Od poniedziałku rozpocznie się remont autostrady wokół Krakowa [GDDKiA]

_DSCN1778GDDKiA przypomina: W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. rozpoczyna się remont nawierzchni na odcinku autostrady A4 od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka wraz z naprawami elementów wiaduktów i mostów. Zmianie ulegnie organizacja ruchu pojazdów : będą one poruszały się wyłącznie po jezdni północnej, ale do dyspozycji będą po dwa pasy w każdą stronę. Wcześniej trwały przygotowania do I etapu remontu A4 na odcinku ok. 3,5 km południowej obwodnicy Krakowa. Wykonano przełączki pomiędzy dwoma jezdniami.

Remont na 7 km odcinku autostrady A4 od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka jest konieczny ze względu na fakt, że warstwa ścieralna nawierzchni nie spełnia już wymaganych standardów. Przyniesie on wyraźne korzyści w postaci m.in.:

  • poprawy komfortu podróży,
  • powstrzymania degradacji nawierzchni i całej konstrukcji drogi,
  • poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wyeliminowania ewentualnych, negatywnych skutków przyszłych remontów w okresie kolejnych 15 lat.

By usprawnić ruch pojazdów w trakcie remontu na tym odcinku A4, roboty prowadzone będą na zamkniętej jednej jezdni . Autostradowa obwodnica Krakowa na tym odcinku posiada przekrój 2×3 , w związku z tym na jezdni aktualnie nie remontowanej wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy, z trwałą separacją kierunków ruchu, czyli po dwa pasy w każdym kierunku.  W rejonie węzłów natomiast będą zawężenia do jednego pasa ruchu.

Roboty podzielono na cztery etapy :

– I etap : wyłączenie z ruchu jezdni południowej od wiaduktu ul. Kąpielowej do km 421 + 500 (do około połowy odcinka). Na jezdni północnej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dla zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu przeciwległe kierunki ruchu zostaną rozdzielone barierami oraz wprowadzone ograniczenie prędkości.

– II etap : zamknięcie jezdni północnej na odcinku od ul. Kąpielowej do km 421+500 i przełożenie ruchu na wyremontowany odcinek jezdni południowej, przy zachowaniu po dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach.

– III etap : zamknięcie jezdni południowej na odcinku od km 421+500 do węzła Wielickiego (wraz z węzłem). Analogicznie jak w etapie I utrzymane będą po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

– IV etap : zamknięcie jezdni północnej od km 421+500 do węzła Wielickiego (wraz z węzłem). Analogicznie jak w etapie II utrzymane będą po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

_DSCN1778

W trakcie remontu nawierzchni autostrady sfrezowana zostanie istniejąca warstwa ścieralna i wykonana nowa z mieszanki mastyksowo-grysowej, z asfaltem wysoko modyfikowanym. Nawierzchnia wymieniona będzie także na węźle Łagiewnickim wraz łącznicami (zjazdy w kierunkach na Katowice, Rzeszów i ul. Myślenicką) oraz węźle Kraków Wieliczka wraz z łącznicami ( zjazdy na Kraków, Katowice, Rzeszów ). Wykonane zostaną także niezbędne naprawy m.in. izolacji, powierzchni betonowych, zabezpieczenia antykorozyjne i antygarafitti oraz oznakowanie poziome. Wymienione będzie również oznakowanie pionowe. Oprócz węzłów wyremontowane zostaną wszystkie przepusty, wiadukty i mosty na tym odcinku A4. M. in. Wiadukty w ciągu ulic : Kąpielowej, Podgórki, Do Luboni, Niebieskiej, Hallera, Bednarskiej oraz mosty na rzece Wildze i potoku Malinówka.

W umowie podpisanej 21 maja 2015 r. określono termin realizacji remontu na 170 dni, jednak nawierzchnia zarówno na autostradzie jak i na węzłach ma być wymieniona w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. Chodzi o to, by maksymalnie skrócić okres z utrudnieniami dla kierowców. Koszt remontu A4 od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka wraz z naprawami elementów wiaduktów i mostów wyniesie prawie 17 mln zł.

_DSCN1796

Źródło:

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Oddział w Krakowie, ul.Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel.: +48 12  417-25-77, kom. +48 668 139 704

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

www.twitter.com/gddkia, www.facebook.com/gddkia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *