Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

fsb-logo-800x600Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko.

Organizacje skupione w Koalicji Obywatele w Samorządzie, doceniając sukcesy samorządów, ale dostrzegając również problemy z jakimi borykają się one na co dzień, zaangażowały się w przygotowanie zmian służących poprawie ich sytuacji. Bazując na doświadczeniach lokalnych działaczy i działaczek sformułowały szereg postulatów. Propozycje te dotyczą m.in. wzmocnienia pozycji mieszkańców i dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta.

Nadzieję na wprowadzenie tych niezbędnych zmian Koalicja widzi we współpracy z posłami i posłankami, wybranymi w nadchodzących wyborach. W związku z tym komitety wyborcze już teraz otrzymały ankiety na temat kwestii istotnych dla samorządów lokalnych. Pytania dotyczą zmian podziału administracyjnego, zarządzania budżetem samorządów, wzmocnienia pozycji radnych i mieszkańców, w tym wprowadzania narzędzi partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej. Respondenci zapytani zostali również o ich ocenę efektów wprowadzenia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych systemu jednomandatowych okręgów wyborczych.
Rozesłane przez Koalicję ankiety posłużą nie tylko zdobyciu wiedzy na temat stanowisk poszczególnych komitetów, lecz także zainteresowaniu kandydatów i kandydatek problemami polityki lokalnej.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione 28 września 2015
podczas konferencji „Obywatele w Samorządzie”, organizowanej przez Koalicję w siedzibie Fundacji Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). W ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie dziennikarzy z przedstawicielami komitetów.

Inicjatorzy koalicji:
Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich,
Jacek Kucharczyk – prezes Instytutu Spraw Publicznych,
Agata Machnik-Pado – prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej,
Bartłomiej Nowotarski – prezes Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej na rzecz Demokracji
i Integracji Europejskiej,
Szymon Osowski – prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,
Wojciech Przybylski – prezes Fundacji Res Publica,
Przemysław Radwan – prezes Fundacji Szkoła Liderów,
Aleksandr Smolar – prezes Fundacji im. Stefana Batorego,
Piotr Szczepański – prezes Fundacji Wspomagania Wsi,
Krzysztof Ślebioda – prezes Pracowni Zrównoważonego Rozwoju,
Łukasz Waszak – prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,
Grzegorz Wójkowski – prezes Stowarzyszenia Bona Fides.
fsb-logo-800x600

Copyright © Fundacja Batorego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *