Obywatelski monitoring stron BIP – weź udział by pomóc niepełnosprawnym!

20151119125321_0_mam_20to_20w_20bipieKoalicja organizacji pozarządowych rozpoczyna 20 listopada 2015 roku akcję społeczną „Mam to w BIPie!” w odpowiedzi na problem umieszczania na stronach internetowych instytucji publicznych (BIP) ważnych dokumentów w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia dostęp do tych informacji osobom niewidomym oraz utrudnia kontrolę społeczną tych instytucji.

Na stronie www.mamtowbipie.pl każdy będzie mógł włączyć się w obywatelski monitoring i sprawdzić, które gminy wciąż publikują dokumenty w formie skanów (niemożliwych do przeszukiwania, niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku). Osoby niewidzące mogą swobodnie korzystać z internetu, używając specjalnego oprogramowania, które czyta im treści umieszczone na stronie. Warunkiem jest jednak to, żeby te treści były umieszczone w postaci tekstu, a nie skanów (obrazków).
BIP jest rodzajem okna na świat urzędu, możemy skorzystać z informacji, które urząd już opracował. Dobrze, że w gminie Skawina zaczęto publikować protokoły z komisji radnych.

Jednakże obecnie można tam znaleźć dziesiątki skanów protokołów z części komisji radnych w postaci obrazków, które w dzisiejszych czasach są czymś przedpotopowym.

Wielokrotnie zwracaliśmy w artykułach na to uwagę, ale Urząd Miasta i Gminy wciąż publikuje dokumenty / skany w formie obrazków (przykład takiego protokołu i to bez podpisów: Protokół nr 10/2015 z dnia 27 października 2015 r. Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa).

Przypomnimy również, że w roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina nie chciał udostępnić portalowi InfoSkawina rejestrów umów (czyli danych dotyczących tego: z kim, na co i za ile Urząd zawiera umowy) z podaniem wartości w wersji przeszukiwalnej maszynowo. Burmistrz udostępnił je ale w formie niedostępnej dla niepełnosprawnych. I to bez wartości.

Sprawa rejestrów umów była przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, który w wyroku nakazał ujawnić te dane: Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

Zobacz ten wyrok w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: II SAB/Kr 113/14 – Wyrok WSA w Krakowie

Sprawa aktualnie jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Autorzy strony Mam to w BIPIE! zwracają uwagę, że materiały publikowane w internecie przez jednostki administracji publicznej są w dużej mierze nieprzeszukiwalne (cyfrowo/maszynowo), co w praktyce oznacza, że są mało czytelne.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=1H9Nwkx82mc” width=”540″]

Jak napisano na stronie www.mamtowbipie.pl:

Nawet dla osób pełnosprawnych, skany są poważnym utrudnieniem – czytanie tabeli na 10000 wierszy w poszukiwaniu jednej linijki informacji, bez możliwości przeszukiwania, nie spełnia już technologicznych standardów. Oczywiście, kwestię progu dostępu dla obywateli, ich wygoda, nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście obywateli niepełnosprawnych. Dla których często kwestia formatu, poprawnego przetwarzania maszynowego, nie jest kwestią wygody, tylko możliwości zapoznania się z dokumentem w ogóle. Skany dokumentów są dla osób niedowidzących i niewidomych całkowicie niedostępne – nie radzi sobie z nimi żaden program, są niezgodne z Konwencją i standardem WCAG 2.0.

Osoby niedowidzące i niewidome mogą sobie bardzo sprawnie radzić w internecie. Ale używanie nieprzeszukiwalnych skanów dokumentów sprawia, że zostają wykluczone, dana informacja – chociaż udostępniona w biuletynie informacji publicznej – pozostaje w dalszym ciągu nieosiągalna.

20151119125321_0_mam_20to_20w_20bipie

Mam o w BIPie! na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *