Obwodnica Skawiny i termin jej otwarcia

[AKTUALIZACJA 17 lipca 2019 r.] W związku z kończeniem prac przy obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Piłsudskiego (DK nr 44) aż po ul. Energetyków, zadaliśmy 1 lipca 2019 r. kilka pytań m.in. Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Biuru Prasowemu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Chcieliśmy się dowiedzieć m.in. kiedy realnie droga zostanie dopuszczona do użytkowania oraz czy odcinek ten stanie się częścią DK nr 44. Jak na razie przyszła odpowiedź (bardzo szybko, bo już po 2 dniach) z Biura Prasowego UMWM, którą cytujemy dla Państwa poniżej.

Treść zapytania prasowego skierowanego 1 lipca 2019 r. do rzecznika prasowego GDDKiA, UMWM oraz do UMiG w Skawinie:

Dzień dobry

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na zapytanie prasowe dotyczące:

1) terminu (dzień, miesiąc, rok) realnego otwarcia dla użytkowników dróg nowej drogi stanowiącej część obwodnicy Skawiny od ul. Energetyków w Skawinie (rondo) aż po DK nr 44. jaki jest przewidywany dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie tego odcinka obwodnicy?

2) kiedy zostały zakończone oficjalnie prace budowlane?

3) kiedy został złożony wniosek o użytkowanie oraz do którego inspektoratu?

4) czy odcinek ten stanie się i kiedy częścią DK nr 44?

5) czy wobec powyższego przez centrum miasta Skawina ustanowiony zostanie zakaz poruszania się pojazdami o większej masie całkowitej, typu ciężarówki, TIRy, itp.?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ten adres e-mail.

Oczekując informacji, pozostajemy z poważaniem

Redakcja portalu Infoskawina.pl

Odpowiedź z 3 lipca 2019 r. nadesłana z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie:

Szanowni Państwo!

Przekazuję informację.

Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych na obwodnicy Skawiny na odcinku od DK 44 do ulicy Energetyków 18 czerwca 2019 roku. Obecnie wykonywane są prace związane z zaleceniami komisji odbiorowej. W dniu 28 czerwca 2019 roku został złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. WINB przeprowadzi obowiązkową kontrolę do dnia 19 lipca 2019 roku. Planuje się otwarcie obwodnicy po otrzymaniu właściwych zezwoleń do końca lipca 2019 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w myśl porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2016 r. jest inwestorem zastępczym dlatego też odpowiedzi na pytania 4 i 5 leżą w kompetencji GDDKiA w Krakowie.

Z poważaniem,

Michał Drewnicki
p.o. Z-Cy Dyrektora, Rzecznik Prasowy

Odpowiedź, po dodatkowych wnioskach, nadeszła również z GDDKiA Oddział w Krakowie (17 lipca 2019 r.):

Dzień dobry,

Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich i wszystkie sprawy dotyczące odbiorów czy oddania do użytkowania obwodnicy Skawiny proszę kierować do tej instytucji. GDDKiA finansowała inwestycję i przejmie w użytkowanie obwodnicę, będzie to DK44. Kiedy ZDW przekaże nam obwodnicę w użytkowanie czyli jaka to będzie data jeszcze nie wiemy.

Po przejęciu obwodnicy w użytkowanie GDDKiA przekaże w zarząd dotychczasową DK44 biegnącą przez miasto samorządowi. W jaki sposób zarządzał będzie tą drogą samorząd to już zależy od władz miasta.

Pozdrawiam

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

_____

Najnowsze zdjęcia obwodnicy Skawiny (nowego fragmentu) udostępnione na stronie projektu znajdziecie Państwo poniżej:

Autor: Krzysztof Pączkowski / studiowizjer.pl / http://skawina-obwodnica-etap2.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *