Odpowiedź GDDKiA w sprawie budowy ronda przy wyjeździe na ul. Krakowską z obwodnicy Skawiny

W nawiązaniu do kolejnych pytań mieszkańców i użytkowników dróg, poprosiliśmy Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację na temat wielce zapowiadanej (także w kampanii wyborczej parę lat temu) budowy ronda przy wyjeździe z obwodnicy Skawiny na ul. Krakowską. Przypomnijmy, że według wielu zapowiedzi decydentów rondo miało być gotowe w roku 2018. Jest koniec 2019 roku i ronda nie widać. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie po odpowiedź skierował nas do GDDKiA, a z kolei jej odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Dnia 3 grudnia 2019 r. zapytaliśmy UMiG w Skawinie (jako gospodarza, czyli Gminę) oraz GDDKiA w Krakowie o:

Dzień dobry

W nawiązaniu do kolejnych pytań mieszkańców i użytkowników dróg, prosimy o informację na temat wielce zapowiadanej budowy ronda przy wyjeździe z obwodnicy Skawiny na ul. Krakowską opisanego w tym artykule (rondo miało być gotowe w roku 2018!):

https://www.infoskawina.pl/rondo-przy-ul-krakowskiej-w-skawinie-wyjazd-z-obwodnicy-skawiny-co-dalej-z-budowa/  

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=13095

1) Kiedy dokumentacja (jaka?) będzie gotowa; kiedy zostanie ogłoszony przetarg?

2) Jaki jest przewidywany termin zakończenia budowy oraz oddania ronda do użytkowania?

3) Czy zachodzą już nieprzewidywane opóźnienia? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?

Odpowiedź rzecznika prasowego UMiG w Skawinie przyszła 4 grudnia 2019 r. i brzmiała:

Szanowna Redakcjo,

Proszę o zwrócenie się z tymi pytaniami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Skawina nie partycypuje w kosztach ani nie zawarła porozumienia w związku z tą inwestycją.

Pozdrawiam!

Marcin Kozielski

Rzecznik prasowy

(…)

Z kolei odpowiedź rzecznika prasowego GDDKiA również z 4 grudnia br. brzmi bardziej merytorycznie:

Dzień dobry,

1)      Kiedy dokumentacja (jaka?) będzie gotowa; kiedy zostanie ogłoszony przetarg?

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, na podstawie której zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Uzyskanie Decyzji ZRiD  planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku, wtedy też zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych.

2)   Jaki jest przewidywany termin zakończenia budowy oraz oddania ronda do użytkowania?

Planuje się zakończenie realizacji zadania na drugą połowę 2021 roku.

3)    Czy zachodzą już nieprzewidywane opóźnienia? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?

GDDKiA O/Kraków napotkała na etapie projektowania szereg spraw przedłużających ten etap, głównie związanych ze skomplikowanym procesem uzgadniania rozwiązań projektowych z wieloma podmiotami: miastami Kraków i Skawina, powiatem krakowskim, gestorami sieci infrastruktury technicznej. W ramach złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD niezbędne jest uzyskanie odstępstw od warunków technicznych wynikających z istniejącego układu drogowego i sieci ulic, które nie spełniają warunków technicznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Pozdrawiam

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

(…)

 

Zobacz także:

Rondo przy ul. Krakowskiej w Skawinie (wyjazd z obwodnicy Skawiny) – co dalej z budową?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *