Odpowiedź Burmistrza na list naszego Czytelnika dotyczący obwodnicy Skawiny i ronda w Sidzinie

list_letter_mail_skawinaNie tak dawno zaprezentowaliśmy list naszego Czytelnika dotyczący planów budowy dalszego odcinka obwodnicy Skawiny oraz rodna w Sidzinie. Opublikowaliśmy go całości w artykule List Czytelnika dotyczący obwodnicy Skawiny i budowy ronda w Sidzinie, a dziś z kolei prezentujemy odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na ten list. Całość dostępna poniżej.

Treść odpowiedzi z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:

Szanowny Panie!

Ma Pan rację – rzeczywiście w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  Sidzina-Tyniec jest zarezerwowany teren pod bezkolizyjne połączenie obwodnicy Skawiny z węzłem  Sidzińskim. Zostało to wprowadzone na podstawie „studium lokalizacyjnego” połączenia istniejącej drogi gminnej kl. G z projektowaną ulicą Skotnicką – wykonanego przez Gminę Skawina w grudniu 2007 r. Na etapie opracowania tego studium Gmina uzyskała uzgodnienia wybranego wariantu zarówno z GDDKiA jak i Miastem Kraków.

Po zrealizowaniu kolejnych odcinków obwodnicy Skawiny gmina ponownie wystąpiła do Prezydenta Krakowa z prośbą o podjęcie realizacji powyższego zadania. Na wniosek władz Krakowa gmina została poproszona o przygotowanie aktualizacji opracowania z 2007 r. W listopadzie 2015 roku powstała nowa dokumentacja  zawierająca warianty powstałe na podstawie nowych, bardzo rozbudowanych, warunków technicznych wydanych przez GDDKiA i ZIKiT Kraków. Niestety ogólny koszt inwestycji oszacowany został na około 200 mln. złotych. Jak wynika z wypowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, gdyż realizacja tego zadania musi się łączyć z dobudową trzeciej nitki obwodnicy Krakowa, a to jest prawdopodobne dopiero za około dziesięć lat.

W związku z powyższym dla usprawnienia ruchu w rejonie ulicy Krakowskiej w Skawinie i Skotnickiej w Krakowie konieczne jest wykonanie w sposób skoordynowany dwóch inwestycji: budowy ronda turbinowego w miejsce skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicą Krakowską oraz korekty istniejącego  rozwiązania komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Skotnickiej z ulicą Wrony. Aktualnie trwają rozmowy z władzami Krakowa w tej sprawie. Zakończenie budowy ronda turbinowego planowane  jest równocześnie z oddaniem do użytkowania  kolejnego odcinka obwodnicy, tj. od ul. Energetyków do DK nr 44 /ulica Piłsudskiego w rejonie  firmy FERCO i Rzepisko/. Od tego momentu pierwszeństwo w ruchu będą mieli kierowcy poruszający się  po obwodnicy Skawiny.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG w Skawinie: http://bit.ly/1dDJQ3N.

Łączę wyrazy szacunku

  (-) Norbert Rzepisko

  Zastępca Burmistrza

___

list_letter_mail_skawina

1 response to "Odpowiedź Burmistrza na list naszego Czytelnika dotyczący obwodnicy Skawiny i ronda w Sidzinie"

  1. Przez: jarosław Zamieszczono: 22 czerwca 2016

    Jak wynika z wypowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, gdyż realizacja tego zadania musi się łączyć z dobudową trzeciej nitki obwodnicy Krakowa, a to jest prawdopodobne dopiero za około dziesięć lat. Pewnie po wygaśnięciu umowy z zarządcą A4. Tu warto przypomnieć o odtajnieniu umowy, jednak Pan minister nie odważył się tego dokonać mimo wielu zapowiedzi.
    Ładnie ułożona odpowiedź tylko czytelnik uważa, że budowa ronda turbinowego nic nie zmieni i jest to bezsensowne wydawanie pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *