Odpowiedź Komendanta KP w Skawinie w sprawie Usterki nr 8 – petycji osób przebywających na ul. Torowej

_Usterka_8Przedstawiamy Państwu odpowiedź Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie asp. sztab. Grzegorza Hajto w sprawie petycji osób przebywających na ul. Torowej, zgłoszonej w ramach programu usterkowego “Usterki w gminie Skawina”. O sprawie pisaliśmy w artykule z dnia dnia 13 lipca 2014 r.: Usterka nr 8 – petycja osób przebywających na ul. Torowej w Skawinie (VIDEO). Poruszaną w zgłoszeniu głównie kwestią była  nadmierna prędkość samochodów poruszających się ul. Torową w Skawinie, pomimo istniejących tam znaków ograniczających prędkość. Poniżej prezentujemy pełną treść pisma z policji, które otrzymaliśmy w tej właśnie sprawie.

W odpowiedzi na petycję mieszkańców i pracowników ul. Torowej i Tynieckiej w Skawinie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym na ul. Torowej Bocznej w Skawinie informuję, że policjanci Komisariatu Policji w Skawinie przeprowadzili szereg kontroli stosowania się kierujących pojazdami do obowiązujących przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Sprawdzono prawidłowość oznakowania na przedmiotowym odcinku drogi. Przeprowadzono również takie kontrole wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego w Krakowie. Wystąpiono także do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie o podjęcie stosowanych kontroli we wskazanym rejonie.

W trakcie podjętych kontroli nie stwierdzono by kierujący pojazdami nie stosowali się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Ulica Torowa Boczna, stanowiąca drogę gminną, jest w prawidłowy sposób oznakowana. Największe problemy i uciążliwości sprawia nawierzchnia tej drogi pokryta tłuczniem, co powoduje w przypadku poruszania się pojazdów unoszenie się w tym rejonie kurzu i pyłu. Rozwiązaniem tego problemu byłaby zmiana nawierzchni ulicy, co wpłynęło by na poprawę sytuacji dla pracowników firm oraz mieszkańców. Rozwiązanie to leży w gestii zarządcy drogi.

Jednocześnie chce nadmienić że rejon ul. Torowej Bocznej w dalszym ciągu będzie kontrolowany przez policjantów Komisariatu Policji w Skawinie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Z poważaniem

asp. sztab. Grzegorz Hajto

Komendant

Komisariatu Policji w Skawinie

Przypomnijmy film nadesłany przez Czytelnika w ramach zgłoszonej interwencji:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=1ztOHzK_3u8″]

We fragmentach filmu: 0:07 (!), 0:17, 0:42, 3:16, 7:55 (!), 8:16, 9:28 (!), 10:28 (!) i 11:00 (!) szczególnie widać potwierdzenie tego, o czym była mowa w petycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *