Od 17 października 2013 r. w LGD “Blisko Krakowa” będzie trwać nabór wniosków o przyznanie pomocy

footer-logoW dniach od 17 do 30 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zapraszamy do składania wniosków. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się poniżej.

Wysokość dostępnych środków:

Małe projekty – 150 820,48 zł

Odnowa i rozwój wsi – 149 774,36 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 262 793,00 zł

Zakres tematyczny naboru:

Ocenie będą podlegać wyłącznie operacje zgodne z następującymi przedsięwzięciami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa:

a)     Małe projekty
1.1.1 Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków turystycznych
2.1.2 Udostępnienie urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców
3.1.2 Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących podobne funkcje
4.2.1 Promocja lokalnej przedsiębiorczości

b)     Odnowa i rozwój wsi
1.1.1 Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków turystycznych

c)     Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
4.1.1 Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w oparciu o lokalne walory obszaru

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja w wyniku oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskała powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” miejscowość:  Skawina ul. Żwirki i Wigury 23, w godz. 800–1600.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami tel. 12 256-02-31 lub 723-543-257

Bezpłatne doradztwo – Małe projekty:

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku w biurze LGD lub u gminnych koordynatorów ds. małych projektów:

Biuro LGD (Skawina) – tel. 12 256-02-31

Czernichów – Marian Szczepaniak, tel. 12 270-26-09

Mogilany – Ewa Kraus, tel. 12 270-10-13 wew. 249

Świątniki Górne – Agnieszka Juszczak-Lisek, tel. 12 270-40-30 wew. 10

Bezpłatne doradztwo – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do biura LGD, tel. 12 256-02-31, mail: biuro@bliskokrakowa.pl

Zachęcamy do wizyty na stronie, na której prezentujemy zrealizowane projekty TUTAJ

Źródło:
LGD “Blisko Krakowa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *