontakt: http://skawina-obwodnica-etap2.pl/kontakt.html) o przesłanie skanu tego aneksu do umowy ze szczegółami.

Ile już wykonano?

Z kolei stan zaawansowania (opis, zdjęcia, dokumentacja) można oglądnąć na stronie:

http://skawina-obwodnica-etap2.pl/

Tam m.in napisano, że:

Postęp robót 
Czas w % jaki upłynął od początku robót budowlanych 
389 dni to jest 91,9% czasu na ukończenie całości przedmiotu umowy. 

Przerób rzeczowo-finansowy w okresie rozliczeniowym oraz narastająco: 
Zatwierdzony przez Inżyniera i uznany przez Zamawiającego przerób finansowy za sierpień 2018, 
w okresie od 04.08.2018 do 05.09.2018 wyniósł 2 632 586 83 zł brutto. 

Przerób narastająco do 05.09.2018 r. 
1. roboty drogowe 2 167 912,82 zł brutto (to jest 20,44% zaawansowania prac) 
2. roboty mostowe 17 470 116,81 zł brutto (to jest 77,94% zaawansowania prac) 
3. przebudowa urządzeń obcych 962 871,54 zł brutto (to jest 76,73% zaawansowania) 
4. roboty dodatkowe 1 090 250,25 zł brutto (to jest 35,52% zaawansowania) 
5. roboty dodatkowe uciąglenia mostu 1 046 408,08 zł brutto (tj. 50,65% zaawansowania) 
6. roboty dodatkowe przebudowa kabla PKP 152 845,68 zł brutto (tj. 100% zaawansowania) 

Razem zaawansowanie narastająco od początku budowy na dzień 05.09.2018 r. wynosi 23 603 805,18 zł brutto co stanowi 57,23% robót. 

ZDJĘCIA:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *